Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az IGAZSÁG Trianonról I-III.– ahogy még soha, sehol nem hallottad

GondolatokNa, itt egy remek írás és nem szeretném, ha nem olvasnátok és nem terjesztenétek a szín tiszta igazságot, amit nem Gerry, hanem Geri írt. Végre valaki, aki érti, meri és teszi! Kérlek ne "bántsátok", mert még szükségem van rá, csak most még önmarcangolja magát. Úgy véli érti, pedig egy kukkot sem, de az írás ettől remek. Tibor Geri·2019. május 24., péntek
Az írásomat Posta Imrének és követőinek ajánlom.
És azoknak, akik attól hiszik magyarnak magukat, mert a fejükbe nyomták, hogy nekik „fáj Trianon”.
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt”. – Posta Imre, az új Trianon filmet méltatva…
.
Ami valóban kellemetlen és fáj, az az IGAZSÁG.
Leginkább azoknak fáj, akik hazugságban élnek.
Ezért első olvasatra, sokaknak nem fog tetszeni ez az írásom.
Nekik azt ajánlom, hogy vegyenek pár mély levegőt, tegyék félre az előítéleteiket, az indulataikat, az eddig hallott hazugságokat, és a TÉNYEKRE koncentrálva olvassák el ezt az írást.
És ha elsőre nem értettek mindent, akkor vegyék a fáradtságot és olvassák el újra, mert NEM KÖNNYŰ olvasmány.
Mert a sok hazugság után az igazság elsőre mindig kicsit hihetetlen.
De attól még igazság marad.
Utána - ha tudják - vitathatják, amit írtam, de ahogy én is teszem, tegyék ide a BIZONYÍTÉKOKAT, a JOGSZABÁLYOKAT, amivel azt gondolják, hogy meg tudnak cáfolni.
.
Elegem van a háttérhatalmi hazugságokból, azokból is, amit 100 éve terjesztenek Trianonról.
Mert Posta Imrének tökéletesen igaza van:
„Trianon a magyar nyelvben az égbekiáltó igazságtalanság a gyalázat és bűn szinonimája.”
Csak hát pszichológusként neki kellene legjobban tudni, hogy ez NEM A VALÓSÁG, hanem egy 100 éves agymosás, egy hazugságözön állandó ismételgetése következtében létrejött társadalmi, nemzeti tudatállapot. Ami pont ahhoz kell, hogy a nemzet ne lássa, hogy ezt a helyzetet hogyan lehet könnyen és egyszerűen felszámolni a valóságban!!!
.
Kezdjük annak a hazugságnak a leleplezésével, amit a legtöbben igaznak hisznek Trianonról.
„Trianonban feldarabolták Magyarországot”.
Az első, ami rögtön leleplezi az eseményeket irányító háttérhatalom hazugságát, amikor SZÁNDÉKOSAN keverik az ORSZÁG és az ÁLLAM fogalmát.
A másik hazugság, hogy maga a „feldarabolás” Trianonban történt volna.
Tehát ebben a mondatban minden szó HAZUGSÁG!!!
.
Magyarország, mint ország, a X. században a teljes Kárpát-medencét jelentette. László király és Könyves Kálmán hódításai után Horvátországot és Dalmáciát is, ezt nevezték a Szent Korona országának, amit a magyar ÁLLAM - Magyar Királyság néven – uralt, és irányította a társadalmi-gazdasági életet, védte az államot, a területet és a népet. Ez állt fenn Mátyás uralkodásáig.
Mohács után ez az ÁLLAM és annak TERÜLETE szakadt kettő (három) részre.
.
Tehát „Magyarországot” NEM TRIANONBAN „darabolták fel”.
Trianonban csak annyi történt, hogy írásba (jogi dokumentumba, egy nemzetközi szerződésbe) foglalták azt, ami 1918 és 1920 között történt a Szent Korona országai területén!!!!!!!
Igen, ORSZÁGAI, tessék figyelni a végén az i betűt, hogy megértsék, hogy mekkora jelentősége van egy i betűnek. Mert nem mindegy, hogy EGY ország, vagy ORSZÁGAI, ha már állam helyett országot hazudnak!!!!
Tehát Magyarország, mint ország, a részleges török megszállás idején szakad ketté, Magyar Királyságra (aminek egy részét elfoglalta a török) és Erdélyi Fejedelemségre, amely innen kezdve gyakorlatilag Horvátországhoz hasonlóan, saját állami irányítással, saját – 3 nemzetiségből álló! – döntéshozó testülettel (képviselői „parlamenttel”), önálló államként működik.
Ez a helyzet állt fenn előbb 1848-ig, amikor kísérletet tesznek Erdély visszacsatolására, de JOGILAG ez csak 1867-ben valósul meg, amikor a Habsburg Birodalom – azért, hogy a császárát magyar királlyá is koronázhassák – az általa elfoglalt egykori magyar területeket, a Szent Korona országait, újra a Magyar Királyság irányítása alá helyezi. (Horvátországgal külön szerződést kötve 1868-ban)
Tehát a Magyar Királyság – a korábbi Nagy-Magyarország területén - 1867 után RÉSZEKBŐL, Magyarországból és Társországaiból – a Szent Korona ORSZÁGAIBÓL - állt!!!
„1867. évi I. törvénycikk
Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország és Társországai királyává avattatik és koronáztatik”
.
A Habsburgok mindezt azért tették meg – akkor még jezsuita irányítás alatt - mert így fértek hozzá a Szent Korona Tulajdonához. Ugyanis az 1867. évi XII. törvénnyel az osztrák császár (magyar királlyá is koronázva) a Szent Korona tulajdonának (gyakorlatilag a teljes magyar állami vagyon) BIRTOKOSÁVÁ VÁLT!!! És innen kezdve elkezdett úgy bánni vele, mintha a tulajdona lett volna.
