Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'Izrael kijelölt bennünket új hazának'

BelföldAz alábbi beszélgetés Lakatos Pállal a Szentendrén, Pilisszentlászlón és Leányfalun fogható Endre TV-ben 2005. augusztus 11-én és augusztus 13-án hangzott el, közvetlenül a Szanyi Tíborral, a gazdasági minisztérium politikai államtitkárával készült interjú után. Állandó mûsorvezetõ: Kovár Gyula (szerepelt a 209-es listán, amelynek közzététele után a Szentendre és Vidéke címû, kéthetente megjelenõ lapban megerõsítette, hogy valóban III/III-as ügynök volt)

Kovár Gyula: Amikor ezt a beszélgetést rögzítettük, akkor én még nem tudtam, hogy elhangzott egy nyilatkozat, pedig ez állítólag már több hónapja megtörtént, de a sajtó valahogy most ébredt fel, most harapott rá. Én egy napilapban, nem titok, a Magyar Nemzet címoldalán olvastam mindazt, ami felkeltette az érdeklõdésemet. Talán szó szerint tudom idézni, a lényege az volt, hogy Szanyi Tibor egy tanácskozáson kijelentette: Izrael nem állam, az egy szervezet. Ennek kapcsán figyelmembe ajánlottak egy hetilapot (Magyar Világ – K.P.), hogy ott is megjelent valami, engem biztos érdekelni fog. Mit tudtam tenni, ha már figyelmembe ajánlották, és legnagyobb örömömre, talán így is mondhatom, a cikk szerzõje nem más, mint volt rádiós kollégám, a Szentendrén élõ Lakatos Pál (a magyar Rádió Vasárnapi Újság címû mûsorának volt felelõs szerkesztõje – K.P.), aki jelenleg ennek a hetilapnak a fõmunkatársa. Ezért hívtam meg a stúdióba, el is fogadta, hallgassuk meg a vele készült beszélgetést.

Lakatos Pál: Én azt gondolom, hogy amikor azt akarjuk föltárni, hogy Magyarországon mi történt a mögöttünk lévõ gyûlöletes, hazugságos 16 esztendõben, akkor nem az az érdekes, hogy Csintalan Sándor, akirõl a cikkben szó van, hány milliárdot szedett össze, vagy Máté László, vagy Orbán Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, vagy Boros Péter, vagy mondhatnám az egész politikai palettát, mert a dolog errõl szól. Inkább arról kell itt beszélni, hogy mi hogyan történt. És az oknyomozás, az nem egy ember utáni oknyomozás, hanem az események egymásra rakása. Ha megértjük azt, hogy 1989-ben az Ellenzéki Kerekasztal hazugság volt, hogy az MSZMP odaküldte minden pártba az embereit és így alakultak ki a késõbbi vezetõk, mert a Televízió megismertette õket a nyilvánosság elõtt is, így már rájuk szavaztak késõbb.

Kovár Gyula: Szabad Európa kezdte…

Lakatos Pál: Hogy a fenébe ne, amikor a Szabad Európa, pontosabban a Kossuth Rádió azt mondta 1956-ban, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon, ez ugyanúgy érvényes a Szabad Európára, hogy hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon. Tudniillik Bécsben Aczél Györggyel találkoztak a magyar osztály vezetõi és beszélték azt meg, hogy kiket kell futtatni az úgynevezett ellenzéki oldalról – természetesen a volt kommunisták gyerekeirõl van szó, ÁVH-sok gyerekeirõl –, akik majd késõbb vezetõi lesznek ennek az országnak: SZDSZ-ben, MSZP-ben, MDF-ben, Kisgazdapártban, Fideszben, kereszténydemokratáknál, mindenhol. Na de van egy érdekes dolog, tovább megyek. Megtörténik ’90 májusában a választás második fordulója, azt mondjuk, hogy az elsõ szabad választás, akkor alakul meg a kormány, s tulajdonképpen a Parlament kétharmada ügynökökbõl áll. Nem csak ilyen kis egyszerû III/III-as, III/II-es…

Kovár Gyula: D 209-es…

Lakatos Pál: …szigorúan titkos tisztekbõl, hanem moszados, kágébés, szekuritátés, sziájés, a francia, brit, csehszlovák titkosszolgálat tagjai, ezek nekem megvannak a fejemben, tehát tudom, hogy mi történt.

