Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Kereszténység

GondolatokKedves Imre!
Kereszténység témában szeretnék hozzászólni. A Kubinyi beszélgetés végén és az otthoni riportban is meg lett említve, pendítve a két kereszténység. Újat nyilván nem tudok mondani, csak egy személyes, más nézõponttal szolgálhatok.
Közmént legyen szólva, ... aki vagyok, 2011-2013 ban rendszeres olvasód. Örömmel fogadtam ilyetén visszatérésed s hogy azóta közeledtek nézeteink egymáshoz. Belsõ indíttatást érzek, hogy kivegyem részem a beindult folyamatból.
Nem a kereszténységrõl összeolvasgatott és összezagyvált elméletekkel akarlak traktálni, hanem egy olyan igazsággal, ami hónapok alatt égett át rajtam. Az úgynevezett zsidókereszténység/judeokrisztianizmus berkeit is megjártam, 7 évig voltam tagja a cionista agy- és pénzmosó Hit Gyülekezetének a 90-es években. 2011-tõl kezdtem ismerkedni a pogány/magyar kereszténységgel és óhatatlanul elõkerült Jézus -mint " fajtánkbeli" - személye. Elvetve immáron az ószövetséget, csak Jézusról olvasva a bibliában, miért háborog mégis a magyar lélek? Pedig az õsemlékezet igaznak ismeri fel szavait, hol a hiba.
Sok-sok vergõdés után jött a "megvilágosodás", ledölt a judeokrisztianizmus utolsó börtönfala a tudatomban.

Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál közéjük, és az gyökerének éltetõ nedvébõl részesültél, ...
Róma 11.17

Hiszen ha te a természeted szerinti vadolajfáról levágattál, és természeted ellenére beoltattál a szelíd olajfába ...
Róma 11.24

Joggal feltételezve, hogy Pál megtévesztõ szavai hazugok, megfordítva azokat meg is kaptuk a kulcsot! A magyar lelket- letörve saját fájáról- szemita gyökér szemita nedve mérgezi. Másként fogalmazva, a magasabb rendû 5D.-s vallásából bele lett kényszerítve egy alacsonyabb rendû 3D.-s vallásba.
Hiába olvassa Jézus szavait a bibliából, ha a szemita lelkülettel átitatva nem bír szabadító erõvel.
Ugyan ezt csinálják most népdalainkkal, népmeséinkkel, népszokásainkkal. Nemzettudatot építenek, egy szemita lelkülettel átitatott hamis nemzettudatot, amibe könnyedén beleolvadhatnak, "magyarrá" lehetnek.
Ezért gondolom Imre, jól érzed hogy a nemzetépítés megalapozásaként a keresztény kérdést rendbe kell rakni! A semita olajfáról kitöretve vissza kell oltatnunk a sajàt fánkba, csak annak a nedve képes éltetni magyar lelkünket, akkor tudunk jó gyümölcsöket hozni!

Tisztelettel: ...