Ugyanis a Habsburgok se császárként, se magyar királyokként nem fértek hozzá a magyar állam vagyonához, mert a Szent Korona ezt nem tette lehetővé. De a közös monarchia vezetőjeként jogszerűen, a magyar Országgyűlés által jóváhagyottan, birtokossá váltak!!!!!
Ehhez az kellett, hogy a Magyar Országgyűlés 1861-ben – Teleki László, az ezt ellenző képviselők vezetőjének „öngyilkossága” után, Deák vezetésével (3 szavazat többséggel) elindította azt a folyamatot, aminek a végén a szabadságharcot leverő Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázzák.
Tehát az állami, jogi helyzet 1918-ig a következő:
Önálló Magyar Királyság Magyarország és TÁRSORSZÁGAI (!) területén, amely fölött a Magyar Országgyűlés 1867. évi XII. törvénye alapján az osztrák császár a BIRTOKOS.
.
Ezt azért kell tudni, mert amikor 1918. november 13-án IV. Károly nem csak magyar királyként mond le, hanem osztrák császárként is (és ezzel megszűnt az Osztrák Császárság) akkor a Magyar Királyság – birtokosától megszabadulva – önálló és szabad állammá vált. Csak az 1867. évi XII. törvénycikket kellett volna hozzá hatályon kívül helyezni, és Önálló magyar államként el lehetett volna kezdeni TÁRGYALNI az önálló nemzeti államokat akaró, IV. Károly (a jezsuiták) javaslatára létrehozott Nemzeti Tanácsokkal a társországok állami létéről.
Helyette a Magyar Királyság Országgyűlése – új választás kiírása nélkül – föloszlatta magát.
ERRŐL az aktusról nem beszélnek azok, akik ma Trianonról hazugságokat terjesztenek.
Mert ezzel – Horthy törvényét idézve – „az állami főhatalom gyakorlása az alkotmány rendes formái közt LEHETETLENNÉ VÁLT”. Vagyis a Magyar Királyság területe URATLANNÁ (azaz állami irányítás nélkülivé!) vált!!! Hiszen a még aznap a Károlyi vezette „Magyar” Nemzeti Tanács által kikiáltott Magyar Népköztársaság már nem jogfolytonos magyar állam!!!!
Ráadásul a hadsereget föloszlatva, nem képes megvédeni a terület szuverenitását.
.
Tehát hiába írja Drábik János, hogy a jezsuitákból, szabadkőművesekből és cionistákból álló háttérhatalom már korábban eldöntötte a Magyar Királyság területének maguk közt való felosztását (a tatár, meg a török is eldöntötte az ország elfoglalását, mégse történt meg egyik se), a gyakorlati végrehajtáshoz két dolog kellett. 1918-ban a Magyar Országgyűlés választás kiírása nélküli föloszlása, illetve az, hogy Horthy 1920-ban ne jogfolytonos magyar államot hozzon létre.
Ez a kettő nélkül a trianoni békeszerződés NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE, bármit döntött előtte a háttérhatalom!!!
Tehát ahhoz, ami történt 1918 és 1920 között az egykori Magyar Királyság területén, és amit a trianoni békeszerződés NEM ELDÖNTÖTT, csak UTÓLAG írásba foglalt, az a magyar politikai elit nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE!
.
Erről nem beszélnek, és ez helyett terjesztették el és terjesztik ma is, hogy a győztes hatalmak darabolták fel a magyar földet, szakították szét a magyar népet. Miközben ezt az akkori magyar nemesi, egyházi, gazdasági, jogi és politikai „elit” segítsége nélkül NEM LEHETETT VOLNA MEGTENNI!
Erről a felelősségről akarják elterelni a figyelmet a hazugságokkal, hogy az emberek ne értsék, hogy mi történt 1920-ban, hogy ne tudják, hogy Horthy vastagon benne volt abban, hogy a békeszerződéssel jogfolytonossá tett Magyarország nevű állama gyarmati létben levő magyar állammá váljon!!!
És akinek kétsége van-e felől, hogy Horthyt a háttérhatalom hozta helyzetbe (fegyverezte föl) és államának létrehozását a háttérhatalom irányította, annak két idézetet teszek ide.
„Add nekem egy állam pénzkibocsátási jogát, és nem érdekel, ki vezeti az államot”.
Ezt a mondatot szokták idézni, amikor a FED megszerzésével a háttérhatalom irányítási jogot szerzett az USA állama felett. Nos, ez megtörtént 1924-ben Horthy Magyarország nevű, a trianoni békediktátummal jogfolytonos magyar állammá tett államában is. Csak nem beszélnek róla.
„1. § ….az állam bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát a Bank e működésének megkezdésétől 1943. évi december hó 31. napjáig bezárólag terjedő időre a Bankra ruházza.”
1924. évi V. törvénycikk, a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról.
.
Ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi történt Trianon ELŐTT, hogy a háttérhatalom a magyar elit SEGÍTSÉGÉVEL hogyan hozta létre a Szent Korona országaiban az ott élő nemzeti kisebbségek helyi többségével!, és a megszálló Antant hatalmak segítségével az új államokat, ahhoz azt kell megértenie, hogy ez Horthy 1920. évi I. törvénycikke nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE.
És itt az mindegy, hogy a leendő békeszerződés ismeretében alkották meg az 1920. évi I. törvénycikket, vagy a törvénycikk megalkotása tette lehetővé (JOGSZERŰVÉ) a békeszerződést, de az TÉNY, hogy ez a törvény kellett ahhoz, hogy az új államok jogilag létre jöhessenek!!!
