Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Elindult a Likud Magyarország Egyesület

Kultúra i>Nemzetbiztonság és a "civilek", nemde? Budapest, 2019. október 1. - A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. október 1-jén nyilvántartásba vette a LIKUD Magyarország Egyesületet. Az egyesület elnevezése arra utal, hogy Izrael legjelentősebb, konzervatív pártjának szellemiségét követi. Célja nem lehet más, mint egy a jelenlegitől eltérő, új Izrael-kép megteremtése. Az Izrael Államon kívüli élő zsidóságon belül tendenciává vált az Izrael Állammal kapcsolatos aktivizmus csökkenése, Izrael Államot érintő kérdésekkel kapcsolatos apátia. A hírekben rendszerint csak akkor szerepel a Közel-Kelet egyetlen demokratikus állama, ha biztonságát különböző terrorista akciók veszélyeztetik, ennek kapcsán pedig általánossá vált, hogy jogos védekezéséért éri elmarasztalás az országot.
A LIKUD Magyarország Egyesület célja Izrael Állam és Magyarország közötti virágzó együttműködés civil támogatása, Izrael Állammal kapcsolatos objektív tájékoztatás, a negatív sztereotípiák felszámolása és küzdelem cionizmussal kapcsolatos előítéletességgel szemben.
Az objektív megteremtése érdekében az Egyesület kapcsolatot kíván tartani és együttműködik minden olyan hazai és külföldi szervezettel, amely elősegíti az egyesület céljainak megvalósítását. Céljaik között szerepel, hogy előadások, konferenciák, szimpóziumok szervezése révén közreműködjenek a hiteles Izrael kép kialakításában Magyarországon. Az egyesület szerepet kíván vállalni a cionizmus hiteles bemutatásában, mellyel tovább kívánják gazdagítani Magyarország és Izrael közötti kapcsolatot.
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2019-10-07 07:14
JÓ REGGELT MAGYAROK!

Arra ébredtünk, hogy az aradi vértanúkra való emlékezés előtt a cégbíróság október 1.-ével bejegyezte a a LIKUD Magyarország Egyesületet.
Amint írják:
"A LIKUD Magyarország Egyesület célja Izrael Állam és Magyarország közötti virágzó együttműködés civil támogatása, Izrael Állammal kapcsolatos objektív tájékoztatás, a negatív sztereotípiák felszámolása és küzdelem cionizmussal kapcsolatos előítéletességgel szemben."

Akkor mondanám:

Orbán Viktor: "A Likud egy nemzeti párt, kormányzópárt és nemzeti párt Izraelben. Mi is nemzeti párt vagyunk Magyarországon, az elveink is közel vannak egymáshoz, szeretnénk, hogyha a jövőben az együttműködésünk még szorosabb lenne, mint a múltban volt. Ennek a jövőre nézve lehet jelentősége"
Izrael, 2005. június 23.

Mózes V. 7. 16.
"És megemészted mind a népeket, amelyeket néked ád az Úr, a te Istened; ne kedvezzen a te szemed nekik."
Ésaiás 60. 10.
"Az idegenek megépítik kőfalaidat és királyaik szolgálnak neked."
12. "Mert a nép és ország, amely néked nem szolgáland, elvész és a népek mindenestül elpusztulnak."
16. És szopod a népek tejét és a királyok emlőjét szopod."
Ésaiás. 49. 23.
" És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják."

Herzl Tivadar a Dohány utcában született, ahol most a megazsinagóga áll. Ő a Cionista Világszervezet megalapítója.
Az ENSZ Közgyűlése 1975. november 10-én a cionizmust a „rasszizmus és faji megkülönböztetés” egyik formájával azonosította, egyértelműen elítélve Izrael alapító ideológiáját. Herzl Cecil Rhodes brit gyarmatosítónak bevallja, hogy „programom egy gyarmati program”.

Az amerikai rabbik montréáli konferenciája a következő határozatot hozza: „Egyáltalán nem helyeseljük a zsidó állam létrehozását célzó kezdeményezést..., (...) a judaizmus célja nem politikai és nem is nemzeti, hanem spirituális.1922-ben a cionista vezetők kapcsolatba lépnek a fasizmus megalapítójával, Benito Mussolinivel, a Palesztinát megszállva tartó Nagy-Britanniával szembeni ellenségességre építve.

A cionizmust elítélő ENSZ-határozatot az USA nyomására 1991-ben visszavonták.

Az ortodox zsidóknak volt egy konferenciájuk Bécsben, ahol elhatárolódtak a cionistáktól és az ilyen törekvésektől.

