Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Négy hónapig voltunk örök barátok Jugoszláviával

BelföldA történelem az élet tanítómestere, csak az élet nem akar tanulni! Ismétlés következik. Ezért lett öngyilkos Teleki Pál. Magyarország nagy lépést tett a revízió terén 1940 nyarának végén: a II. bécsi döntéssel visszatért Észak-Erdély. Csaknem háború tört ki érte a románokkal, végül egy német-olasz “döntõbíróság” közbelépett. És ez volt a baj. A felvidék déli részének visszacsatolását még a britek és a franciák is elfogadták, itt errõl szó sem volt.

Hitler az oszd meg és uralkodj elve mentén láncolta magához a már csaknem egymásnak esõ Romániát és Magyarországot. Ezzel tovább nõtt itthon a német befolyás, ráadásul Romániában Ion Antonescu jutott hatalomra, hazánk szinte teljesen németbarát államok gyûrûjében találta magát.
Szükségünk volt egymásra

A kiutat egyedül Jugoszlávia jelenthette. A délszláv állam baráti kapcsolatban állt a Harmadik Birodalommal, ám Nagy-Britanniával is jó volt a viszonya. Sõt, a magyarok már korábban, 1939-ben tárgyalásokat kezdeményeztek.

Ekkor még úgy tûnt, Erdélyért román-magyar háború fog kitörni, ezért kellett Jugoszláviát rávenni a semlegességre.

A II. bécsi döntés után Teleki tovább haladt e vonalon, a fegyveres semlegesség taktikájában déli szomszédunk ellensúlyt jelentett volna a német nyomás ellenében. Jugoszlávia is hasonló megfontolásból, a németek elöli “menekülõ útként” tekintett Magyarországra az ellenséges Bulgária és Olaszország közé zárva. A közeledést Hitler is támogatta, aki közelgõ keleti offenzíva elõtt nyugalmat akart a Balkánon.
Örök barátság

A szerzõdést 1940. december 12-én írták alá, és mindössze három pontból állt. Rögtön az eleje, fõleg a késõbbi események ismeretében már szinte kínosan moralizál:

Az országok “figyelembe véve a nemzeteik között örvendetesen fennálló jószomszédságon, õszinte megbecsülésen és kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat; … abban a meggyõzõdésben, hogy a politikai, gazdasági és kulturális téren fennálló kölcsönös kötelékeknek megszilárdítása és szorosabbá tétele a két szomszédos ország érdekeit, valamint a Duna vidékének békéjét és jólétét fogják szolgálni; elhatározták, hogy Barátsági Szerzõdést kötnek…”

A három pont pedig:

1. cikk. A Magyar Királyság és a Jugoszláv Királyság között állandó béke és örökös barátság fog fennállani.
2. cikk. A Magas Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy tanácskozni fognak mindazokban a kérdésekben, amelyek megítélésük szerint kölcsönös kapcsolataikat érinthetik.
3. cikk. A jelen Szerzõdés meg fog erõsíttetni és a megerõsítõ okiratok, mihelyt lehetséges, Budapesten ki fognak cseréltetni.

A 2. cikk igencsak álságos: a szerzõdõ felek tanácskozni fognak vitás kérdéseikben. A Jugoszlávia által bekebelezett magyar területek ügyét tehát a szõnyeg alá söpörték, miközben a magyar politika minden erejével a revízión dolgozott, a külügy pedig botránnyal fenyegette a németeket, ha elismerik a délszláv állam területi sérthetetlenségét.
Magyar honvédek Alsólendván (Fortepan/Karabélyos Péter)
Magyar honvédek Alsólendván (Fortepan/Karabélyos Péter)
Teleki nem viselte el

Aztán változott a helyzet. 1941. március 26-án egy puccsal keményen németellenes kormány került hatalomra Belgrádban, amire Hitlernek lépnie kellett. A katonai beavatkozás német szövetségben Magyarország számára újabb revíziós sikert, míg a másik oldalon Nagy-Britannia hadüzenete lebegett fenyegetõen.

Teleki Pál miniszterelnök nem bírta végignézni semlegességi politikája bukását, április 3-án öngyilkos lett.

Fõméltóságú Úr!

Szószegõk lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örökbéke szerzõdéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét.

A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! a legpocsékabb nemzet.

Nem tartottalak vissza.

Bûnös vagyok. Teleki Pál


-írta búcsúlevelében a kormányzónak.

Hazánk Bárdossy László kormányfõ erõs szorgalmazására a beavatkozás mellett döntött. A honvédség Horvátország kiválása után arra hivatkozott, Jugoszlávia felbomlott, ezzel a barátsági szerzõdés érvénytelenné vált. 1941. április 12-én a honvédség átlépte a déli határt, ezzel pedig a II. világháború elkezdõdött Magyarország számára is.
Link

Hozzászólások

6 #1 anzsi a macska hala
- 2015-12-13 11:46
Telekivel nem a tél apó végzett, hanem a gest.
48 #2 ro-zsola
- 2015-12-13 13:40
Hogy jön ez ide ? Jugoszlávia nem létezik ( még )

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.43 másodperc
3,406,071 egyedi látogató