Kovár Gyula: Most már le is van írva, azt hittem, kiesik az újság a kezembõl.

Lakatos Pál: Csodálkoznak nagyon sokan, amikor valakinek a nevét mondják, és én mosolygok, azt mondják, ugyan kérem, ne tessék neki hinni, rám néznek, azt mondják, magának Lakatos úr senki nem jó, mert maga mindenkiben ügynököt sejt. Fordítsuk meg a dolgot: csak azokból lehettek vezetõk ’90-tõl Magyarországon, akiket az MSZMP kijelölt, és azok az ügynökök voltak. Legyen az bármelyik párt, tehát nem függ ez életkortól. És ezek tulajdonképpen ki voltak jelölve arra, hogy szétlopják Magyarországot, hogy a nagypolgárság belõlük alakuljon meg, de minél hamarabb. És úgy alkottak törvényeket, hogy az õ tolvajlásaik azok mindig törvényesek legyenek. Ágy tûnt el a nemzeti vagyon, így került idegen kézbe a nemzeti vagyonunk 90 százaléka körülbelül. Ott tartunk most, hogy tulajdonképpen van 1,2 millió olyan ember, aki kényszervállalkozó, van egymillió ilyen projeck-menedzser, meg hozzá hasonló, aki megint csak nem nagyon termel értéket, és a kétkezi munkások, akik most dolgoznak, munkahelyük van, azoknak a 10 százaléka az, amelyik értéket termel. Ez az ország a csõd felé rohan, pontosabban csõdben van. Egy ország, amikor úgy tudja az államadósságait kifizetni, hogy kölcsönt kell fölvennie arra, hogy az adósság kamatát fizetni tudja, az az ország csõdben van. Na most hogyha aztán már végérvényesen be fogják vallani, hogy csõd van és nincs más megoldás, akkor nem lesz nyugdíj, nem lesz fizetés, megáll az élet.

Kovár Gyula: Lehet, hogy te nem olvastad azt az interjút, amire most szeretnék hivatkozni, amivel szeretném alátámasztani épp azt, amit eddig Lakatos Pál elmondott, én olvastam, mert nekem Makovecz Imre is a kedvencem, nem csak te vagy a kedvencem. Makovecz Imre a napokban azt nyilatkozta, semmi titok, a Magyar Nemzetben jelent meg, Pozsgay Imrére hivatkozva mondja Makovecz, hogy 1949-ben hozták azt a rendelkezést, amely alapján a társadalomtól bejövõ minden pénzt a kormány alá kell rendelni, hogy újra elossza. Ameddig ezt meg nem változtatják, addig minden politikai erõ azt hiszi, hogy õ lophat és osztogathat.

Lakatos Pál: Ez igaz 2005-re, meg 1989-re is, hiszen 1988-ban kezdõdött a szabadrablás Magyarországon, Tulajdonképpen Aczél György mondása kezd valósággá válni. Amikor Aczél György ’85-ben azt mondta, talán még néhányan emlékezünk, hogy õ volt a nagy pártideológus, válasszunk ki 250 kommunista ivadékot, vigyük õket nyugatra, tanítsuk meg õket jogra, közgazdaságtanra és idegen nyelvre, és amikor hazajönnek, õk fejezik be majd azt, amit mi elkezdtünk. Hát most tartunk ott, hogy lassan befejezõdik az, amit Aczélék elkezdtek, mert ugye Aczélék ellopták a vagyont a néptõl, aztán a rendszerváltozáskor nem a népnek adták vissza, akitõl ellopták, hanem azoknak, akik ellopták vagy azok leszármazottainak. Ágy alakul ki a vagyonos réteg, így történhet meg az, hogy a száz leggazdagabb magyar közül van, akinek 40-43 milliárd a bevallott vagyona, nincs benne az offsor cég, nincs benne a különféle sumákság. Hát most Gyula, gondold végig, ja és van olyan ember, olvastam, hallottam, aki a horvát tengerparton 30 millió forintot költ el ebben a szezonban a nyaralására.