Hozzászólások

1072 #1 fkriszta
- 2019-05-04 20:17
Mit tehetnék hozzá így hirtelen? Köszönöm a gondos megfogalmazást!
1349 #2 Nagy Levente
- 2019-05-04 21:38
Ezt én sem tudnám máshogy vagy jobban megfogalmazni. Annyit tudok hozzátenni, hogy ha nem saját gyökerünkbõl táplálkozunk a "tiszta forrásból", vagyis kisgyermek, csecsmõ kortól "beoltatunk" a "zsidók szelíd olajfájába" és nem a mi "szokásainkat" követjük, akkor minket vagyis magyarokat is elural a pénz, mint manapság és a Föld, vagyis ez a 3. dimenzió a sötétség pusztító démonának martalékává válik. Benne gyermekeinkel, unokáinkal. Ezt nem szabadna megengedni! Ezek az új keresztény vagy zsidó keresztény vallások akár Saul (Pál) rabbitól akár Kálvintól stb. kaptak "egy szemita gellert"!
Na, de...:
"Ahol a múlt véget ért
A föld és az ég összeér
Száz apró fogaskerék,
Egymásba mar, úgy, mint rég"
Kárpátia - Hallom az idõk szavát (részlet)
1592 #3 irokez
- 2019-05-05 10:47
Az írásban utalást tettem a judeokrisztiánizmus börtönfalaira.
Szeretném kifejteni mire gondolok
1. Tudati börtönfal: A biblia elejétõl végéig Isten szava, se elvenni, se hozzá tenni nem lehet. Megkérdõjelezhetetlen, örökérvényû, mindenkinek ez alá kell rendelni az életét! Kötelezõ zsidó Jézus elmélet!
Aki ezen túljut, a következõ falba ütközhet.
2. Tudati börtönfal: -Jó-jó, lehet elvettek, hozzáraktak, átírták, de aki galád módon ilyet csinált, nem értett hozzá, hol kell belepiszkálni, ezért bõven elég igazság maradt benne, ami nekünk kell.
3. Tudati börtönfal: Zsidó Jézus elmélet, ószövetdég elvetése, újszövetségõl próbálja kihámozni az igazságot.
Aki mindhárom falon túljutott, már elveti az egész bibliát.
1349 #4 Nagy Levente
- 2019-05-05 17:01
Irokez, a bibliát ezért el is kell vetni, de Jézus szavai, intelmei fõleg azok, amelyek nem a bibliában találhatóak meg, hanem különbözõ a bibliából direkt "cenzúrázott", " számûzött" szövegekben, apokrif iratokban, azok mai napig meghatároznak egy régtõl elkezdett és mára "kiírtott" "szkyta magyar teremtõ rendet" vagy hívhatjuk másképpen, de ezeket a pénzben nem mérhetõ értékeket kellene újra szerbe-számba venni. Mert ezek összeségében a legtöbb ember számára meghaladnák a mai anyagias és természetromboló, igazságtalan "rendetlenség" ösztönzõit!
1592 #5 irokez
- 2019-05-05 18:45
Nagy Levente, ezt én se gondolom másképp!
Sürgetõ szükség is volna ezen értékek alapján meghatározni, milyen is lenne a nemzet, a társadalmi berendezkedés, oktatás, egészsegügy, pénzrendszer hoszzútávon és milyen átmenettel lehet oda eljutni.
238 #6 bivaly
- 2019-05-05 18:50
irokéz !

