Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Felhatalmazási törvény vs. nyílt társadalom

BelföldEz olyan, mit a szabadkőmíves zsidó usa-ban a "patrióta törvény". Gyerekek, eltekintve attól, hogy az "ország" valós jogállása sem tisztázott, a kormány teljesen tisztázottan egy zsidó bűnözői kör illegitim módon dirigálgat, az "alaptörvény" semmis, szerintem teljesen rendben van, hogy nyílt katonai diktatúra legyen. Teljesen mindegy már.
A pénteken az Országgyűlésnek benyújtott ún. „felhatalmazási törvény" a hatályos magyar Alaptörvény és a veszélyhelyzet által indokolt, valóban rendkívüli keretek között megerősíti a kormány eddigi döntéseit, illetve lehetőséget ad arra, hogy a járvány terjedése ellen a szükséges gyorsasággal lehessen további intézkedéseket hozni. A nyílt társadalom erőinek ugyanakkor ez megint nem tetszik, ők inkább a globális szolidaritásra és az emberi jogi szempontok érvényesítésére fókuszálnának.

A különleges jogrendek lényege, hogy amikor a társadalom normális működését egy előre nem látható támadás éri – jelen esetben egy vírus formájában –, és a kollektív önvédelem így a bevett jogi eszközökkel nem biztosítható, az állam a szokásostól radikálisan eltérő vészreakciós mechanizmust léptethessen életbe. Annak érdekében pedig, hogy az abnormális helyzetet kezelni lehessen, hogy a köz(egészségügyi)érdek elsőbbséget kaphasson az egyéni szempontok helyett, a hatalomgyakorlás rendje időlegesen módosul. A kormányt több jogkör illet meg, törvényektől el lehet térni, a legalapvetőbb emberi jogokon kívül pedig valamennyi alapjog a szükséges és arányos mértéken túl korlátozható, vagy gyakorlásuk teljes egészében fel is függeszthető. Mindez természetesen nem öncél, hanem azt szolgálja, hogy a különleges intézkedések révén a társadalom, az állam és a jogrend is minél előbb visszatalálhasson a normális kerékvágásba.

„Civil jogvédő szervezetek" – az újbeszélt lefordítva: a nyílt társadalom erői – azonban még egy ilyen helyzetben is lázítanak a szükséges intézkedések ellen, azt állítván, hogy a vonatkozó törvényjavaslat „nem felel meg a különleges jogrenddel szemben támasztott demokratikus és az Alaptörvényből is következő követelményeknek". A lokális önvédelem szükségességének idején újra „globális társadalmi szolidaritásról" és az „emberi jogi szempontok érvényesítéséről beszélnek".

A nyílt társadalom erői azonban óriási tévedésben vannak, teljesen félreértik magát a helyzetet és a különleges jogrendek lényegét is – vagy csupán megint saját, emberi jogi fundamentalista igényeik szerint akarják hajlítani a valóságot és a jogszabályok értelmezését. Tény, a különleges jogrend maga a liberálisok rémálma, a liberális demokrácia antitézise, hiszen a köz, a társadalom érdekét védi az individuális jogok helyett. Azonban a nyílt társadalom híveinek nem csak a különleges jogrend „alapfilozófiájával" van bajuk, láthatóan nem tudják vagy nem akarják megérteni a felhatalmazási törvényjavaslat szövegét sem. Ennek kapcsán az alábbiakra érdemes felhívni a figyelmet:

A veszélyhelyzetet bár maga az Alaptörvény szabályozza (53-54. cikkek), ugyanakkor a leglényegesebb pontokon eltérést is enged „önmagától". A kormány „egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat", valamint az alapvető jogok gyakorlása a fentiekben már említettek szerint korlátozható, felfüggeszthető. Mindazonáltal az Alaptörvény alkalmazása, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható vagy függeszthető fel, ahogy a kormány rendkívüli intézkedéseket is kétharmados törvényben meghatározottak szerint hozhat, és e rendkívüli intézkedések csak 15 napig maradhatnak hatályban, kivéve, ha az Országgyűlés felhatalmazást ad azok meghosszabbítására.