Kovár Gyula: Csak nem a fõváros hercegérõl van szó?

Lakatos Pál: Nem mondok nevet, a nagypolgári rétegrõl van szó, annak egy tagjáról. Sok ember életében nem keres 30 millió forintot, még bruttóban sem.

Kovár Gyula: Ezzel kapcsolatban ebben a lapszámban is (Magyar Világ – K.P.), még egyszer hadd mutassam meg – lapszemle, ha nincs Szentendre és Vidéke, akkor másik lapszemle legyen –, szerepel az a megállapítás, amivel önök fognak találkozni a magazinunkban is Szanyi Tibor kapcsán, aki itt vendégeskedett Szentendrén, aki azt mondta, hogy Izrael az nem egy állam, márpedig 60 évig úgy tudtuk, az egy szervezet. Errõl nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy akkor Magyarország sem állam, hanem ez egy vállalkozás.

Lakatos Pál: A Magyar Nemzetnek pontosan megvolt a szöveg, hogy mi hangzott el, mit mondott Szanyi Tibor az információs hivatal fõnökei elõtt, és ez megvan hangszalagon, de nem merte leírni. Az jelent meg, hogy szervezet, de nem jelent meg, amit igazán mondott Szanyi Tibor, hogy õ is szervezet, ez megvan szalagon. Tessék csak elgondolni, ha valaki kimondja azt Izraelrõl, hogy egy bûnszervezet, az egy államtitkár, egy funkcióban lévõ politikai államtitkár. És nem fedik meg õt, nem váltják le. Itt is egy érdekes dolog van, mert hogyha megnézzük a világfolyamatokat, ebben megnézzük Magyarországot, koránt sem arról van szó, hogy mi egy szerencsétlen, minden rosszal agyon sújtott nemzet vagyunk, hanem egyszerûen Izrael kijelölt bennünket új hazának, Magyarországot. Ennek megfelelõen történnek a betelepítések, aztán ezek majd fölgyorsulnak, és az egész világot tulajdonképpen a cionista, globalista szervezet, a szabadkõmûves páholy irányítja mindenhol. Magyarországon nem tudsz olyan politikust megnevezni, vagy fontos kádert mûvészeti területen bárhol megnevezni, aki ne lenne valamelyik szabadkõmûves páholynak a tagja. Gondold el, amikor a száz leggazdagabb magyarból, akik a gazdasági életben funkciót töltenek be, ha azt mondom, hogy öt nem tagja egyetlen egy titkosszolgálatnak sem, 95 viszont igen, vagy azt mondom, hogy a politikusok jelentenek a Moszadnak, jelentenek a KGB jogutódjának, és így tovább, akkor adott esetben milyen érdeket képviselnek: Magyarország érdekét vagy a megbízóik érdekét? Errõl van szó, ezért van az, hogy Magyarország ennyire leromlott. Mi ma Ausztria színvonalán élhetnénk, hogyha a mai forintban mérve 36 ezer milliárd forint értékû eladott nemzeti vagyonunkat piaci alapon értékesítettük volna. Ehelyett ott vagyunk, hogy a magyar munkás fizetése a nyugat-európai tizenötökhöz viszonyítva egyötöde, miközben minõségben semmivel sem produkál rosszabbat, sõt.