2004. július 1-én, Bécsben a cionista-ellenes rabbikonferencián, Mose Arie Friedman, bécsi főrabbi megnyitó beszédében kijelentette és érvekkel alátámasztotta, hogy a cionizmus ellentétes a zsidósággal. Az nem a zsidóság jogos politikai irányzata, ahogy azt a szaporodó Herzl-ünnepségeken feltüntetik.

Szó szerint idézem a szavait:

"Abban az időben Herzl Tivadar gyakran utazott Németországba azért, hogy ahol csak lehet, sőt még a császárnál is, uszítson a hitéhez hű zsidóság ellen. Gyakran ütközött ellenállásba. Herzl tevékenységével az antiszemitizmust készakarva fűtötte, mert így akarta az európai zsidókat rábírni, hogy a zsidó állam megalapítására törekedjenek. Így járult hozzá a zsidóság katasztrófájához. Mivel a cionisták ki akarták kényszeríteni Izrael államot, és a zsidók kivándorlását Palesztinába, még attól sem riadtak vissza, hogy pogromokat rendezzenek és provokáljanak Oroszországban. Bármilyen szörnyen hangzik ez, hölgyeim és uraim, van rá bizonyítékunk!

Ugyanígy provokálták a cionisták a német népet és Hitlert bojkott-fölhívásaikkal, és a többi politikai agitációval; az ő érdekükben születtek a nürnbergi törvények, és minden egyebet elkövettek, hogy szítsák az antiszemitizmust. Ezért bűnösök a cionisták a holokauszt ügyében.
Nekünk, hithű zsidóknak semmi közünk sincs ezekhez a galádságokhoz.
Tudom, hogy az ilyen mondatokat nem szívesen hallják ma Európában. A cionistáknak a háború után az is sikerült, hogy olyan színben tüntessék fel magukat, mintha ők lennének a zsidóság kizárólagos jogos képviselői. Ennek kihatásai borzasztók.

Herzl Tivadar az egész zsidóságnak felmérhetetlen kárt okozott, mert Isten akaratával dacolva a tisztán szellemi, tisztán eszmei vallást egy politikai hatalmi rendszerrel cserélte föl.

Hivő zsidóként teljes mértékben elutasítjuk a cionizmust. Hivő zsidóként látjuk, hogy a cionizmus árulás Isten és a zsidó vallás ellen.
Mi, tórahű zsidók a jövőben is békében szeretnénk a népek között élni, a német néppel éppúgy, mint az arabokkal. Egyetlen népet sem fogunk zsarolni, egyetlen népre sem gyakorolunk politikai nyomást, csak arra kérünk lehetőséget, hogy ahol élünk, Istenhez békésen imádkozhassunk. Ezért állunk éles ellentétben a cionista hatalmi politikával. Ezért állunk éles ellentétben minden úgynevezett nemzetközi zsidó szervezet kísérletével, akik olyan országokat zsarolnak politikailag és pénzügyileg, mint Németország és Ausztria. Ezért nem avatkozunk azon népek belügyeibe, akik közt élünk."

"Cionista propagandisták állandó és hatékony módszere a teljes lehengerlési taktika és a jól irányzott cenzúra. Ezzel kapcsolatban talán érdemes elolvasni az egykori képviselőnek, Paul Findleynek a „They Dared to Speak Out” (Akik szólni mertek) című könyvét.

A könyv feltárja, hogy a cionista lobbi milyen mérhetetlen anyagi és egyéb eszközöket képes megmozgatni annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban tönkretegyék minden olyan politikus karrierjét, akik megkérdőjelezték és ellenezték az Izrael iránti szinte behódolóan kedvezményes politikát."- ez pedig Rabbi Yisroel Dovid Weiss, a United Association for Studies and Research Studies (UASR), a Middle East Affairs Journal [MEAJ] kiadója által megrendezett kerekasztal-beszélgetés alatt elhangzott beszédének szövegváltozatából való. A beszélgetés 2002. március 14-én került megrendezésre a MEAJ felelős kiadója, Dr. Ahmed Yousef vezetése alatt."