A benyújtott törvényjavaslatnak pedig pontosan ez a lényege. Egyrészt kétharmados felhatalmazással megadja a lehetőséget, hogy a kormány – ha szükséges – a katasztrófavédelmi törvény előírásain is túllépve intézkedhessen, másrészt megerősíti a kormány eddig meghozott rendeleteit, harmadrészt felhatalmazza a kormányt, hogy intézkedéseket tartalmazó rendeleteit a veszélyhelyzet megszűnésééig meghosszabbítsa.

A nyílt társadalom erői ez utóbbi pont alapján mondják azt, hogy ez egy „nyíltvégű felhatalmazás", ami óriási tévedés. Az Országgyűlés ugyanis e felhatalmazását már a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően is bármikor visszavonhatja, illetve az intézkedéseket tartalmazó rendeleteket bármikor hatályon kívül helyezheti. Arra egy ilyen helyzetben természetesen fel kell készülni, hogy akár a jogalkotótól teljesen független események miatt az Országgyűlés nem tud határozatképesen ülésezni. Ha ilyen nem kívánt helyzet bekövetkezne, viszont most az Országgyűlés nem adna időkorláthoz nem kötött (de visszavonható) felhatalmazást, a járványhelyzeten túlmenően súlyos közjogi zavarokkal kellene szembenéznie az országnak.

Hovatovább e szervezetek arra a teljesen alaptörvény-ellenes módosításra tesznek javaslatot, hogy a veszélyhelyzetet „az Országgyűlés meghatározott időre szóló felhatalmazása alapján lehessen csak meghosszabbítani". A most is a „tudomány" nevében fellépő „civilek" érzékelhetően nincsenek tisztában az Alaptörvény vonatkozó kategóriáival és a kapcsolt eljárásrenddel. Magának a veszélyhelyzetnek a „meghosszabbítása" ugyanis fogalmilag kizárt. A veszélyhelyzetet a kormány hirdeti ki, és – mint valamennyi különleges jogrendben – csak az jogosult megszüntetni, aki elrendelte: tehát veszélyhelyzet esetén a kormány. (Akkor persze, ha magának a kihirdetésnek a feltételei nem állnak már fenn, tehát a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély elmúlik – a feltételek „fenn nem állását" pedig akár az Országgyűlés is kimondhatja). E veszélyhelyzetet tehát a kormány rendelettel hirdeti ki, majd – ennek hatálya alatt – az intézkedésekről magukról további rendeleteket hoz. Ez utóbbi rendeletek maradnak 15 napig hatályban, kivéve, ha az Országgyűlés másképpen nem dönt. A parlament ezen döntése nyilvánul meg (a felhatalmazási) törvény formájában, mely törvény hatályvesztéséről (is) a veszélyhelyzet megszűnését követően az Országgyűlés dönt. A „jogvédők" állítása azonban összemossa az egyes kategóriákat: a valóságban ugyanis elválik egymástól maga a veszélyhelyzetet kihirdető rendelet, az annak alapján hozott intézkedéseket rögzítő rendeletek, illetve az ez utóbbiak „hatályban tartására" szolgáló törvény.

Ráadásul a törvényjavaslat azt is rögzíti – a hiányolt demokratikus és alaptörvényi rendelkezésekkel összhangban –, hogy a kormány a rendkívüli intézkedéseket csak „az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében" hozhat, valamint, hogy e jogkörét a járvány „megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá károshatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja". Magyarán nincs lehetőség arra, hogy ha például az ország egy adott pontján fertőzési gócpont alakul ki, és ott kijárási tilalom elrendelésére van szükség, akkor az ország másik végében élőket (vagy bárkit) töröljön a személyi- és lakcímadat-nyilvántartásból, kényszermunkára vigyen egyeseket, vagy más, a járványhelyzettel még közvetett kapcsolatban sem lévő intézkedést hozzon.

