Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Egy állam puccsra érettségének 4 sarkalatos tényezõje

Belföld- rövidített bevezetõ -
Azon hazafiak, akik figyelemmel kísérik a hazai és a nemzetközi politikai eseményeket, és a hazaiakat be tudjak ágyazni a geostratégiai folyamatokba, felismerik azt a periódust, amikor a belpolitikai folyamatok elérik azt a szintet, amikor a haza és a nemzet megmentése érdekében az államapparátusra, a politikai rendszerre és a politikusi osztályra csapást kell merni, új átmeneti kormányt kell alakítani, míg a következõ 6 hónap alatt szabad választásokra kerülhet sor.
Azonban azok a személyek, akik világosan átlátják a helyzet halálos komolyságát kevesen vannak. Az õ véleményük, hogy már érett a helyzet egy államcsapás kivitelezésére, egyértelmû, de számos olyan a kormányzó párthoz tartozó személy van, akik azt mondjak, hogy semmilyen szükség államcsapásra, hisz minden a legnagyobb rendben van. Általában a kormányzó párt támogatói jóval többen vannak, mint azok a hazafiak, akik úgy látják, hogy akár egy államcsapással is, saját életüket, szabadságukat veszélyeztetve, de a politikai elitet el kell távolítani a hatalomból, vagyis a kormányt meg kell buktatni. Ezt az ellentmondást csakis tudományos megalapozottságú felmérésekkel lehet feloldani. A következõkben röviden vázolom, hogy melyek lennének ezek a felmérések, miként értékelnénk ki ezeket és miképp döntjük el végül is, hogy a helyzet puccsra érett vagy sem.
A következõ 4 sarkalatos terület felmérése és ki értékelése elegendõ információt fog nyújtani ahhoz, hogy meg állapíthassuk egyértelmûen egy állam puccsra-érettségi fokát.

1. Politikusok lojalitásának megállapítása
A lojalitás vizsgálatát azért tartom fontosnak, mert amennyiben egy parlamentben, ill. a politikai elitben túl sok a többes lojalitású politikus, akkor az õshonos lakosság érdekei elsikkadnak a politikusi lojalitások útvesztõiben, és az ország megérett a puccsra. Ezen felmérésnék az eredménye is része a puccsérettség megállapításának. A lojalitás vizsgálatát egy kérdéslistával végezzük el. Ahhoz, hogy a megfelelõ kérdéseket írjuk össze a politikusok sarkalatos erényeit meg erénytelenségeit írtam össze, és az ezekhez rendelhetõ al-erényeket, meg al-erénytelenségeket. Az al-erények es az al-erénytelenségekhez tesszük fel a kérdéseket. Nemcsak a lojalitást vizsgáljuk ezzel a módszerrel, hanem az alkalmasságot is. A jegyekkel megválaszolt kérdéseket kiértékeljük. A kérdések súlyát (fontosságát) a kérdezõ biztos ismeri csak.

2. A gazdaság stratégiai ágazatai
A stratégiai ágazatok magyar kézben lévõeknek kell lenniük. Ez a másik módszer, ami fontos puccsérettségi eredményt hoz. Ez már több éve készen van. A számítások azonban hasra csapott eredmények, mivel a stratégiai ágazatok adatai nem publikusak. Szükségünk lenne a minisztériumi adatokra, hogy az eredmény hiteles legyen. Stratégiai ágazatoknak nevezem azokat, melyeket minden kormánynak kötelessége garantálnia, hogy a nemzet ne szenvedjen semmiben hiányt. Például: Energia, élelmiszer- ellátás. Ezek alapvetõ stratégiai ágazatok. Itt is feloszthatjuk kardinális/sarkalatos, vagy másképp alapvetõ szükségleteket ellátó ágazatokra és ezekhez lehet rendelni al-stratégiai-ágazatokat. Gondolj arra, hogy a nemzeti-vagyont ki árusították: az egész élelmiszeripar haldoklik, fontos ágazatok egyáltalán nem léteznek, vagy külföldiek kezében van. Tehát az eredmény nagyon, vagy közepesen puccs érett, annak függvényében, hogy hányas súlyozott jegy lesz az eredmény.