Ne akarjanak itt "új hazát".
Szeretnék látni egy magyar nemzeti kormányt magyar szakemberekből.
Demagógia és duma nélkül.
A divizionált, de 7o éve egypártrendszerű színház nélkül.
Volt KISZ-es,- mára likudista nagymagyarok és kommunisták, szadeszből átvedlett utódpártok nélkül.
Nagyon szeretném, hogy aki küzd az identitásával, intézze el végre magával és döntse el, ki és mi ő.
Azonkívül itt már nemcsak az ateista zsidókról van szó, akik a Kádár-érában kommunisták lettek, hanem arról, hogy a judeokereszténységet, majd a saját elképzeléseiket rákényszerítik a Kárpát-medence őslakosságára.
Kormányok jönnek és mennek, ám a háttérország változatlan.
Agytrösztök Amerikából és Izraelből.
Ron Werber, Dick Morris, Jeremy Rosner, Tal Silberstein, George E. Birnbaum és Arthur Finkelstein.
Azt a szót, hogy "nemzet",- "náci"-vá degradálták és súlykolják a bűntudatot.
Az öntudatát és önbecsülését vesztett nép pedig közömbös. A pártvezérek jól érzik magukat a húsosfazék mellet, a magyarság sorsával mit sem törődnek.

Az ENSZ-egyezmények a népirtás egyik formájaként jelölik meg az etnikai arányok erőszakos megváltoztatását, illetve egy közösség természetes létfeltételeinek tudatos lerombolását, erőszakos átalakítását.
Az etnikai arányok megváltoztatását szigorúan tiltja a Helsinki Záróokmány.
A népirtásnak nemcsak egyetlen formája van.

A nemzet egy etnikumot jelent, azonos nyelvet, közös eredetmítoszt. Az én olvasatomban az "azonos nyelv", azonos gondolkodást és cselekvést is jelen.

"- Fel!
Mikor ez a jelszó, a magyar nemzet erőtlen.
- Le!
Mikor ez a jelszó, a magyar nemzet erős. A magyar nemzet hasonlít a puskaporhoz, amely a szabadban csak elpöffen, de ha követ nyomnak rá, mentül nagyobb a nyomás, annál dörgőbb, villámlóbb erővel tör ki alóla.
Aki történelmet olvas, mindig a sorok közt olvasson."
(Gárdonyi Géza)

De ezek, - ahogy Liszt Ferenc írta: "más szellemi légkör, más temperamentum, más intellektuális alakzatok és más aspirációk."

Őseink letűzték a Kárpát-medencébe a bálványt vagy más néven Istenfa-botot, tetején a Nap aranygömbjével. Kitűzték a "megyer"-t a "magyar"-t, az életet adó Nap magerejének jelképét. Rátűzték a gyönygyvirágot, Tündér Ilona-Földistennő-Életanya-Boldogasszony jelképét.
Piros-fehér zöld szalagokkal. Ebből lett a zászlónk.
Mi erről a földről származunk, nekünk ez a Földi Paradicsom.
Tehát nem érdekel minket a cionista propaganda.
Tessék azokkal máshol kereskedni, ahol ezt megtűrik.

egy goj asszony
1323 #2 Laplage2
- 2019-10-07 07:30
És lesz egy aki azt mondja elég, és vagy fény lesz vagy kiég:)
Csak jönne már s_ratata
961 #3 szabir
- 2019-10-07 09:38
ide esment beteszem a vidiot 2013bol a zsido czikkel hogy IuDeA az itt volt ''sziti of david''
aki meg nem latta vona

https://www.youtu...xiQlE5ri90
267 #4 Perle
- 2019-10-07 12:46
https://mandiner....er_interju

Egyenlőre még egyesület, de majd lökik bele a közpénzt, mint a Kavicsos féle társulatba.:o
A Figyiszt egyszer már átkeresztelték, nehogy nevet változtassanak egy esetleges egyesülés miatt újra!
A védelmi ligáként indulva ez is egyfajta "csalással viselj háborút " akció lesz.:|
1323 #5 Laplage2
- 2019-10-07 12:53
Szép lassan át vették az országot, mert lusták és gyávák voltunk!
És most veszik el ami maradt a jövőnk!
1771 #6 Hubakker
- 2019-10-07 12:58
Az új honfoglalók két legyet ütöttek egy csapásra, amikor az ellenzékre parancsoltak hogy csináljanak hülyét magukból.
1. A FIDESZ kétharmaddal kormányozhat, ezáltal fű alatt- és gyorsan dönthet kétharmadhoz kötött kérdésekben.
2. Ha az ellenzék végleg kicsinálja magát, beviszik a parlamentbe a Likudot mint a Fidesz váltópártját és azzal együtt érkeznek izraeli politikusok is.

Utána már csak az a kérdés, miféle nemzeti ünnepekre cserélik le a jelenlegi ünnepeinket és milyen színű zászlót fognak olyankor felvonni....

