Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Révész: Legyen Ön is antiszemita!

BelföldÓ, már "anriaszemét" is csak zsidó lehet! Ez nagy szellemi teljesítmény, de ezzel be is zárul a zsinagóga-kriptafedél.
Az európai liberálisok reménységének sikerült addig védenie a zsidókat, amíg leantiszemitázta jelentõs részüket.
Magyar antiszemiták százezreit gyilkolták meg Auschwitzban. Eddig úgy tudták, hogy zsidókat? Jól tudták. Tudniillik a magyarországi zsidók túlnyomó része antiszemita volt. És ez csak most derült ki. Sok évtizedes késéssel.

Emmanuel Macron francia elnök a minap kihirdette, hogy „az anticionizmus is antiszemitizmusnak számít majd Franciaországban”. Miután nincs külön francia és magyar antiszemitizmus, s ami ma az, annak tegnap is annak kellett lennie, Macron azt hirdette ki, hogy a holokausztban elpusztított emberek és kivált a magyarok nagyon jelentõs része antiszemita volt. Tudniillik nyolcvan évvel ezelõtt a magyarországi zsidóság túlnyomó része anticionista volt. Vagyis antiszemita.

Az európai liberálisok reménységének sikerült addig védenie a zsidókat, amíg leantiszemitázta jelentõs részüket. Sikerült addig tágítania az antiszemitizmus fogalmát, amíg értelmét vesztette.

„A zsidóságon belül több részre tagolódik az anticionizmus. Az asszimilánsok és a zsidó missziósgondolat hívei szerint a cionizmus megakadályozza a zsidóságot abban, hogy szabad egyetemes, tisztán vallási közösséggé fejlõdjék.” Többek között ezt írja az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon az Anticionizmus címszó alatt, és ezután még hosszan tárgyalja a zsidó és nem zsidó, filo- és antiszemita cionizmus különbözõ formáit. A háború elõtti legszínvonalasabb zsidó orgánumok egyike, az Egyenlõség például harciasan anticionista álláspontot foglalt el.

A magyarországi cionisták Herzl Tivadartól kezdve folyvást arról panaszkodtak, hogy a magyarországi zsidó lakosság mennyire ellenséges a cionizmussal szemben.

Ha Franciaországban szaporodnak az antiszemita akciók, márpedig szaporodnak sajnos, akkor kellene legkevésbé tovább szaporítani az antiszemiták számát azzal, hogy azokat is közéjük toljuk, akik nem azok.

Az Anti-Zionism Wikipedia-szócikkben ezt olvassuk: „The term is used to describe various religious, moral and political points of view, but their diversity of motivation and expression is sufficiently different that ’anti-Zionism’ cannot be seen as having a single ideology or source.” (A kifejezés többféle vallási, erkölcsi és politikai nézetet ír le, de ezek olyan sokféle ösztönzõt és kifejezõdést takarnak, hogy az anticionizmust nem lehet egy forrással vagy ideológiával rendelkezõ irányzatnak tekinteni.) Ezt a sokféle felekezeti, erkölcsi és politikai álláspontot gondolja Macron elnök besöpörni az antiszemitizmus fogalmába?

És a büntetõ törvénykönyvbe?! Hiszen Macron elnök éppen arról beszélt, hogy az anticionizmust úgy fogják majd rendõrileg üldözni, mint az antiszemitizmust.

Aki nem támogatja, hogy egy állam egy nemzeté legyen, az a nemzet ellensége. Aki nem pártolja, hogy Románia egységes nemzetállam legyen, az románellenes, aki nem pártolja, hogy Magyarország egységes nemzetállam legyen, az magyarellenes, aki nem pártolja, hogy Irán iszlám állam legyen, az iszlámellenes, aki nem pártolja, hogy Izrael zsidó állam legyen, az zsidóellenes. Aki azt gondolja, hogy minden államnak a különbözõ nemzetiségû és felekezetû egyenjogú polgárait egyenlõképp kell szolgálnia, és egyikük közösségével sem azonosíthatja magát – az pedig nyilván mindenellenes.

Macron nem magától találta ki, amit kitalált, miként magyarok, románok és franciák, azonképpen zsidók is vannak, akik a másképp zsidókat a zsidóság ellenségeinek táborába kívánják rekeszteni. A neokohn.hu például már Macron fellépése elõtt is azzal mutatkozott be, hogy „felemeljük a szavunkat a bármely oldalról jövõ antiszemitizmus, az úgynevezett ’anticionizmus’ jelenségeivel szemben”.