A Biblia utóbbi 35 évben kiadott példányainak egyikét, másikát olvastam,( belenéztem !!!), egyet vettem is, hogy ne fejbõl cáfoljam, amit cáfolni kell, esetleg .
Olyan logikai ellentmondások vannak benne a legelejétõl, hogy valami embertelen. És valóban, a vallásos hívõk börtönbe zárják önmagukat, miközben felszabadultságról értekeznek !? És ez a felszabadultság nem más, mint egymás között lázasan helyeselni a leírottakat ! Utána a komor sötétség. A tudat teljes deformálása, boldog elhülyülés.
1349 #7 Nagy Levente
- 2019-05-05 20:17
Bivaly, amit írsz az vitathatatlan tény és a fent leírtakból egyenesen következik. Egy "kicsit földhözragadtabban" úgy lehet talán legjobban megérteni a fent leírtakat, ha egyes erdélyi hagyomány szerint azt olvassuk Jézusról, hogy a fény táltosa. Aztán egy Kende "Nap" minõségû beavatott táltos "irányító" - akik a régi magyar rend elsõszámú õrzõi voltak ebbõl a "kasztból" és akik a másik "vezetõ kaszt" a harcosok mellett voltak a "szittya (szkyta) magyarok" "szakrális" irányítói (Ilyen volt többek között Buda, Álmos, Árpád és bizony a Szkyta-Pártus Birodalom Adiabene Királyság tartomány nemzetségében Jézus is.) - beavatásról. Merthogy a Kende beavatás szkyta hagyományok szerinti egyik motívuma volt a tömjén, a mirha és az arany, amit a táltosok, mágusok vittek a beavatottnak. Na, de álljunk jobban a földön: A rábaközi hagyományok szerint ezek a táltosok is szerettek "viaskodni" "ki a bölcsebb", (persze csak a másik maga felé emelésének jó szándékával) egymással. A Jézusról ezek a Géza és István korabeli tudók, táltosok, mágusok, gyógyítók (mivel a zsidók irányította római és bizánci katolikus egyházak, akkor már nagyon "belerondítottak" a szkyta magyar rendbe) úgy gondolkodnak, hogy: "Tiszteljük szent tanításaiért, de szánjuk is egyben, mert ezeknek (judeokeresztény egyházak) sikerült ezeket a tanításokat 180 fokban elferdíteni." Csak szóhasználatbeli különbség van de lényegi nincs Jézus és ezen rábaközi táltosok tanításai között: pl. A "szeresd felebarátod, mint ten magad" (ami miatt a mai "valósítsd meg önmagad" vagyis a "csak én" liberális ösztönzõ helyett eleink a "Mi"-ben, vagyis a "Közöss(ég)-ben gondolkodtak és rokoni, vértestvéri alapokon és nem pártpolitikai alapokon látták ennek a legjobb megoldását (ha tetszik: "államforma": törzsszövetségi)) a rábaközbe a "jó szomszédság törvényeként" ismert: "Mindent szabad, ami nem árt másnak" fejezték ki!
Szerintem ezt így tudjuk talán megérteni legjobban és ezeket - a hagyományokban megõrzött dolgokat - nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha a mai folyamatoktól eltérõ "új magyar rendet" akarunk "teremteni". (Mármint, ha van rá még mód és bennünk elég szusz) Remélem ebben egyet tudunk érteni!
1592 #8 irokez
- 2019-05-06 05:46
Nagy Levente! Az erdélyi Jézus hagyományról tudnál forrást megjelölni? Érdekelne, a többivel valamelyest tisztában vagyok.
Meglátásom szerint a régi renddel együtt veszni kell hagyni a vérségi alapú szervezõdést is, helyét a lélek alapú magasabb rendû szervezõdési forma kell hogy átvegye. Vonatkoztatván minden nemzetre, aki részese kíván lenni az újnak.
1349 #9 Nagy Levente
- 2019-05-13 22:04
irokez! Ahhoz, hogy "Népünk ?si imádságaiban Jézust fejének, f?táltosának ismerte el" a következ? forrásokat tudom megjelölni:
http://emf-kryon.blogspot.com/2013/06/samanizmus-es-samanok-taltosok.html
Wass Albert: Hagyaték: 113. old.
A kende (nap, táltos, mágus, bölcs, a rend ?rz?je) és a gyula (gyullasztó, fáklya, harcos) szakrális "min?ségek" megjelennek pl. a buddhizmusban is, a magasabb szellemiség lelki szakrális szerzetesi kolostora és a harcos útja a shaolin kung-fu buddhista kolostora révén. Mert a magasabb szellemiséget is meg kell védelmezni, másként nem tud "m?ködni".
Az én meglátásom az, hogy nem lehet jobbat ez ellen a "sötét szellemiség" ellen kitalálni, mint az a régi rend, amely az ?si tudásban és hagyományban "megjelenik". Az tény, hogy mára a hagyomány mindenütt (Kínában a buddhizmus, legjobban Mao Ce Tung kommunista vezér által) el lett nyomva, "fel lett áldozva" az üzlet és a politika "oltárán". De Jézus nem véletlen köt ugyanolyan szakrális vérszerz?dést, mint eleink nemzetségi szinteken: " Ez az én "testem" ... és ez az én "vérem" azaz: "testvér"! - Eleink is egy anyától és egy apától származónak mondták ki magukat lsd.: a Jász-Etelközi és a Pusztaszeri vérszerz?dések. - Ez ugyanaz a hagyomány és misztérium, amit ?seink követtek. Ugye nem véletlen! Ez a test a lélek és szellem hármas egysége. Vérségi alapú szervez?dés alulról, amit nemzetségi szinteken a lélek és a szellem köt össze. Azaz kiscsalád-nagycsalád-b?s-nemzetség-nemzet. "Miként a Mennyekben azonképpen itt a Földön is" Ezt követték eleink a hagyományok, vagy akár Hérodotosz görög történetíró tanúsága szerint már Jézus megjelenése el?tt. Ebb?l csak az következhet, hogy ez egy és ugyanazon kultúra. A rómaiak a zsidókkal karöltve nem véletlen állnak rajta vagyis Jézuson bosszút.
Szerintem jobbat, - ez ellen a sötét borzalom ellen, ami ma is van - nem lehet "kitalálni". Össze kell újra szedni azokat az értékeket, (amelyek pénzben nem mérhet?k) - ha kell az ?semlékezetb?l - amelyeket kimanipuláltak az évszázadok során, mert azok összességében meg tudnák ennek a mai "rendetlenségnek" is haladni az ösztönz?it. Aztán ennek újbóli elterjesztésére és megvédésére kell tudni megszervezni a társadalmat - már ha van még szusz bennünk hozzá-. Ha nem tudunk visszatalálni a "teremt? rendhez", akkor marad a pusztító rendetlensége, aminek "természetszer?leg" pusztulás a vége!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.77 másodperc
4,606,417 egyedi látogató