Tavaly decemberben bementem a megnézni a karácsonyi vásárt, amit az V. kerületben rendeznek minden évben. Plusz kíváncsi voltam a kereskedők és a nézelődők arcára. Sem a rendezői dekorációban, sem az árusoknál nem láttam sem Betlehemet, sem Jézuskát, sem angyalokat, sem télapót, de egyáltalán semmi olyat ami nálunk a karácsony szimbóluma volna, de még egy karácsony feliratot sem. Természetesen a rádióban karácsonyi vásárként reklámozták, mert a magyarok pénzére azért számítanak, de nyilván hanuka vásár lehetett, mert a karácsony egybe esik a hanukával... Magyarnak kinéző arcot is csak egyet-egyet láttam, de nem volt alkalmam szóba elegyedni velük hogy kiderítsem ténylegesen magyarok-e.
267 #7 Perle
- 2019-10-07 13:24
Ez az itteni megalakulás egy " hiánypótlás " volt, mert tele a világ hasonló nevű, tevékenységű társulattal.:|
http://www.worldl...n/branches
1323 #8 Laplage2
- 2019-10-07 13:41
Nyilván sokan legyintenek, elmormognak valami csúnya szót, és megy minden tovább!
A fotel harcos azt sem érti miért van ma hétfő!
De az a kis mag az még jobban megerősödik!
Legalább is nagyon remélem!
165 #9 LM
- 2019-10-07 14:04
Az egyesület ugye civil szervezet így indulhat az állami forrásokért

Még szerencse, hogy jövőre emelik a keretet
https://www.palya...forrasaira

Az, hogy a minimálnyugdíj 2008 óta nem változott az nem probléma, látszanak a prioritások.
Az meg, hogy egy rendszer vagy személy, hogy bánik a legkiszolgáltatottabbakkal (aztak** milyen szó :D ) sokmindent elárul.
68 #10 kolpeny
- 2019-10-07 15:42
16. "És szopod a népek tejét és a királyok emlőjét szopod."

Reméljük, hogy a karma törvénye előbb-utóbb érvényre jut!

Szopni fognak mindörökké! Csak nem tejet és emlőt! :D
1771 #11 Hubakker
- 2019-10-07 17:35
kolpeny! A karma, Isten törvénye és senki nem tud kibújni alóla. Nevezik kiegyenlítés törvényének is. Mindenki azt kapja vissza, amit másnak adott. Képzelheted mit kap pl egy tömeggyilkos sok-sok életen át amíg törleszt, egy CIA kényszervallató, vagy akár egy pedofil.... A ki kiadja a parancsot bombázásra, vagy aki repülőről bombákat dob emberekre, szintén törlesztenie kell, de ide tartoznak azok is akik elveszik mások otthonát. Ezek szélsőségek voltak, de minden negatív tettért fizetni kell. Akinek van esze, vigyáz mit tesz életében.
1368 #12 Karpatkanyar
- 2019-10-07 18:26
A fb elkezdte kiirtani a regi cikkeimet is. Ma a tavaly februari cikkeimet irtotta ki. A tegnapi 2 cikkemet meg se tudtam nezni, hogy mikor irtam. Kiirtottak egy hsz-omat is. Termeszetesen mind zsido temak voltak.
Az egyik temaja a zsido-zsido összecsapasok a 2018-as valasztasi kampanyban. Kik allank a cionistak es kik a hatterhatalmi zsidosag mögött es mi a tetje ennek a zsido-zsido ellen haboruskodasnak. Tavaly a kampany alatt engedtek, hogy barmit irhassunk. Most visszamenöleg elkezdtek ezeket irtani.

Masik cikk a zsido parhuzamos tarsadalomrol szolt. Kitöröltek ezt is.

A harmadik cikk -vitaformajaban- meg sok mindent tartalmazott a zsido szipolyozasrol a Numerus Clausus-tol Horthy zsidomentö szerepeig. Rebekka ki a varbol! -nyilas falfirkakon kivül szinte mindent. Ragaszkodva a törtenelmi tenyekhez es elemezve azt a kort, hogy mikepp is erösödtek fel a zsidok Mo-on.

A hsz-omat is megemlitenem, mert az szinten egy vitaban adott valaszom. Legjobb, ha idemasolom:
ezt megreklamaltam, erre fel veglegesen eldöntöttek, hogy serti a blblabla. Es igy mär en sem läthatom, hogy mit irtam.
A lenyege a hsz-omnak. Vki azt allitotta, hogy milyen jo, hogy a magyar a zsidokkal tstvernep, mert igy most mär mi is a kivalasztott nephez tartozunk. Erre valaszltam, hogy Jezus kijelentese szerint a zsidok a satan altal kivalasztott nep es ehhez a magyarsagnak semmi köze. S ragoztam röviden miert.