Kovár Gyula: Ha adhatok tippet egy oknyomozó újságírónak, írónak, könyvsorozat szerzõjének: állandóan hallom, hogy milyen jók vagyunk turizmusban, hogy mennyien jönnek ide. Tavasszal volt az újságíró szövetségben egy tájékoztató a turisztikai szakosztály szervezésében, és az illetékesek mondták, ilyen vezérigazgató, olyan államtitkár, hogy egy bizonyos területrõl mennyien érkeznek ide. Nem bírtam megállni és félhangosan megjegyeztem: és mennyien utaztak vissza?

Lakatos Pál: Izrael, nyilvánvaló, jönnek felmérni a terepet. Tudniillik Magyarország rendkívül gazdag például édesvízi forrásokban, és hogyha a jövõt nézzük, eltûnik az olaj és bizony Magyarországon nekünk megvannak azok a találmányaink, amelyekkel a hidrogént és az oxigént külön lehet választani. Ezzel lehet a motort mûködtetni és a megmaradó oxigén az pedig ilyen hatalmas léggömbökön fölmehetne a levegõbe, és bizony az ózonlyukat be lehetne vele foltozni.

Kovár Gyula: Megvan a Rubik kocka.

Lakatos Pál: Megvan a Rubik kocka, csak mivel ma még az olajlobi sokkal erõsebb, mint az igazi, természetvédelemben is gondolkodó tudomány, ezért ha ezek az emberek elõjönnének, akkor bizony megölnék õket, számtalan embert eltettek már láb alól, számtalan embert öltek meg, azért mert hamarabb tudott valamit, mint kellett volna.

Kovár Gyula: Lesz a Magyar Világban a turizmusról, az itt maradt turistákról…

Lakatos Pál: Folyamatosan van róluk szó, hiszen például olyannyira tetszik nekik ez az ország, hogy az óbudai Hajógyári szigetet, amelyiknek a piaci értéke 80 milliárd forint, 4 milliárd forintért vették meg. De nem fizették ki, vettek föl rá 5 milliárd forintos banki kölcsönt, azt kivitték offsor cégekbe, és senki nem kérte tõlük számon, hogy na kérem mégis hogyan is van ez? Öt Izraelben élõ Moszad ügynök neve benne van.

Kovár Gyula: Olvastam.

Lakatos Pál: Ahogy a Magyar Világ elindította azt, hogy kik a Moszad ügynökök, kik a magyar politikai életben a Moszad ügynökök, mert leírtuk egy jelentõs részét, azután elkezdtek Amerikában, Nyugat-Európában mindenhol kutatgatni, hogy hol is vannak az õ Moszad ügynökeik, nem számol be róla a magyarországi sajtó. Nem magyar sajtó – magyarországi sajtó. Rengeteg Moszad ügynököt letartóztattak Nyugat-Európában, mert már eljutottak odáig, hogy az amerikai fejlesztéseket ellopják, hazaviszik Izraelbe, és saját találmányként dobják a piacra, ennek megfelelõen hatalmas kár éri Amerikát.

Kovár Gyula: Erre szokta Kohn bácsi mondani: ügyes.

Lakatos Pál: Igen.

Hangfelvételrõl lejegyezte: Kertész Péter
Link

Hozzászólások

267 #1 Perle
- 2019-05-06 11:40
"Aczél György ’85-ben azt mondta, talán még néhányan emlékezünk, hogy õ volt a nagy pártideológus, válasszunk ki 250 kommunista ivadékot, vigyük õket nyugatra, tanítsuk meg õket jogra, közgazdaságtanra és idegen nyelvre, és amikor hazajönnek, õk fejezik be majd azt, amit mi elkezdtünk. "

Ez így lett, ha megnézzük a kormányfõ és barátai elõéletét. Sõt az egyszer már megbukott kormányfõ familiáját is. Probálkoznak újra, nem adják fel.
Ez ugyanígy van Kelet-és Közép Európa legtöbb országában a mai napig is. Szinte mindegyik, a semmibõl jött vezetõ multjánál fel lehet fedezni a küldöldön való felkészítést.
Ez a gengszterváltás talán mág nagyobb katasztrófája az országnak, mint Mohács volt. Minden el lett adva, szétlopva, saját célra privatizálva. Milliók pedig próbálnak megelni éhbérbõl. A devizahiteles csalás után is újból el lett adósítva az állampogárok kissé tehetõsebb része. Új lakásokat , házakat vetettek velük, sõt most bírják rá õket a 7-személyes autóvásárlásra, szintén hitelbõl.
139 #2 jozsef toth
- 2019-05-06 11:48
Nincs ebbe semmi kulonos!
Igy volt igy van !
De eddig sohase volt FELELOSSEGRE vonas!s_franc