Tehát aki meg akarja érteni Magyarország XX. századi történetét, annak először ezt a törvényt kell megértenie (nem egy egyszerű történet, nekem 3 jegyzetem van róla, sok időt eltöltöttem vele mire minden hazugságot lehámozva eljutottam a valós TÉNYEK-hez) illetve ennek a törvénynek az összefüggéseit a trianoni békediktátummal.
.
Aki csak elolvassa Horthy 1920. évi I. törvénycikkét, annak rögtön kiderül, hogy Horthy nem a Magyar Királyság kormányzója volt – ahogy Zétényi-Csukás a Horthy Társaság elnöke! írja könyve előszavában! – hanem a háttérhatalom által létrehozott, és a békeszerződést aláíró Magyarország nevű állam kormányzója volt, és ez a Magyarország nevű új állam csak és kizárólag a békeszerződés miatt lett jogfolytonos magyar állam, és valójában semmi köze nem volt a Magyar Királysághoz!!! Mert a királyság államformát nem az alkotmányból eredeztették, hanem törvénnyel hozták létre. Ezért lehetett 1946-ban, ugyanebben a Magyarország nevű államban az államformát egy másik törvénnyel megváltoztatni. Tessék megnézni a törvény címét: „Magyarország államformájáról”.
És akkor az a hazugság is rögtön lelepleződik, hogy a Történeti Alkotmány 1944-ben vesztette hatályát. Mert valójában állam, terület és nép hiányában már 1920-ban hatályát vesztette.
És akkor az is kiderül, hogy aki a jogfolytonosságot Horthy Magyarországával akarja helyreállítani, az nem a Magyar Királysággal állítja vissza a jogfolytonosságot. Hanem a háttérhatalom által létrehozott Magyarország nevű gyarmattal. Vagyis azzal, aminek a Magyar Köztársaság a magyar jog és a nemzetközi jog szerinti amúgy is jogutódja. Vagyis ugyanazt a jogfolytonosságot akarják létrehozni, aminek a jogfolytonosságát tagadják. Az egész „nagy küzdelem” a „jogfolytonosság helyreállításáért” 100 illetve 70 éve ÁTVERÉS, a SEMMIÉRT folyik!
Mert a végén – ha el lehetne érni, de nem lehet - jogilag ugyanannál a gyarmati létnél lennénk, ahol most is vagyunk!!!!
.
Így ér össze a háttérhatalom 100 éves hazugságözöne a mai helyzettel, amivel korábban és most főleg az a cél, hogy a magyar nép ne értse meg, hogy az állami jogfolytonosság nép általi létrehozása megteremtené annak lehetőségét, hogy a magyar nép az általa létrehozott magyar állammal helyreállítsa az állami jogfolytonosságot a Magyar Királysággal, megszüntesse a trianoni békediktátummal létrehozott gyarmati létet, és utána helyreállítsa az 1920-ban megszakadt alkotmányos jogfolytonosságot!!!!
Ezt akarják megakadályozni a Trianon köré fölépített hazugságokkal, a korábbi területi revízióval, most meg azzal a hazugsággal, hogy egy jogilag nem létező, nem magyar állammal (az Orbán vezette Magyarország nevű diktatúrával) akarják kezdeményeztetni egy 100 éves nemzetközi szerződés felülvizsgálatát.
.
Nem írtam le mindent. De ha fel akarjuk számolni a békediktátummal létrejött gyarmati létünket – amiről nem beszélnek a trianonozók, és amit a jog segítségével nagyon könnyen megtehetnénk – akkor előbb le kell ülni mindenkinek egy asztalhoz. Kiteríteni mindenkinek a lapját, hogy lássuk, ki mit akar, és kiszórni magunk közül a cinkelt lapokkal, hazugságokat terjesztőket. Mert ők az első számú akadályai a magyar nép összefogásának, hogy a magyar népből az állami önrendelkezés (a szabadság és függetlenség) segítségével újra magyar nemzet lehessen.
Nem azt mondom, hogy mindenben nekem van igazam. De én az igazamat jogszabályokkal és történelmi TÉNYEKKEL bizonyítom, és készen állok bárkivel bármilyen nyílt vitára. Mint ahogy 7 éve az érvénytelen Alaptörvénnyel kapcsolatban is készen álltam, és nem jött senki.
Szerintem itt is ez lesz.
Helyette mocskolódás lesz, és a hazugságok további terjesztése.....
Én viszont megtettem, amit nekem kellett megtenni.
Leírtam az IGAZSÁGOT.
(A terjedelem okán itt csak egy részét…a többi a jegyzeteimben megtalálható).
.
Posta Imrének – aki nevét adja egy olyan újabb Trianon film promotálásához, aminek már a vázlatából látni, hogy milyen háttérhatalmi hazugságok lesznek benne – a következőt javaslom:
Olvassa el újra, mit írt a filmhez. Mert saját magukat leplezi le, hiszen pontosan leírja, hogy mit tesznek a film készítői. Mert amit másról ír, az rájuk ugyanúgy érvényes.
„Van merszed az igazságot kutatva szembesülni szellemi és lelki komfortzónád sérülékenységével? A múltad a jelened. Fejed fölött döntöttek, tudtod nélkül és akaratod ellenére olyanok, akik ma is ugyanúgy tudatlanságban próbálnak tartani, figyelmed elterelve éberséged altatva önmagad magabiztos ellenségévé tesznek. Semmi nem változott, csak a módszerek lettek sokkal kifinomultabbak és ezzel együtt aljasabbak a megtévesztésben.”
„Az akkori események haszonélvezőinek köre ma is kiváltságokat élvez és számonkérés helyett ….. képmutató csalássorozattal tartják vétkes tévedésben a megvezethetőket! Korunk nagy felfedezése a mozgókép által kiváltott társadalmi szintű hatás, mint lehetőség. Rossz kezekben a “film” manipulációs eszköz.”