3. Az állam területének elidegenítése
Egy másik terület, amit újra kell írnom kissé, de 2015-ben egy hosszabb tanulmányt írtam a témában Hegemonikus Hibrid Háború (HHH) címmel. Itt a migrációval foglalkozom. Egy a Szentgalleni Egyetemen mûködõ Gazdasági Biztonságpolitikai Intézeten keresztül megszereztem a „Migráció mint fegyver” c. tanulmányt, amit a Pentagon rendelt az egyik amerikai egyetemtõl. Ezt végig kell olvassam és a HHH cikkemet ezzel kiegészítsem, amennyiben új elemeket fedezek fel benne. Ugyanis legalább Palesztina elidegenítése óta tudjuk, hogy más országok is ki lehetnek téve ennek a veszélynek. A haza elidegenítése nemhogy a parlamentre nem tartozik, hanem még népszavazásra sem. A hazáért életüket áldozó õsök nem szavazhatnak, márpedig nekik lenne a leghitelesebb a szavazatuk. Tehát ebben a témában nincs népszavazás! Ameddig egy elidegenített ország nemzetének egy fia is él a világon addig annak küzdenie kell õsei által rájuk hagyott területek visszaszerzéséért.
A migrációnál rendkívül fontos különbséget tennie a migránsok kulturális távolságáról a befogadó ország õslakosságához képest. Teljesen idegen kultúrájú tömegek befogadása után a beolvasztásukhoz gyakran 500 év sem elegendõ, habar egyes források szerint (svájci TV SF1 esti híradó) ez elegendõ lenne. A tömeg száma is ebben az esetben rendkívül fontos: az összlakosságnak a 0,2% maximum. De meg mindig itt van a zsákbamacska: a népszaporulatuk lehet az õslakossághoz képest többszörös.
Itt viszont még nem tudom, hogy miképp lehet kvantifikálni ezt a folyamatot.
A ránkvándorlók mellett szükség van a régebben ránkvándoroltak és kulturális távolságuk miatt nem asszimilálódott etnikumokról. Szaporulatukat, amennyiben az õslakosok érdekeit alig képviselõ kormányok mar több ciklus óta regnálnak, rejtett módon támogathatják. Ily módon elegendõ egy generáció és a kultúralisan nem asszimilálható tömeg megsokszorozhatja a létszámát. Ez is egy orvgyilkossági kísérlet lehet az õslakós nemzet ellen. A végeredmény az is lehet, hogy az õslakós nemzet bizalma a kormányokban megcsappan, elszigetelve, magara hagyva és megfélemlítve érzik magukat a saját hazájukban, és tömegesen kezdenek kivándorolni. Az õshonos nemzet dereka, életereje megroppan.
Egy másik veszély is leskelõdhet az õshonos nemzetre. Ez nem egyéb, mint egy ránkvándorolt idegen kultúrájú tömeg, mely képes párhuzamos társadalmat szervezni és beépülni az õshonos nemzet állami intézményeibe elsõ sorban, és másod sorban a politikába. Elfoglalja a kormányzati pozíciókat elsõ menetben, majd egy második menetben mar a vezetõ kormányzati pozíciókat sajátítja ki.
És mindeközben állandóan folyik a ködösítés, a parasztvakítás, az õshonos nemzet félrevezetése.

Ezeket a folyamatokat még nehezebb mennyiséggé tenni. Ezert egy demográfiai kutató intézetben szervezendõ kutatási programban dolgozó kutatók feladata lenne.
Amennyiben egy országban a fentiekhez hasonló helyzet alakult ki, akkor ezen a területen is puccsra érett az állam, mely már nem az õshonos nemzet érdekeit képviseli.

4. Gazdasági - politikai - történelmi tényezõk
A puccs-érettségnek vannak még gazdaság – politikai- történelmi megállapítási módszere is. Ez is mér 2012-ben elkészült, mikor figyeltem a román vétópuccsot. Ez az Antonescu-Ponta pártkoalíció gyõzelme után elindított vétó-puccs. Ezt a témát is én dolgoztam fel elõszór, mivel a vétó-puccsal senki sem foglalkozott eddig. A vétó-puccs abban rejlik, hogy elõször el kell érni a 2/3-os parlamenti többséget. Ezután ennek birtokában elkezded a köztársasági elnököt, alkotmány bírákat, a bíróságot, stb. a saját, megbízható emberekre lecserélni. A románok abban tévedtek, hogy a folyamatot túlságosan felgyorsították és Basescu, akit a nép közvetlenül választott, sikoltásai Brüsszelig jutottak, meg Washingtonig. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, ugyanezt a folyamatot lassan vitte végbe és minduntalan a Fidesz 2/3-os választási gyõzelmére hivatkozva. Ettõl függetlenül Orbán szintén vétó puccsot hajtott végre, csak ügyelt, amennyire tudott, hogy ne létpje át a libsi-világ ingerküszöbét!
Tehát ez is a puccsérettség egyik felmérési területe, és az Orbán rendszer szinte követeli, hogy legyenek eltakarítva a hatalom közelébõl is, és felelõsségre vonva, vagyon elkobzás pedig beleértve hozzátartozóit is.