De ugy nezki ,hogy sohase lesz!
Mi csak mindig utolag BOTTAL UTJUK a NYUL nyomat!
Az meg csak fut tovabb.s_hihi
1592 #3 irokez
- 2019-05-06 14:59
" Valami nagy nagy tüzet kéne rakni "
1119 #4 Csorba Tibor
- 2019-05-06 15:51
SUNYi TIBI

Kisdedóvó parlament
egy bal(!) ujjtól falra ment.
Önmagának utat ott
Sunyi Tibi mutatott.
Régi trükk ez, nem mai -
varázslóknál szakmai:
kezem nézik magyarok?
Hisz én a számmal csalok!

2013.03.22. Csorba Tibor
1551 #5 Baranyi Tibor
- 2019-05-06 16:53
A világnyelv.
A dínó éppúgy „URU”, mint a tURUl, vagy kángURU. Salamon, mielõtt a pogány tudományt megismerte volna, látta ezeket a fejeket. Hármat ismerek még. TaURUs, URUsláy, és URUpán. Sárkány, sólyom, kenguru, bika, oroszlán, kecske.
A fenti hat, szóösszetételeinek mintájára értelmezzük szét a PO-GÁNY szót. Ahogyan URU, tudás minden esetben, úgy vizes a PO-hár, a PO-csolya, a PÓ-folyó Itáliában, sõt I-PÓ-ly is Szlovákiában. Gányolni pedig mai értelem szerint is, annyit tesz, mint nem túlzott precizitást igénylõ munkát végezni. A Po-mázolása Po-mázon egy dolina karbantartását jelenti. Po-gányolás megértésétõl Salamon olyasmiket beszélt, amiket a körötte élõk nem értettek. A tábla mutatja hogyan épül föl a világnyelv.

A harmónia, HON szavunk hidrogén, oxigén, nitrogén elemi tartalmának élet szabályozó feladatát mondja el, ha értjük, hogy a három-oN-ia mit jelent. Gén a javából mindhárom. Alkottunk, mányoltunk, alkotmányoztunk. Ráhel apja elvette tõlünk. Mára alaptörvényt tekert a nyakunkra. Ister országából jöttekkel találkozott a Sivatagban. Istennek hitt bennünket. Bosszút esküdött, mikor rájött, hogy emberek vagyunk. A Nemzet-ölés oka ez, és nem más. Együtt éltünk a dinoszauruszokkal. Dinó a KÖRROVÁSON=Odin, kinek anyja Bár. Ez azt jelenti, hogy magyar megfigyelõ rögzíti a tudást, URU-t, amit a hüllõ produkál, hogy a Bár-vízbe, azaz melegvízbe tojja a tojásait. Hatvanöt millió éve halt ki a dinó. Mi ott voltunk, mert láttuk hogyan szaporodik.