És akkor a végén újra az idézet Posta Imrétől:
„Legyen Igazság és csakis az Igazság, bármibe kerüljön, akármennyire is fájjon!
Lássunk tisztán és beszéljünk őszintén! Ez hitvallásom és mindent, ami ebbe az irányba mutat, tesz, halad erőfeszítéseimmel segítem! A közös tudás közös tudatban összetart bennünket, míg a hamis tudat és tudatlanság minden esetben szétválaszt.”
Én készen állok arra, hogy derüljön ki az igazság Trianonról.
(Meg minden másról is.)
Posta Imre, Te készen állsz?
És Ti, akiknek fáj Trianon, készen álltok, hogy a fejetekbe nyomott háttérhatalmi hazugságok HELYETT megismerjétek a TELJES IGAZSÁGOT Trianonról? Onnan kezdve, hogy mi a Magyar Országgyűlés (később az alsó és felső háza) és a magyar politikai elit felelőssége az 1867-es „kiegyezésben”, az I. világháborúban, annak ilyen befejezésében, illetve az 1918 és 1920 között történt időszakban? Készen álltok arra, hogy a hazugságok helyett megtudjátok az IGAZSÁGOT Horthy Magyarország nevű államáról, és megértsétek, hogy a Magyar Köztársaság hogyan és miért JOGUTÓD ÁLLAMA Horthy „magyar” államának???
Mert ez kell ahhoz, hogy megértsétek, hogy Orbán Magyarország nevű diktatúrája miért jogellenes és miért NEM A MAGYAR ÁLLAM (hanem jogilag nem létező cionista bábállam) és hogyan lehet gyorsan és békésen felszámolni úgy, hogy helyette elkezdjük azt a csodálatos MAGYAR JÖVŐT építeni, amiről Pió atya és sokan mások is beszélnek.
Link