Javaslom, lépjenek fel a nyilasok által fiával együtt a Dunába lõtt Révész Zsigmond Nagyfuvaros utcai botlatókövének eltüntetése érdekében. Róla mint rokonomról biztosan állíthatom, hogy ateista szociáldemokrataként szembenállt a cionizmussal. És mit keres egy antiszemita botlatóköve a Nagyfuvaros utcában?

Azt elfogadom, ha egy hithû vagy/és nacionalista zsidó azt mondja, nem is voltak azok már jó zsidók. Na de hogy még antiszemiták is lettek volna szegények…

Akik nem akarnak elmélyedni az anticionizmus tanulmányozásában, azoknak elég lesz annyi is, ha megnézik a fent említett szócikkben a sokféle régi és újabb zsidó anticionizmusra vonatkozó bekezdéseket. Lehet választani, kinek mitõl borsódzik a háta: a százezer szatmári haszidtól, Tony Judttól, Chomskytól vagy a marxista International Jewish Anti-Zionist Network-tõl - egyikükrõl-másikukról magam is elég sok rosszat gondolok, na de hogy ezek a zsidók mind antiszemiták lennének…

Az anticionisták egy része és nem kis része valóban antiszemita. Ettõl azonban a másik, szintén nem kis része nem lesz az akkor sem, ha annak hazudják õket. Az antiszemita anticionisták egy része pedig azt hazudja, hogy õ nem is antiszemita, csupán anticionista. Ettõl azonban még antiszemita marad, és az antiszemiták fölismerése tényleg nagyon, olykor életbevágóan fontos. De az antiszemitasághoz nem elég (sõt, nem is szükséges) anticionistának lenni, ahhoz azért más ismertetõjegyek (is) kellenek.

Továbbá, az antiszemiták nemcsak anticionistának tudják hazudni magukat, hanem még sok mindennek. Például antiimperialistának. Vagy csupán bûnözõellenesnek. Vagy antiliberálisnak. Vagy antikommunistának. Sõt, antifasisztának. Tetszõleges mennyiségû példát hozhatunk bármelyikre. A kommunisták például a bûnözõ feketézõk, árdrágítók, burzsujok elleni harc keretében uszítottak pogromra 1945 után.

Láttunk egy fényképet egy párizsi falfirkáról, melyen a dollárt a Dávid-csillaggal, azt pedig a horogkereszttel azonosítják. No már most, vagy azt feltételezzük, hogy a falfirkász prokapitalista-filoszemita-náci volt, aki a nemzetközi tõkét is, a zsidót is és a nácikat is kedveli, vagy azt feltételezzük, hogy antikapitalista-antiszemita-antifasiszta volt, aki egyiket sem szereti, és többek között azért utálja a zsidókat, mert úgy gondolja, hogy igazi valójuk szerint nácik. Olvastunk már ilyen, hm, „gondolatmenetet”.

Miután a zsidóságot szinte minden világrenddel azonosították már a kapitalizmustól a kommunizmusig, bármilyen világrend tagadásával lehet antiszemitizmust álcázni vagy táplálni. Azzal a logikával tehát, amellyel az anticionistákat en bloc antiszemitának nyilvánítják, bármely világrend ellenzõit antiszemitának nyilváníthatjuk. Antikommunistát, antiliberálist, antiimperialistát, bárkit. Így lehet az antiszemitizmust a sokszorosára növelni.

És mellé lehet még növelni mindenféle egyéb anti..izmust is. Mert ha a külön zsidó állam létesítésével vagy Izrael zsidók államaként való meghatározásával egyet nem értõk minden egyébtõl függetlenül a zsidók ellenségének számítanak, akkor ennek így kell lennie más esetekben is. Például Václav Havelt, aki lemondott Csehszlovákia elnöki tisztérõl, mert nem értett egyet a csehek és a szlovákok külön államának létesítésével, az anticsehizmus és antiszlovakizmus képviselõjének kellene tartanunk. Azokat pedig, akik nem értettek egyet Jugoszlávia feldarabolásával, antiszerbizmussal, antihorvátizmussal, antimakedonizmussal, akarom mondani antiészakmakedonizmussal vádolhatjuk.