Tizennyolcezer évenként vannak jégkorszakok, ezt a jégrétegek mutatják a sarkokon. Ha találkoztunk a dinókkal, akkor három ezerhatszáztíz jé korszakot éltünk át. Nyelvünk periodikus fejlõdése is erre utal. A hatezer évre visszatekintõ népek tudása, õseink mûveltségébõl táplálkozik. A tarsolyosok kiirtása, a rovás jelek éltüntetése, a mai degenerált gazdasági helyzet, mind a magát kiválasztottnak tartó primitív nép törekvése a szégyenének leplezése érdekében. Kultur alapot, múltat nem lehet lopni. Idõt csalni már nem lehet, annál fejlettebb a világ, hogy az ezirányú, zavaros történeteket elfogadja. A kolontári tömeggyilkosságok ideje is lejárt. Csak a totális diktatúra marad hatezer éveséknek, ami az elsõ helyet biztosítja. A Magyar Nemzet létezése kizárja ennek a törekvésnek az eredményességét. Az Ister országa még él, és õrzi a hagyatékot. Nyelvünk alapszavai olyan tudáshordozók, amik az ember elsõ lépéseit dokumentálják. A tábla végtelenségig növelhetõ. A tartalom a növekedés hatására egyre több ponton hat vissza, mint igazolás. Nincs mégegy nemzet, kinek múltja ennyire hatna jelenére. Amiért harcolnak ellenünk az nálunk van. Harccal elveszíthetjük.
Csupán élnünk kell vele!
Jásdi Kiss Imre
809 #6 megmondhatom-e
- 2019-05-06 17:02
-gerry-t

ne irritáljátok ilyen negatív töltésû hírekkel és az azt kiváltó reakciókkal se!

Az ilyeneknek ( mármint a "negatívoknak";)) egyáltalán minek élni !?

gerrynek persze könnyû a dolga : elautókázik a zsidó -nyüzsgõ Svájcból a magyar határig milka csokit tömve ,meglátja itt a nyomort és zsidók okozta mizériát , vág egy grimaszt , megfordul és visszavágtat az erõsen pozitív-töltésû svájci zsidók közé a rózsaszínû ködbe !