Összegzés
Amennyiben a fentebb felsorolt 4 sarkalatos puccsérettségi tényezõbõl legalább 3 a kötelezõ puccs meg szervezését és kivitelezését eredményezi, akkor feltétlenül a puccs megszervezésere kell koncentrálni.
Amennyiben a fentiek mindegyikénél mennyiséggé tett adatok az eredmények, pl. súlyozott jegyek az 1-10-es skálán, akkor 8-as jegyen felüli eredmény esetében feltétlenül, és késlekedés nélkül ki kell vitelezni az államcsapást.
Másképp az õslakos nemzet sorsa kétségessé válik, és a palesztinok, vagy az amerikai indiánok sorsa var rajuk.

Dr. Ing. Sebestyén Teleki István, Zürich
2019 március 22.

Hozzászólások

1368 #58 Karpatkanyar
- 2019-03-29 18:08
A dühöngõ nempuccs-expert mutassa már meg nekem, higy én hol biztatok itt puccs szervezésre!!!
Minden áron a számba akarja adni, hogy puccsra bíztatok. Nos, nem most ragadok billentyût elõször, sõt nagyon edzésben vagyok abban is, hogy mit jelent szeku kihallgatás (1983-ban 2 hónapig naponta). Szóval tudom, hogy a szolgálatoknál csak az számít, agitáltál csoportokat, hogy alkotmányellenesen, erõszakkal, esetleg fegyveresen, stb. buktassák meg a demokratikusan megválasztott kormányt.
Az oldal nempuccs-expertje arra törekszik, higy ezt adja a számba. A cikk mondanivalójához még egy értelmes gondolattal nem járult hozzá.
2016 március 18.-án vallattak utoljára. Éreztetik velem, higy folyton mikroszkóp alatt vagyok. Pontosan e miatt gyanakszom mindenkire, aki hamis dolgokat akar a számba adni, provokál, lehülyéz, és feltételezi, hogy sok diplomám van, mert akkor jobban esik neki, ha kioktathat. Ne személyeskedjen velem itt senki, mert nem szolgáltam rá. Energiáját fektesse be a cikk által felvetett témára. Ha gyengébb intellektusú, akkor kérdezzen, mert itt vannak felkészültebbek is, és közösen talán okosabbak lehetnénk, ha a kollektív intelligenciánkat használnánk.
Puccs szervezés az könyv nagyságú téma és sehogy se fér bele egy cikkbe, vagy egy hozzászólásba.
4 #59 Posta Imre
- 2019-03-29 18:17
Kárpátkanyar, azt a fajta értelmiségi kört, ahol érdemben és mélységében ki lehet íz ilyesmit vesézni, máshol, vagy éppen mára sehol nem keresném már. Egy, mert ahhoz szakmabélinek illik lenni, stratégának lenni, folyamatokkal tisztában lenni...ami ma is igen bajos, mert látszólag rengeteg információ cserél gazdát, de releváns infó nem publikus. A személyeskedés emberpróbáló dolog. Vörös posztó minden és mindenki, akire lûni lehet, egyet érteni meg csak néha és az is bajos. Az ilyesmit személyes találkozókkal lehet -ne kicselezni. Az oldal sokkal inkább üzenõfal az "isteneknek" és "szolgálatoknak", mint barátkozóhely. Tévedni lehet, sõt kell is. Eltévedni nem szabad.
51 #60 Skorpio58
- 2019-03-29 19:13
Mi elõtt eltévednénk, amit ugye nem szabad, ezt feltétlenül ajánlom M I N D E N K I N E K !! megnézni
https://www.youtu...kZ3njCthlA,és utána lehet" pancsolgatni, puncsolgatni". Megint Imrének lesz igaza, sokakról egyszerûen le kell mondani, magyarul maradnak a PI...-ba.
1368 #61 Karpatkanyar
- 2019-03-29 21:30
Posta Imre,
1) nem baratkozni jöttem ide!
2) Indirekt-Strategiai problemakkal foglalkozo oldalak magyar nyelven nincsenek, ami bizony sulyos szegenysegi bizonyitvany.
3) nincs is szükseg relevans infokra, mert a mozaikdarabokbol ugyis meg lehet nagy valoszinüseggel sejteni a valo igazsagot, amit el akarnak titkolni.
4) termeszetesen egy nivotlan tarsasaggal nem fogok sokaig maradni; de ha te engem tavozasra biztatsz es igavono allatokat marasztalod, akkor alajuk lovat adsz ezzel. 2008-2011 körül valamikor figyeltem az oldalad. A cikkek akkoriban jobbak voltak, ütösebb informaciokat tartalmaztak, de a hozzaszolasok akkor sem voltak nivosabbak. A fejlödes 10 ev tavlatabol alig ertekelhetö.
5) Nezz ra a NIF-re, amit en felvittem a 3. leglatogatottabb nemzeti portal szinvonalra. Geostrategiai szotar cikkeket inditottam es geopolitikai elemzeseket. A tarsasag kibövült olyanokkal, akiket ezek a temak erdekeltek. 2016 tavaszan mar összejött egy olyan csapat, akik azon kezdtek gondolkozni, hogy mikent lehetne rendszert valtani; Valasztasi törvenyt irtunk, arnyekkormanyt alapitottunk es az arnyekminiszteriumoknak cselekvesi terveket kezdtünk irni. Ekkor beindult a moszad budapesti, magyar adofizetök penzen müködö III/III-askent ismert titkosszolgalata es a csoportot szetverte. Amennyiben te, mint egyedüli müködö admin nem fogod vissza az itt szemelyeskedö, sardobalokat, akkor itt elöbb utobb mindenki lesülyed a sardobalok szinvonalara. Az ilyeneket, ha akarod emelni a szinvonalat, ki kell rugni innen.
Skorpio58 mar örvendezik is, hogy elhuzok a Pi...-ba.

...gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.!! (Máté Evangyélioma 7. rész)
238 #62 bivaly
- 2019-03-29 23:07
Karpatkanyar !

A hogyan keljünk át a folyón kérdést akkor kell feltenni, ha oda értél a folyóhoz !

Ha már fentebb igavonó állatnak minõsítesz, miért a disznókkal példálózol a végén ? Nem mondom, állatnak állat, de a bivaly, mecsoda különbség !

Ide írtad a önleamortizálásod történetét,( nem kérte senki !), eklatáns példa a , hogyan tedd el magad láb alól kivitelezésére.

Senki nem kíván neked rosszat, teszel te magadnak épp eleget, mint sokszor írom, az a baj, hogy vannak, akiket önmaguktól lehetetlen megvédeni.

A végén meg a ", ki kell rugni innen.", helyesen írva, ", ki kell rúgni innen !".
Ez biztosan nem szerepel az "A magyar szabadságharcos kézikönyve"-ben.

Legvégül bocsánatot kérek tõled, amiért a korábban önmagadról írtak olvasása után diplomásnak gondoltalak, több diplomásnak. Hiába no, semmi nem az mint aminek látszik.
1349 #63 Nagy Levente
- 2019-03-29 23:08
Kedves Karpatkanyar!

Errõl a NIF-nek az elérhetõségérõl nem másoknál ide egy linket, - sehogyan sem érem el - vagy a moszad teljesen megsemmisítette?
Nem tudom, milyen törvényeket írtatok ott, (én feltételezem a jó szándékot) de nem "csak" nektek, hanem mindenkinek mondom: Hammu rabbi mintájára paragrafusok közzé tájkolt törvényeket nem szabad elfogadni vagy elfogadtatni törvénynek. Az igaz törvényt a szívünkbe (lelkünkbe) hordozzuk. Ha választunk, azt is csak a "szívünkre" halgatva egyhangúlag tegyük, sikerülni fog. Lsd.: Wass Albert, Hagyaték c. regénye.
68 #64 kolpeny
- 2019-03-30 10:47
Ahogy látom, Kajafás utódai teljes önelégültséggel nyugodtan hátradõlhetnek! :)
1368 #65 Karpatkanyar
- 2019-04-02 07:44
#10 Posta Imre
- 2019. március 25. 07:09:17
Egyet kifelejtettem a válaszomból, ami viszont fontos, és azzal kellett volna kezdjem: a HH nem Mindenható, ne tévesszük össze a Jóistennel, sem magával a Sátánnal, aki szintén mindenható.
A HH próbálja a természetes módon létrejövõ, a technológiák által generált globalizációs folyamatokat írányítani saját hasznára. De ez nem mindig sikerül neki, mivel vannak országok, ahol nem gyakorolhatnak 100%-os hatalmat és ezek betartanak nekik. Ebben a résben keresgélhetünk sorsunk jobbítása érdekében.
1368 #66 Karpatkanyar
- 2019-04-02 07:48
Nagy Levente, ezen az oldalon megadott email címedre elküldtem az általad kért linket. Már rég. Mindenki kellene aktualizálja az itt megadott email címét.
51 #67 Skorpio58