Folytathatnánk a kurdokkal és még sok mindenkivel, de elég ha annyit mondunk, hogy akik az anticionizmust az antiszemitizmussal azonosítják, a legteljesebb mértékben igazolják mindazokat, akik a palesztingyûlölettel, a palesztinellenességgel azonosítanak mindenkit, akik bármilyen okból ellenzik külön palesztin állam létesítését.

Hajrá!
Link

Hozzászólások

8 #1 miskolcilaci
- 2019-03-01 23:15
Nem lehetne e napi adáskezdés gyanánt a médiában drogként évtizedeken át a fejekbe sulykolni? Ja, mindennapos. Mi a probléma?
1368 #2 Karpatkanyar
- 2019-03-02 04:08
Végre megtudtam, hogy én is antiszemét vagyok.
Stuttgartban 1989-ben kérdezte tõlem a baleseti kórház intenzív osztályát vezetõ orvos, aki szászrégeni magyarból német lett, majd nyugdíjasként visszamagyarkodott:
"Tudod te azt, hogy a Székelyföldön miért nem kaptak lábra a zsidók? Mert csavarintosságban a székely veri a zsidót!"
Most utólag mit mondjak erre? Régi szép idõk. Hisz tudjuk, hogy Markó Béla a kézdivásárhelyi fás zsidó unokája. Borbély László anyja marosvásárhelyi zsidó, fia meg szekus tiszt, aki felelõs Sütõ András meggyilkolási kísérletéért, Izsák Balázs SzNT elnök apja a marosvásárhelyi rabbi écesszgéberje volt, az SzNT 2 alalnöke Gazda József és Zoltán szintén zsidók. Egyszóval a székely olyan csavarintos, hogy engedi most maga helyett a zsudókat székelykedni, hogy aztán rajtuk legyen elverve a por és nem rajtunk?? Ez lenne a híres székely duplacsavar? Vagyis most [b]a székely azért antiszemita, mert maga elé tolja a zsidókat, hogy majd õk vigyék el a balhé[/b]t? A kérdõjelet el is hagyhatnám?
1368 #3 Karpatkanyar
- 2019-03-02 04:30
A cikk gondolatmenetébõl kiderül, ha tovább gondolni merészeljük, hogy a ma született gyermek
-a katolikusok szerint bûnös és
-a zsidók szerint a bûnössége abban rejlik, hogy antiszemita.
De a gyermek megkeresztelése nem oldozza fel az antiszemitizmusban születés bûne alól.
Bizony!
4 #4 Posta Imre
- 2019-03-02 05:57
Fura egy dolog ez az antiszemétizmus! Fõleg most, mikor a barbár "arab szemita" hordák a szemita zsiók (soros györgy) neve alatt be lettek rángatva az általuk gerjesztett háborúkkal szétzilált területekrõl erre a mocskos zsidó-cigány buzitanyává tett jew-rópai fostengerbe. Bár a világ egészére jellemzõ a "migráció", de az egy másik kérdés. Klímabiznisz, etnobiznisz....

Szóval ma ha antiszemita vagy, akkor "arabellenes" is vagy! Ez veszélyes! Tehát az "anticionizmus" csakis a zsidókra vonatkozó kötelesség, így tessék ezt értelmezni!
Angela Merkel "Antisemitismus ist unsere staatliche und bürgerliche Pflicht"
https://www.youtu...x3ayyFO0qo