Pozitív töltés tehát mindenkinek , aki része szeretne lenni a szektának !
Különben nem mondhatja meg !
1119 #7 Csorba Tibor
- 2019-05-06 18:26
Jásdi Kiss Imre értéket tett le az asztalra.
Elõtte más Kiss-ek is jártak, pl.
Kiss Dénes:
A “TITOKZATOS” MAGYAR NYELV TÖRVÉNYEI ÉS JÁTÉKAI
http://www.retori...gyar-nyelv
1368 #8 Karpatkanyar
- 2019-05-06 18:38
Kiss Denes elöadasai felejthetetlenek. Az elöadashoz tehetseg kell. Vannak olyanok, akiknek egy szavat se tudod elszalasztani, mig masoket vegig abrandazod.
Kiss Denes elöadasahoz a Köszegi gimnazium disztermeben kert egy podiumot. Kaptunk is egy kb. 70x70 cm-est. Erre felallt, es ezen labujjhegyre. Igy labujjhegyen beszelt, es magaval ragadott mindenkit, 2 oran keresztül.
1368 #9 Karpatkanyar
- 2019-05-06 18:45
Gerry, megmondhatom-e, meg bizony. Honnan szeded te azt, hogy SSvajc dugig van zsidokkal? Zsido hegyek, meg zsido folyok, zsido, zsido, zsido felhök, stb. Svajc azert hires a bankjairol, mert azt svajciak csinaljak es nem bizzak a zsidikra, mint Magyarorszagon. V edd eszre, hogy a zsidok elpimaszodasa az a magyar hatartalan tolerancianak köszönhetö.
Es ha vki elvandorolt az orszagbol azt nem kalandvagybol tette. He erdemes lenne, akkor visszamenne. De ugy intezik a hatalmon levö zsidok a dolgokat, hogy az emigracio ha lehet ne menjen haza. Mert az emigracio nagy resze az nacionalista. Nem kell nekik ilyen bagazs. Nos a tavoltartasba bedolgozik ingyen es bermentve a bunko magyar is, csupan azert mert nem tudja uralni az SI Faktorjat, ami ellepi a fejebubjaig es fröcsög, es fröcsög.
1551 #10 Baranyi Tibor
- 2019-05-06 19:00
https://youtu.be/zBIA_25pc20
1551 #11 Baranyi Tibor
- 2019-05-06 19:02
Miért engedik a magyarországi alkotmányok és egyéb törvények alapján az alkotmánybíróságok, a
magyarországi bírói és ügyészi kar, a magyarországi miniszterelnökök, köztársasági elnökök, országgyûlési
képviselõk, miniszterek, s a keresztény papság, hogy a MAZSIHSZ érdekkörében a Tóra és Talmud izraeli
törvény fajirtó elõírásai* érvényesüljenek a más vallású magyarok kárára? Miért engedik, hogy miközben a
hithû zsidók desztillált vízzel és tiszta NaCl konyhasóval erõsen (fiziológiás mértékben) sózott kenyérrel
gyógyítják, védik magukat a betegségtõl, meddõségtõl és korai haláltól, a más vallású magyaroknak
bebeszéljék, hogy „életveszélyes vízmérgezést” okozhat a tiszta desztillált víz, s hogy emiatt sokkal
veszélyesebb, mint az arzénnel, növényvédõ szerekkel, fogamzásgátló szerekkel, fertõzõ vírusokkal stb.
szennyezett vezetékes ivóvíz, s hogy legjobb, ha a más vallásúak az élettanilag optimális, fiziológiás 30:1
nátrium:kálium dózis arány helyett felnõttként tiszta NaCl konyhasó helyett KCl kálisóval, Redi sóval vagy
Bonsalt-tal ízesíttetéssel úgy juttatják be a nátriumot és a káliumot, hogy felnõttnél 1:1 legyen a konyhasó:
kálisó dózisarány, lásd a VIVEGA sókeverék zacskóira írt hamis egészségügyi tájékoztató szöveget, s hogy a
csecsemõiknél és kisgyerekeiknél 1:3 arányú legyen, lásd a HUMÁNA babatápszer dobozára írt hamis
egészségügyi tájékoztató szöveget? Miért engedik, hogy a világfõrabbi parancsa büntetlenül kirekessze a
más vallásúakat a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyító kemoterápia mentes gyógyításból? E népirtási
vádat közjegyzõvel hitelesíttette és terjeszti egy fõrabbi és egy orvos: internet, Német Medicina, Új Orvoslás.
Élettani mérési bizonyítékok: A vérszérum és magzatvíz 30:1 Na:K aránya, és az ennek megfelelõ Ringer
oldatban a fiziológiás dózisú desztillált víz és NaCl pótlás gyógyhatása, és az NaCl-ot hiányosan pótlás és a
kálium túladagolás Nobel-díjas élettani mérésekkel bizonyított betegítõ hatásai (www.aquanet1.net76.net) !
* Tóra, Mózes II. könyve 23. rész 25-33.: 25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te
kenyeredet és vizedet; akkor eltávolítom ti közületek a nyavaját. 26. El sem vetél, meddõ sem lesz a te
földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem. 27. Az én rettenésemet bocsátom el elõtted, és minden népet
megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet megfutamítom elõtted. 28. Darazsat is bocsátok el
elõtted, és kiûzi elõled a Khiveust, Kananeust és Khitteust. 29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled,
hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. 30. Lassan-lassan ûzöm ki õket