Bár a kifogások tehát mondvacsináltak, a javaslatot, úgy tűnik, az ellenzéki pártok sem támogatják: sem azt, hogy azt házszabálytól eltéréssel gyorsan el lehessen fogadni, sem a törvényszöveget magát. Róka fogta csuka-helyzetben vannak ők is: hiszen ha támogatásukat adnák, hozzájárulnának „a diktatúra" életben tartásához, ha viszont nem, azzal azt mondanák, hogy ellenzik a határlezárást, a korlátozott nyitvatartást vagy a gazdaságvédelmi intézkedéseket. (Nagyon persze nem tudnak kibabrálni a kormánnyal, hiszen házszabálytól eltérés nélkül legfeljebb 8 napot csúszik a javaslat elfogadása, a kétharmados többség megvan, a „lejáró" kormányrendeletekben foglalt intézkedéseket pedig formáljogi szempontok miatt újra, új „számozással" ki kellene adni a köztes, pár napos időszakra).

Persze mindenki számára világos, mi az ellenkezés valós oka. Ahogy az elmúlt években, a nyílt társadalom erői, és az egész államellenes globalista, kozmopolita liberális elit most is azt érzékeli, hogy a gazdasági válság, a vörösiszap-katasztrófa, a 2013-as árvíz és a migrációs krízis után egy újabb válsághelyzettel küzd meg a magyar kormány – és szempontjukból nyilvánvalóan félő, hogy egy újabb sikeres válságkezelés csak erősíteni fogja a kabinet pozícióit. Ezért minden eszközzel azon mesterkednek, hogy gyengítsék a rendelkezésre álló (jogi) eszköztárat, míg a mindig „független" és „objektív", „mértékadó" sajtójuk nem győzi futószalagon gyártani a páni félelemkeltést és a helyzet bizonytalanságát fokozó sugalmazásokat. Ez egyrészt nem újságírás, hanem graffiti írásjelekkel. Másrészt aki egy ilyen veszélyhelyzetben lázít, hangulatot kelt, a szükséges intézkedésekkel szembeni bizalmat ássa alá – az bizony maga is a veszély része.

De először a járványon legyünk túl, a politikai konzekvenciákra ráér visszatérni később is. De akkor nagyon.

SZÁNTHÓ MIKLÓS, az Alapjogokért Központ igazgatója
Link

Hozzászólások

329 #1 gutai zub
- 2020-03-23 07:35
Három a Magyar Igazság

1. Vészhelyzet, vagy annak a látszata

2. Válságkezelés, fortélyos félelemkeltés, önkéntes és teljes birkásítás

3. Megoldása a vészhelyzetnek, globális diktatúra, soha nem tapasztalt új állapotok.

A lényege az egésznek: mind a három fázisát ennek az átalakulásnak, ugyanaz a csoport, hátsó hatalom vezényli le, kizárólag a saját érdekében.

Soha nem lesz visszaalakulás, a vészhelyzet bármikor visszajön, visszajöhet, ha a birkák még valami másra is gondolni merészelnének.......
15 #2 porcica
- 2020-03-23 07:43
Ezek!!!! Annyira undorítóak, hogy megy a szócséplés a semmiről! s_ezt-ni
Az egyik ismerős rendőr meséli minap, hogy lerendelték a határra őket, és ott 14-16 órákat vannak egy húzóban szolgálatban. Odament az egyik 'akciócsoportos' luvnya, hogy: Maguk mit tesznek a vírus ellen? Mondja a rendőr, semmit. Az meg hogy lehet? Szól az akciós picsa. Mert nem kaptunk semmilyen védőfelszerelést csak parancsot. Mondja a rendőr. Erre a szipirtyó eloldalgott kussban.
Jön a másik kormányakcióhős, és tudakolja, mit csinálnak a szabadidejükben? Alszunk jön rá a válasz. Annyit? Kérdi a akciócsoport tag. Abban a 6 órában , mondja a rendőr szeretnénk aludni keveset.
Nem akarom sajnáltatni a rendőröket, mert olyanok, amilyenek. Viszont ez a hozzáállás a kormány részéről nagyban mutatja, hogy mennyire is veszik komolyan ezt a vírushisztit! Semennyire, ők sem hisznek benne, hiszen egyáltalán nem is érdekli őket, hogy legalább a látszatnak megfeleljenek! Vajon van megoldás arra, hogy ne a szemetek nyerjenek ezen a rohadt helyzeten?
118 #3 keepfargo
- 2020-03-23 11:52
Egy olyan liberális mondta, aki még elég emberi volt, a maga idejében, sőt uram bocsá' azt is megfogalmazta magának, hogy ki a magyar ( "akinek fáj Trianon" ).
Ebből kiderül: Karinthy Frigyesre gondolok.