Netanjahu, ez a kis szardarab is kenõdik ide-oda. https://www.zeroh...udhGUmq7B8
1168 #5 Herzsi
- 2019-03-02 11:02
1349 #6 Nagy Levente
- 2019-03-02 11:18
Ha jók az információim maga Hitler is 1/4 rész zsidó volt. Azért tudták rávenni az illuminati zsidók vagyis a bankár családok a népírtásra (ami nem csak az anticionista zsidóságra, de többek között a magyarságra, a német népre és végül is többek között fõleg az európai népek létszámcsökkentésére irányult, mert az egyik nagyannya egy illuminati zsidó családnál volt bejáró takarító cseléd és az uraság megerõszakolta. Ez tette Hitlert mint félig- meddig zsidó nácivá, antiszemitává. Ez jött jól a bankárzsidó illuminati Habsburg, Rothschild, Romanov stb. házaknak. Az elsõ intézkedése, zsidótörvénye volt, hogy német vagy osztrák nem lehet cselédje zsidónak. Aztán a szemszögükbõl sikeresen "lezongorázott" II. Világháború után együtt "szórakozott" Argentínában - vagy valamelyik más Dél-Amerikai országban - Hitlerrel, Sztálin, Roosevelt, Churchill és egy pár illuminati zsidó család. Az Európai népek - mint mai napig is - meg vehette fel tõlük a helyreállításra az uzsorakölcsönöket akár gyõztes akár vesztes oldalon keveredett ki a népírtásból. Aztán a népírtásból több legyet is ütöttek egycsapásra. Ahol már akkor tudott kapitalista-liberalizmus fejlõdött, ahol még egybõl az nem,- mint hazánkban - ott kommunista-szocializmus és ennek következményeként a cionista-imperialista-kapitalista-liberalizmus. A feudalizmust váltva mindez, amelyet szintén ezek csináltak és már abban sem lehetett "szabad parasztságról" beszélni, de parasztságról még igen. Még a trianoni szörnyûség után is ez a magyar szakrális rendnek alapját képezõ paraszti társadalom a csonka trianoni határok között élõ 10-11 millió lakosságon kívûl egészséges élelmiszerrel tudott ellátni kb. még további 20 millió lakost. (Ha ez nincs így a német nép fele például a háborúk után éhenhal, amit még azóta sem köszöntek meg nekünk a németek) De még az átkos kádári kommunista-szocializmusban is, ( amikor még háztáji önellátásról beszélhettünk és ekként valamejest parasztságról bár nagyon megtörve) így is Európa élvonalába tartozott Magyarország a dánok és a hollandok után 16 millió lakos élelmiszer való teljes ellátásával. Aztán ma ebben a zsidó magánnagytõke szellemiségû kapitalista-liberalizmusban - ami más nyugaton és más itt mert innen elfele mennek az emberek (az ozd meg és uralkodj politikával) - Magyarország importra szorul élelmiszerellátásban. Ugye erre ment ki az illuminati zsidó zsuga, hogy a Kárpát-medencében az ipari mennyiségû "GMO-fertõzörtt" szántóföldi nagymennyiségû gabona kultúrát (búza, napraforgó, kukorica, árpa) tõzsdére viszik és ott elacsalkodnak rajta. Ezért tették tönkre a magyar kultúrát, szakrális rendet mára teljesen. Ez egy vicc és ezt nevezik ma nemzeti politikának.
139 #7 jozsef toth
- 2019-03-02 12:27
A vilagon eddig midig voltak es vannak aljas POLITIKUSOK,Kirajok,...........Katonai fergek .!
Es ha a hatalom aljas mindenre kepes!
CSak a tortenelem eddigi ismert 400 evebe tobb szaz nevet lehetne ki gyujteni.

Ma ha a jo Magyar orszagon szuletett rohadasat remellem mar kezdi sosos gyurika ugye TALAN vagott faszu!

Na mit gondoltok ?? Ha nem csak penze de komolyabb katonai fedezetet kapna ,mit csinalna Magyarorszaggal ,es az egesz vilaggal?
Sztalin,Hitler elbujhatna szegyenebe mert mid kettot fellul mulna!
267 #8 Perle
- 2019-03-04 17:36
A pápa 2020-ban megnyitja az egyház eddig titkos archív iratait II. Pius II. vh alatti pápasága idejébõl. Zsidó unszolásra történik ez, hogy megtudják, miért nem tett többet az akkori pápa a zsidók megmentéséért.
https://www.reute...SKCN1QL11Q
139 #9 jozsef toth
- 2019-03-05 13:56
A valasz egyszeru !
Az isten nem akarta !
Marpedig a papa joba akar lenni az istnnel ,ezert az o akaratanelkul nem avatkozik bele a haborukba.s_ratata

Es ez igy mukodik ma is! Eggyetlen haboruba se avatkoztakbe azota se!

Illetve igen!

Ok adtak penzt a fegyver gyaraknak .
Es ma is a Vatikan penze a GMS ;auto es fegyver gyar : Reszvenyeibe van be fekteve.

TERMESZTESSEN CSAK A BEKE ERDEKEBE !
139 #10 jozsef toth
- 2019-03-05 15:25
Azert az is erdekes ,hogy a tobb milliard NEM ZSIDONAK csak akkor van joga az IGAZSAGHOZ ,ha a kissebsege levo szegenys_sir zsidok eroszakkal nyomjak a vatikant.

De ki tudja azt bizonyittani ,hogy mit fognak megint az igazsag erdekebe HAZUDNI!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.55 másodperc
3,399,870 egyedi látogató