- 2019-04-02 10:47
Kedves Karpatkanyar!

Te piszkosul el vagy tévedve, én Téged nem küldtelek sehova se./ azt privátba tettem volna/Te meg se nézted a belinkelt videót, de a megjegyzésem azt magadra vetted, és Te akarsz ki...atni az oldalról!Nos akkor 56:00-tól hallgasd meg azt tágra nyílt fülekkel, a 3,5 percet/remélem enyyi idõd azért csak van/ https://www.youtu...kZ3njCthlA, amit 57:15-nél mond Gergõ bátyjád, azt Imre már akkor elmondta itt az oldalon, ugyan ezt, amikor Te még tervbe se voltál itt véve. A filmet meg véletlenül se nézd meg, mert ha ezt a 3,5 percet nem értetted, a többit úgy sem fogod, meg szerintem Erdélyben is sütnek kovászos kenyeret, kár a hülyeséget 50 percig hallgatni.Na:CSÁ!
4 #68 Posta Imre
- 2019-04-02 13:40
Jól elvagytok? Jó pap is holtig tanul.
1368 #69 Karpatkanyar
- 2019-04-02 14:19
Skorpio58
A filmet megnéztem feleségemmel együtt. Van benne sok öntömjénezés és reklámduma, meg tudományos blabla is, melyekkel rontja a mondanivalója többi részét.
Csernobil miatt minden búzamag sugárzott, de a tönkölymag az nem. Kellene tudni, hogy a tönköly tábla hol volt, biztosan nem a buzatáblák között. Azt is jó lenne tudni, higy a radioaktív anyagrészecskék mivel kerültek a búzára illetve a régióba:
-a szél hozta, mint por?
-radioaktív esõfelhõ?
Mert, ha egyformán kapott a buzatabla is és a tönköly is, akkor egyformán sugároztak volna.
Tehát Gergõ bátyád adós maradt magyarázattal.
Nos az általad ajánlott 3,5 perc 37.15-tõl kezdõdõen semmi különöset nem mondott, amivel az én IQ-mat te felmérhetnéd.
51 #70 Skorpio58
- 2019-04-02 14:50
Kárpátkanyar!

Én se vagyok tévedhetetlen, a két idõpont 56:00, és 57:15, ugorj neki mégegyszer, Bocsi!
1368 #71 Karpatkanyar
- 2019-04-02 16:22
Összesen 2 filmet néztünk meg Gergõ bátyáddal. Amennyiben felfedezem a címét, a reklámfilmben alul végig megy a honlapcim, de nem mûködik, akkor vásárolunk tõle 50kg-os zsákban tönköly lisztet, mivel otthon sütött kenyeret eszünk.

Gyerekkoromban, kb 12 éves koromig ettem a Pónyik és a Batulalmát. Soha többé olyan finom almákat nem ettem.
51 #72 Skorpio58
- 2019-04-02 17:05
1368 #73 Karpatkanyar
- 2019-04-02 17:27
Erõsen drága 1490.- Ft/kg. Ez 5.-eurónak felelne meg. A Kauflandban Németországban normál fehér liszt 0.39 EURÓ/kg. Teljes kiörlésû tönkölyliszt 1,11euoro/kg.
Holnapután Németbe utazunk és a Kauflandban veszünk próbasütésnek 1-2 kilót.
Köszi a linkeket.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.00 másodperc
3,408,974 egyedi látogató