Hozzászólások

1323 #39 Laplage2
- 2019-05-27 20:20
Kedves Bivaly,
Leszarom a jogot, az erkölcs az ami éltet.
5 országban álltam hadbirosag előtt!
Nagyon elegem van a jogból
139 #40 jozsef toth
- 2019-05-27 20:52
Mi a jog ?
Irott paragrafus,ami mindig es mindenkor a vezeto retegek erdekeit tartotta es tartja fontosnak.
Mi a törvény ?
Az hogy a capa nem fog fuvet enni!!
Papirra irt mocsok amit mindig modosittanak a sajat erdekuk erdekebe!

ES MI A MENTELMI JOG???
Amivel bizonyitjak ,hogy mindent lehet csinalni!!
Se jog,se torveny !
Mert rajuk ez nem vonatkozik!!KIVETELEK nesze neked = losdi!s_ezt-ni

De en nem is akarok ezekkel = lenni!
Mint se a cigannyal!
Se a zsidoval !
Ne masok dontsek el,hogy en kivel KELL, = !!!
238 #41 bivaly
- 2019-05-27 21:16
Urak !

Nem az volt a kérdés, hogy ki miről, mit gondol, vélekedik !
Az volt a kérdés ( volt feltéve, de minek ?), hogy mi a jog definíciója, és mi a törvény definíciója, meg milyen kölcsön viszonyban vannak egymással.
Ameddig nem definiáljuk ( nem pontosítjuk, értjük, értetjük meg) a fogalmat, amiről beszélünk ( beszélnek, írnak), addig csak szócséplés, szavak, mondatok hajigálása. Szerintem, teszem hozzá, hogy érzékenyebb lelkeket meg ne sértsek véletlenül.

Azért érdekes lenne megtudni, hogy hányan értik ténylegesen amiről oly hevesen írnak ?

Geri Tibor írásában bizony kőkemény ellentmondások is vannak, de ha vannak, onnantól érdektelen az egész. Az meg amit az Imréről ír, hogy mit "szeretne, meg mire törekszik", hát az már komoly egyéb kérdéseket vet fel. Quo vadis, cui prodest ?
1349 #42 Nagy Levente
- 2019-05-27 21:59
Most "definíció nélkül" (bár kétségtelen, hogy fontos a mellébeszélés elkerüléséhez) az "igazság Trianonról" és megoldásának "törvénye" a következő linken hallható (Ennél jobban ezt nem lehet "összefoglalni";):
https://www.youtu...8eDa5C5z58
József Attila: Nem nem soha! (A Nemzeti Front előadásában)
393 #43 Arany
- 2019-05-28 06:21
Kedves Bivaly!

Pontos definicióval én sem szolgálhatok, mert mindenki másképp fogalmaz.
Aminek a lényege az, hogy az évszázadok folyamán megfogalmaztak törvényeket, már később írásba is foglalták, mindig az adott érdekek szerint, attól függően, hogy kiknek a kezében volt a hatalom.
A törvények végrehajtása is azok kezében volt, akik megalkották.
Aztán jött a magyarázat, hogy jogok és kötelességek...Bármelyiknek a nem ismerete "helyzetekben" következménnyel jár. Csak hiába fogalmaznak meg rengeteg paragrafust, az értelmezés nem mindig azonos, hiába van leírva, ráadásul nagyon sok esetben a bíróra van bízva, hogy miből mit vesz figyelembe, mindkettő területén.

A vége mindenhol: "kivéve a gyevi bírót".

A dolog főleg ott kezdődik, hogy a szavak már nem jelentik azt, amit valójában jelentenek, most éppen lehet játszani az állam és az ország fogalmával, hiába tudja az ember a lelke mélyén, melyik milyen fogalmat takar, mégis váltogatják...

Nagyon sok nagyon képzett jogász és törvényismerő nincs azonos véleményen ugyanazokat a tényeket végigböngészve. Nagyon értenek hozzá, hogy miképpen lehet csűrni csavarni, hogy az erősebb kutya legyen a győztes..!

De most egy kis valódi "meseként" leírom egy tapasztalatomat, ami lehet, hogy nem világrengető, de azért érdemes végiggondolni, a jog és a törvény kapcsolatát ennek tükrében is.

Évek óta van lehetőségem figyelni élő kamerán sólymok költését, fiókák felnevelését, és kirepülését.
Az egyik amit tanulmányoztam, mert érdekelt, egy brüsszeli katedrális tornyában kialakított műfészekben költő, és fiókáit nevelő vándorsólymok egy-két hónapos "családi" élete volt. Az egyik évben négy fiókát neveltek, és amint kezdtek cseperedni, eléggé ellenségesen viselkedtek egymással a fiókák, még akkor is, amikor jutott mindenkinek ennivaló, szinte lehetett érezni, hogy nem egyformán kötődnek egymáshoz. Volt a kis mellőzött, de az is megtanulta, hogy hogyan találja fel magát, és talán a legbölcsebben viselkedett a későbbiekben.

Következő évben inkább az itthoni kerecsenek voltak a kiváncsiságom tárgya. Nagy szerencséjükre, vagy éppen gondjukra öt fióka kelt ki egészségesen. Eléggé szűk volt a hely, kisebb konfliktusok akadtak az ennivalóért való igyekezet miatt, de a szülők mindig figyeltek arra is, hogy melyik van a háttérben, és volt rájuk is gondja. Amikor magukra maradtak azért valahogy családiasabbnak éreztem a viselkedésüket, mint a brüsszelieknek. Figyeltek egymásra, ha kellett, akkor szinte vigyáztak is. Mind az öt szépen egészségesen felnőtt, és remélem, hogy a szülők a kirepülés után is fel tudták nevelni őket az életre. A repülés tudományára, és a vadászat elsajátítására.