Ma egy masik hsz-omat is töröltek:
"Pontosan e miatt az egyensúlytalan helyzet miatt kellene elkergetni az összes zsidót az állami és kormányzati hivatalok, poziciók közeléből. Elég volt! Követeljük Trianon felülvizsgálatát és a teljes REVIZIÓT!"

Örület: miközben irdogalom ezeket a sorokat meg egy cikkemet töröltek. Ez pedig egy 2004-es Posta Imre cikk volt Pinter Sanya szellemeröl.

A csoportban, ahol admin vagyok, arra is räszälltak es 3 cikket töröltek a mai nap, tegnap meg 2 cikket es fenyegetest kapott a csoport, hogy bezarjak.

Igy allunk barataim.
1093 #13 vian
- 2019-10-07 20:02
Hogyan jutottunk idáig, ha már oly régen világos volt kép

Sziczei Várady Gyula: A ghettótól a trónig
http://www.hunnia...nig_(1923)

A legtartósabb gyűlölet
http://www.angelf...nghatm.htm

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Aranybulla

XI. pont
"Ha vendégek - jóravaló emberek - jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül tisztet ne nyer-hessenek."

XXIV. pont
"Kamaraispánok, pénzváltók, só-tisztek és vámosok nemesek legyenek, zsidók és szerecsenek ne lehessenek."
1368 #14 Karpatkanyar
- 2019-10-07 20:28
Echte Zuckerberg stilus
LIKUD Magyarország Egyesület Moderálási elveinknek megfelelően, minden gyűlölködő és erőszakra uszító bejegyzést törlünk a kommentfolyamból.
1368 #15 Karpatkanyar
- 2019-10-07 20:41
Chabad kölykök kikepzese:
https://www.youtu...xxdNZarkx4

Ne felejtsetek, hogy a Trump veje, Kuschner, is Chabad szektas, vele együtt a Trump lanya es unokaja is.

Forras a Chabad maffia oldalrol:
http://www.chabad...N3vBo_rkAc
1368 #16 Karpatkanyar
- 2019-10-07 22:46
A zsidóság azon alapul, hogy a zsidó anya meghatározza, hogy zsidó vagy-e. és a zsidó apa meghatározza azt a törzset (cohen, levite, dan, benjamin), amelyben 3500 éves beltenyésztés történt, tehát ez nem meglepő.
2013. november 26. - A DNST3 gén variációi miatt az Askenazi Zsidóknál 40 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakulnak ki skizofrénia és hasonló betegségek. … Az izraeli és az amerikai tudósok olyan gént fedeztek fel az askenazi zsidók körében, amely növeli a mentális rendellenesség skizofrénia kialakulásának esélyét is…
csendbetegség? Társadalmi megbélyegzés és skizofrénia - Jewish Journal
jewishjournal.com/news/world/128478/
2014. április 18. - A többi mentális egészségi állapothoz hasonlóan azonban a betegség erős társadalmi megbélyegzést és diszkriminációt eredményez. A Mentális Betegségek Nemzeti Szövetsége (NAMI) 2008-ban felmérést készített a skizofrénia körüli stigma mélyebb megértése érdekében.
A zsidók orvosi genetikája - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_genetics_of_Jews
267 #17 Perle
- 2019-10-07 23:37
Lehet gyalázni a magyarságot nyilvánosan, de fordítva ez nem történhet meg::o
https://pestisrac...gyarsagot/
4 #18 Posta Imre
- 2019-10-08 06:13
KÖZPONTI NYOMOZÓ FŐÜGYÉSZSÉG válasz a "hazaárulás" feljelentésemre

Könnyesre nevettem magam! Szerintem fogjátok meg egymás hasát, úgy könnyebb lesz elviselni!
Előzmény: Link és az előzmény előzménye: Link és sorolhatnám még tovább!
Központi Nyomozó Főügyészség kny.fou@mku.hu
címzett: doki.bubo@gmail.com
dátum: 2012. április 23. 14:11
küldő: mku.hu
http://magyarnemz...eadmore=38
magyarnemzetikormany.com/pi-klub/images/news/kozpontinyomozofougyeszseg.jpg
1368 #19 Karpatkanyar
- 2019-10-08 07:49
A Föügyeszseg szerint a a ciganysaggal, zsidosaggal, cionustakkal az ENSZ hatarozata szerint semmi baj sincs.
Es ha a Föügyeszseg igy veli, akkor kar rugozni ezen.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.13 másodperc
4,066,870 egyedi látogató