Ezt (is) tőle származtatjuk: Semmi nem az, aminek látszik, de ő a maga módján fogalmazta meg.
"Minden másképpen van."

Hát nálunk talán sosem volt az semmi, aminek látszott, operettországban, de méginkább megnőtt ennek a semminek a 6alma a 6almon levők 6hatós elhajlásaival; 666-ék fele, sátánistáék fele...

Ha esetleg nem tudnám, milyen is lehetne a helyzet, a koronázatlan kiskirályok és "coronázott" nép viszonyában, akkor itt van nekem Svédország, leckének (már megint).

A jelenlegi miniszterelnök egy akkora tahó, hogy hegesztőnek sem vált be, ezért elküldték a szakszervezethez, onnan nyalta/könyökölte fel magát a választhatók közé. A többit a média elintézte...
Mégis, ez a tahó, aki legutóbb Kínát Indiával keverte össze egy beszédében, most mégis fel tudta szólítani a népet egy fegyelmezett, türelmes és együttérző viselkedésre, és NEM CSENGETT HAMISAN !
Na, ez hogy lehet? Csak úgy, hogy azt fogalmazta meg, amit mindenki gondol. Na kérem; EZ AZ.

Nálunk 1)nem gondol senki saját magán kívül másra
2)ha mégis, akkor lehetőleg a rosszat
3)senkinek és senkiben nem hisz, legkevésbé saját magában
4)a "vezetői" még rá is játszanak, hogy önállóan lassan levegőt se merjen venni

Kiút? Ebből?
( Füzitőn azt mondanák: - "Van: a stiglickertbe!" ) s_hihi
1093 #4 vian
- 2020-03-23 16:51
Demokráciát, emberi jogokat összekapcsolni az alaptörvénnyel - agyam eldobom.

idézet:

"Ráadásul a törvényjavaslat azt is rögzíti - Magyarán nincs lehetőség arra, hogy ha például az ország egy adott pontján fertőzési gócpont alakul ki, és ott kijárási tilalom elrendelésére van szükség, akkor az ország másik végében élőket (vagy bárkit) töröljön a személyi- és lakcímadat-nyilvántartásból, kényszermunkára vigyen egyeseket, vagy más, a járványhelyzettel még közvetett kapcsolatban sem lévő intézkedést hozzon."

Érdekes ez így kiemelve, tehát ez azt jelentené, hogy csupán egy törvényjavaslat módosítás szükséges, oszt jónapot??

Ahol a fritztamás a tanácsadó, az a bagázs olyan messze van az emberi jogoktól, mint teknősbéka az akrobatikus tánctól.
:o
Atya ég, ezek milyen jogot védenek - ennyi nyállal - szopóálarcban???

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Nagyon rosszul esik, hogy ezt kell írnom, de.....
a türelmes, együtt érző, megbocsátó véleményem, az utóbbi időben sokat változott az úgynevezett rendőrök irányába.
Sajnálatukra már nem látok semmi okot. Tartok tőle, ha szükségünk lenne rájuk, sz..ban hagynának.
Lásd vegzálásokat, a kilakoltatásokat. A gyermekrablásra nincs mentség.
Jó barátom mesélte, hogy a körzeti (helyi) rendőr pénzbírságra büntette, mert pár nappal lejárt az autójának a forgalmi engedélye. (tolarencia - mi az?)
Nem sajnálom őket a mostani határvédelem miatt sem.
Tudom, hogy a határvédelem mit jelent. Ez a tökölődés az éleshez képest csak himi-humi.
Az lehet, hogy a kopaszokat küldik oda, az ügyeskedők, pedig benn ülnek az autóban (nem fogy a benzin), és sunyi módon kinn radaroznak most is a város utcáin.
Tán a donnak kell a pénz, a szállodaszámla rendezéséhez, mert nem hitelez a bank?
Véget ért a régi szép idő, mikor nagyokat lehetett szakítani. Most az apró forintokért is le kell hajolni.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.56 másodperc
3,397,027 egyedi látogató