Ebben az évben egy kicsit másképpen történt. Az öt tojásból három fióka kelt ki. Ezek is szépen gyarapodtak, de valamiért nem éreztem őket annyira "családnak". Nem tudom megfogalmazni, hogy miért, mert nem bántották egymást, de azért mintha nem is nagyon törődtek volna a másikkal, csak amikor fáztak, akkor bújtak össze.
A gyűrűzés egy kicsit későbbre került, mert az időjárás nem engedte meg, hogy megközelítsék a nagyon magas távvezetéken lévő műfészket, a fiókák nagyobban voltak, mint tavaly. A fiókák lehozatala, és a gyűrűzés minden bonyodalom nélkül megtörtént, mindhárom egészséges volt, és fiú. Ez lehet, hogy a későbbiekben számít...
Amikor az elsőt visszatették, még nem volt semmi probléma, de már a másodikat megtámadta az első, és kilökte a harc közben a fészekből, így lezuhanva elpusztult. A harmadik visszatételekor is még nagyon harcias volt, annak is nekitámadt, de aztán lenyugodott. Azonban valami történhetett a harmadikkal, mert csak feküdt, és nem fogadta el az ennivalót sem az anyjától.
Már tervezték, ha lehetséges, akkor lehozzák, de közbejött egy esemény, a hajnali etetésnél valahogy a fészek szélére került a sérült madár, és kiesett. A nézők rögtön szóltak az illetékeseknek, és a helyszínen megkeresték a kiesett fiókát, majd madárkórházba vitték, mindkét lába törött, és ott ápolják. Szerencsés esetben felépül...

És innen lehet átgondolni, mi a jog, és mi a törvény...
Az elsőnek joga volt harciaskodni, ráadásul mint ragadozó madár, a természetében is benne van. Megtette, és megtette a másodikkal is.
Most magányosan van a fészekben... és életbe lépett a törvény, ami íratlan, de VAN.

A szülők most is hozzák neki az ennivalót, de közel sem olyan életképes, mint a tavalyiak ilyen idős korban, még mindig várja, hogy a csőrébe rakják az ételt, pedig már akkora, mint a szülők. Nincs a minta, amit a többiektől tanulhatna, az alkalmazkodás, az élni és élni hagyni törvénye. Nem tanulta meg még rendesen gondozni önmagát sem, és már csak ha nagyon éhes akkor fanyalodik arra, hogy az ott maradt szárnyakat megpróbálja valahogy cincálni, de míg a tavalyiak egymástól is sokat tanultak, meg a helyzettől is, ez marad sokkal kevésbé igyekvő, mint az elkényeztetett egykék. A szülők most is tudják, hogy mit kell neki magától is megtanulni, de nem nagyon fűlik hozzá a foga, még törődnek vele, mert benne van az ösztönükben, de biztos vagyok benne, hogy az önálló életre közel sem lesz annyira képes, mint a tavalyi öt felnevelt fióka.

Joga volt balhét csinálni, de a törvény az visszaüt!
Most egyedül unatkozik, és lassabban fejlődik, hiába nőtt nagyra, és akár már szinte repülhetne is, de még a zsákmányt sem képes egyedül szétszedni, várja, hogy etessék...

A definició helyett, mondjuk magyarul, értelmezés, meghatározás, nekem ez a történet eléggé tanulságos.
A törvény mindenkire vonatkozik, de joga mindenkinek csak annyi legyen, amivel másoknak nem árt.

No ez a tétel sehol nincs a jelenlegi emberi társadalmakban, és sok esetben még azt a jogot sem tudja érvényesíteni az ember, ami nyilvánvaló, és nem árt senkinek, de másnak éppen hasznos is lesz, ha nem élhetek a jogommal.
Éppen ezért ma az a divat, hogy a döntéseknél ha akarom vemhes, ha akarom, nem...
A dolgok jogosságának tekintetében pedig mindig az érvényesül, amit mások elfogadnak, és jóváhagynak...

Itt tartunk.
És minden leírt paragrafusnál megtaláljuk a kisbetűt...

Áldás!

https://www.mavir...&cur=3
165 #44 LM
- 2019-05-28 08:33
A történelmi igazságok ismerete fontos, egyetértek, lehet belőle tanulni, jó látni miből mi lett. De ennyi

Komolyan kezdjük el hegeszteni a szart? Mert a 100 éve meghozott döntést nemtudom kik irányították és egyébként nem jogfolytonos de az új alkotmány meg a régi meg a szovjet meg az orbán meg az ucc meg az eu meg a... nemár

Nincs nép, nincs nemzet, konzumidióták vannak akinek a 90%-a ön és közveszélyes
Nincs jog, nincs állam, kizsákmányoló érdekek vannak
Ezt hiába hegesztjük és próbáljuk megjavítani nem lehet

Új kell új szabályokkal, új elosztási rendszerrel, új keretek között olyan ami MŰKÖDIK és ami azokat szolgálja akik működtetik. Persze be lehet épteni azt ami arra érdemes de előre kell tekinteni és az aktuális körülményeket figyelembe venni. Első körben talán csak 10 Ember de ha tudnak egy működőképes, fenntartható, előremutató mintát prezentálni mint ALTERNATÍVA akkor a 10-ből 15 lesz majd 20 aztán 100...