elõled, míg megszaporodol és bírhatod a földet. 31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig
vetem; és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek lakosait, és kiûzöd azokat
elõled. 32. Ne köss velük szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel. 33. Ne lakjanak a te földeden, hogy
bûnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”
Mózes V. könyve 7, 22.: 2. És adja õket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered õket: mindenestõl
veszítsd ki õket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtok. 22: És lassan-lassan kiûzi az Úr a te
Istened e népeket te elõled. Nem lehet õket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak
ellened! Talmud: Taanith. A böjtnap. 10 a. lap: "IZRAEL ORSZÁGA ESÕVIZET ISZIK (= desztillált
vizet), AZ EGÉSZ VILÁG PEDIG A MARADÉKOT. Izrael országa iszik elsõnek és azután a világ,
hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig
otthagyja. Baba kamma, 93 b. lap: Betegség alatt az epét kell érteni, mégpedig azért, mert az 83 betegségnek
van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. DE MINDEZT ELÛZI EGY SÓSKENYÉR ÉS
RÁ EGY KORSÓ VÍZ” (ami esõvíz, vagyis desztillálódott tiszta ivóvíz). Ugyanez áll a Baba m. 107 b.
alatt is.). 94 b. lap. (Tosephot.) Az idegenek (nemzsidók) magva barommag. Ugyanez áll: a Kethugoth 3 b.
lapján a Tosephotban.) Somon bar Jochaj mondá: (...) (Ezech.34,31.): ti az én legelõm juhai vagytok: ti
embereknek neveztettek, a világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem barmoknak. (Lásd
Jabmuth 61 a.) 114.a. Rasi. Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után
tévelyegnek, barbár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók ... Így velük úgy kell bánni,
mint a bálványozókkal szokás... így tanítja ezt a Talmud.
A Mózes V. könyve 7. 2. zsidó törvény a bálványimádó keresztényeket kiirtást is elõírja. Újabban ezért
írták át a keresztény bibliákban a sózott takarmányra vonatkozó Ézsaiás 30/24. elõírást „tiszta” takarmányra?
A világfõrabbi fajirtási parancsáról lásd a függelékként csatolt „EmailKonyv29-ZsidoBunozesUjorvoslas”-t!
Verõce, 2012. október 28. Tejfalussy András Béla okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
1072 #12 fkriszta
- 2019-05-06 20:23
Kárpátkanyar.. ma is sokat tanultam: tehát a svájci bankárok az egyetlenek a földön akik nem zsidók?
1368 #13 Karpatkanyar
- 2019-05-07 06:15
Javareszük nem zsido. Legalabbis a vezetes nincs zsido kezben. De a svajci nemesi csaladbol szarmazo nemzeti bank elnököt a legnagyobb soviniszta svajci Blocher, a legnagyobb es a main stream medioaban lenacizott part, az SVP fö strategaja, csinalta ki, mondhatni egy semmisegert. Azota egy Jordan nevü zsido a fönök. A lenyeg, hogy pl. a UBS a vilag legnagyobb, 3A betüs, vagyon kezelö bankjat a zsido bankok nem nagyon türik az elmezönyben. Igy a Moszad kemeket szervezett be es elkaptak öket a gazdatlan penzekkel. 2,7 milliard dollar5t fizettettek ki velük. Utana folytatodott a kalvariajuk, rajuk bizonyitottak, hogy amerikai adocsalok penzet böröndökben hordtak ki diplomaciai postaval. Ujabb milliardos bünteteseket kellett kifizessenek Amerikanak. Aztan Amerikai Mely Allam tovabb nyomult es követeltek az összes amerikai allampolgar banki kivonatat. Ujraa fizettek a svajciak csak ne kelljen kiadniuk. Ez alkotmanyba ütközött volna, mert a bank titok az ott is rögzitve van. Rakaptak erre a nemetek is es azok is bekapcsoltak a beepitett kemjeiket. Ujra fizetni kellett. Erre franciak is lecsaptak a svajci nagybankokra. Azoknak is fizettek.
De mindez benne volt az ujsagokba ennel reszletesebben. Az amerikai nagy zsido bankok a brit bankokkal együtt vegül elvettek az UBS-töl az egyik A betüt. Maradt nekik csak kettö. Nem tudom, hogy azota mi a helyzet, visszakerült-e az UBS az elmezönybe, vagy sem. A nyomas mindenesetre nagy a svajci bankokra.
A nemet Deutsche Bank-ba most a kinaiak akarnak benyomulni. Ezt egy nemetorszagi magas beosztasu bankar nem tudta visszaigazolni. Az infom Amerikabol szarmazik. Majd megvalik. A kiaiak a kereskedelmen keresztül nyomulnak, mig az oroszok inkabb az eröt vetik be a geostrategiai jatekokban.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.87 másodperc
3,397,444 egyedi látogató