Jelen rendszert nem gondolom, hogy át lehet forgatni viszont létre lehet hozni vele párhuzamossan egy alternatívát ami nyitva áll minden tenni akaró Ember előtt. Válaszúthoz érkezett az "emberiség" vagy marad ez a rendszer és itt ezen a bolygón birkózva szépen lassan felélünk mindent vagy szintet lépünk és elindulunk felfedezni a világot
1349 #45 Nagy Levente
- 2019-05-28 16:30
Kedves Arany!

A tudók, gondolkodók és bölcsek ezt, az egyetlen "Teremtő" természet törvényeket, ami az egyetlen igaz ellentéte ennek a "pusztító" zsidó természetnek sokszor és sokféleképpen, de egy irányba mutatóan megfogalmazták:
"Szeresd felebarátod, mint ten magad" és Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket" idézet Jézustól
"...és törvényei vannak a szeleknek; hónak, esőnek, fellegeknek" Wass Albert: Üzenet haza (részlet)
"Mindent szabad, ami nem árt másnak!" Jó szomszédság törvénye - A rábaközi hagyományból
Jól látod, pont az ellenkezője folyik ezeknek a teremtő természeti törvényeknek!

Kedves LM!

A fentiek miatt, vagyis azért mert az évszázadok során sok minden értéket elvettek az emberektől! Ezért nehéz a megoldás!
99 #46 MORMOTA1968
- 2019-05-28 18:59
Van egy nagy baj a törvények, rendeletek, egyéb hivatalos papírok szövegének a megfogalmazásával! Hogy nem közérthetőek! Nagyon kacifántos, nyakatekert módon vannak megfogalmazva, hogy még csak véletlenül se lehessen érteni elsőre, de talán még sokadjára sem! Túl vannak bonyolítva! Faék egyszerűen kellene megfogalmazni valamennyi törvényt, egyebeket, hogy elsőre megértse bárki! És a legfontosabb! Vonatkozzon mindenkire, ne legyenek kiskapuk benne, semmiféle kibúvó! A legfontosabb volna a vagyonosodás mértékének megszabása, legyen egy határ, egy plafon színt és senki ne kerekedhessen mások fölé hatalomban, csak azért, mert vagyona révén megteheti, hogy másokat lefizethessen, megvehessen kilóra! A katonák, rendőrök, titkosszolgák, egyéb közszolgáltatást ellátó személyek, igazság szolgáltatásban, törvény hozásban résztvevő személyek a közösségtől függjenek anyagilag, vagyis egy ország teljes lakosságától! A közösség által kibocsájtott csere és fizetőeszköztől! Mindenféle maszek bankár dinasztiák által kibocsájtott bankár-jegy forgalomba hozása az ország területén belül legyen szigorúan tiltott! A Föld valamennyi országa, népe közösen hozzon létre egy globális szinten mindenhol ugyan annyit érő országok, népek közötti közös fizetőeszközt! És minden más országon belül használatos fizetőeszköz legyen teljesen független ettől a globális valutától! Ha pedig arannyal, ezüsttel, platinával vagy bármi más nemesfémmel akarják fedezni a globális valutát, akkor ezen nemesfémek ára együtt közösen legyen meghatározva, egy kerek számmal és évszázadokra befagyasztva! Ne legyenek többé áringadoztatások, spekulációs akciózások! Mert pont ezek miatt létezhetnek, meg az uzsora kamat miatt multimilliárdos telhetetlen kapzsi disznók világszerte!
75 #47 talpi
- 2019-05-28 20:07
#44 bivaly
- 2019-05-27 22:16
Sebaj Bivaly, lesz még Moszkva magyar falu. :)
1349 #48 Nagy Levente
- 2019-05-28 21:26
Kedves Mormota1968!

Valamikor rég, még a törzsszövetségi társadalomban a magyarok írásba foglalni "csak" nemzetségi szinten a vérszerződést foglalták, ami a teremtő természet törvényein (alkotmányon) alapult, mint egyfajta alaptörvény. Volt idő, amikor nem írtak le semmit, mert "szívükbe hordozták" ezeket a törvényeket. (Hérodotosz görög törtnetíró beszámolói erősítik ezt meg!) Aztán mind a zsidó befolyás nyomán mind az ennek köszönhető erkölcsi, morális romlás miatt, egyre több jogszabályt foglaltak írásba. Viszont mivel a zsidók eszköze a paragrafusok közé kreált jogszabályok, - mert a Hammu(rapi) rabbi "ötlete" volt - így főleg mára, mind zsidó érdeket szolgál! Ezért is "sokcsavaros", "kiskapus", mesterkélt s manipulált. Még a jogászok is belecsavarodnak sokszor.
Ha régen valaki vétett a teremtő természet törvényei ellen először elzárták gondolkodni pl. "A Jász-síkság jólétéről". Másodjára "vérével fizetett"!
Jó lenne, ha egyszer visszatérnénk arra az útra, amikor a szkyta erkölcs és nevelés miatt nem volt jogszabály! Mert aki tud ember maradni, annak ma se szükséges, sőt a jónépet ma félelembe tartják velük jellemzően, erre használják főként. Egyszerű példa: Ha nincs bekapcsolva a biztonsági öved megbírságol a rendőr. Aztán az így befolyt pénzből mehet a korrupció! Vicc ez az egész így, csak nem nevetnivaló!
139 #49 jozsef toth
- 2019-05-28 22:31
1349 #51 Nagy Levente !
nincs bekapcsolva a biztonsági öved
Ha EN vezetek nekem sohase KELL be kapcsolni!
Mert ez az EN TORVENYEM!
238 #50 bivaly
- 2019-05-29 20:17
Kedves Arany !

Köszönöm, hogy vetted a fáradtságot reagálni a kérdésemre. Nem véletlenül tettem fel. A jog, a törvény, egészem más ténylegesen, valós létezésében, mint amit úgy általában a " nekem ehhez jogom van...", meg a " leszarom a törvényt" felkiáltással igen sokan, mondjam finoman megfogalmaznak.
Valóban, csak körülírható, és van több fajtája, alá, főlé, és mellérendeltségi viszonyban. Hierarchiája van a jognak, ami egyben a törvény is.

Nem vagyok jogász, bár láttam már néhányat közelről. Nem rajongok értük. Igazából csak a vitaindító írás és annak reakciói váltották ki, hogy rákérdezzek, hogy "aszta", itt mindenki jogász ?
Mivel itt politikáról van szó, akkor itt politikai jogról, joggyakorlásról, és általa faragott törvényekről beszélhetnénk, bár Lenin óta tudjuk, hogy " minden politika". Ez nagyon igaz ! Mert, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér, meg egy köbméter gáz, az kőkeményen politika ! Csak példának mondtam.
Amit Te mint példa történeteket írtál, az a hétköznapok családi idillje, madarakra átírva. Ez az én határozott véleményem. Természetesen lehet velem nem egyetérteni.

A jogalkalmazást, ami a törvénykezést jelenti, az uralkodó erő ( majdnem azt írtam, hogy uralkodó elit ), hozza, mindenkor. A törvények milyensége objektíven vizsgálva, megmutatja ( megmutathatja), az uralkodó erő milyenségét. Ezek belügyekre igazak csak.

A nemzetközi jog másik játszótér, és nem szabad keverni a kettőt, még akkor sem, ha egymásrahatásuk is van.

Kedves Arany, szerintem a jog a világ jelenlegi állapotában csak elfed, össze zavar, elhülyít, hazudik, ( stb.), törvényeivel, és aki józan ésszel próbál benne utat találni, az láthatja, hogy az igazság írmagja is ki van belőle írtva ! Jaj de szépen fogalmaztam, ( rám ne szakadjon !), a lényeg, hogy a kiválasztottaknak ( az uralkodó erő önmagukat kiválasztottaknak), mindenkor, mindenben, igaza legyen.
Természetesen lehetetlen szétválasztani teljesen a "kívül"és a "belül" törvényeit, jogait, jól össze van az zagyválva, nem véletlenül. Ezért a rá való hivatkozások számomra csak levegő box.
Manapság a jog és törvény kizárólag az erősebb kutya elvén működik, ( voltak-e korok, amikor nem ?), de hogy ennyire szándékoltan aljasul mint jelenleg, azt azért kétségbe vonom, bár nincsenek jogtörténeti ismereteim.
Alapfogalmaim vannak, és utána is néztem, röviden összefoglalva szörnyű. A legtipikusabb esete a " ha akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes"-nek. A politikára mondják, hogy ahol a politika kezdődik, a becsület ott ér véget.
Na, ez a jog, és a törvény is

Áldás !
1349 #51 Nagy Levente
- 2019-05-29 22:28
Kedves Bivaly!

Ezt ma tényleg nem lehet máshogyan értelmezni!
A minap hallottam, hogy a bíróság által 5 millió Ft hangfelvétellel bizonyított kenőpénz elfogadása miatt jogerősen elítélt balmazújvárosi volt jegyző asszonynak, - amikor a Tiba volt ott a polgármester most a Fidesz-Kdmp. országgyűlési képviselője - aki később polgármester is lett nem kellett az Áderhez benyújtott, - bár még dönteni nem döntött - kegyelmi kérelem eldöntéséig börtönbe vonulnia. Egy szakértő azt mondja, hogy még a legsúlyosabb betegségben szenvedők sem ússzák meg, mert a börtönkórház minden betegségre fel van készítve. Ha meg valaki a boltból cukrot lop bevarják egyből. A helyi fedeszes képviselők "sajátos" véleménye szerint: "Rossz bírói ítélet született"!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.00 másodperc
4,611,065 egyedi látogató