Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Közös cégben a Jobbik és a DK politikusai - mindegy honnan csak a dõljön a lé

BelföldA jobbikos Kummernek (a képen) és a DK-s Kecskésnek egy évtizede közös a cége.
Miközben a parlamentben és a közéletben egymást szapulja a DK és a Jobbik, az üzleti életben megtalálják a közös hangot.

Legalábbis két politikusuk immár egy évtizede közös céget jegyez. Kummer Ákos (35) ügyvéd 2010-ben a Jobbik színeiben indult az önkormányzati választáson, azóta is több ügyben képviselte a párt vezetõit, az önkormányzat kerületi képviselõje. 2003-ban alapítottak egy betéti társaságot, ami azóta is sikerrel mûködik.

– Együtt jártunk a jogi karra, jó barátok lettünk, Balázs akarta a céget, õ lett a beltag, s engem kért fel kültagnak, akkor még nem volt szó politikáról – mondta a Blikknek Kummer. A Jobbik korábbi képviselõjelöltje elismerte, hogy barátságukat soha nem tagadta meg a jobbikos párttagok elõtt, a közös céget azonban nem említette. – Ma sem fogom megtagadni a barátomat, igaz, politikai kérdésekben nem értünk egyet. A cég mûködésére soha semmilyen rálátásom nem volt, mint ahogy nem kaptam onnan egyetlen fillért sem – tette hozzá.

Kecskes Balazs
Kecskés (a képen)és Kummer még az egyetemen találkoztak

Vélhetõen annál több jutott a cégvezetõnek, Kecskés Balázsnak.

Az önkormányzat honlapján fellelhetõ, 2015. január 24-én keltezett vagyonnyilatkozata szerint havi 80 ezer forint jövedelmet vett fel a bt.-tõl. Más bevételt nem tüntetett fel a II. kerületi önkormányzat DK-s képviselõje. A nyilatkozat szerint egyébként a cégalapítás óta négy budai öröklakást is vásárolt.
Amikor a jobbikos ügyvéddel közös cégrõl kérdeztük, Kecskés szûkszavúan csak ennyit válaszolt: – 2015. év óta nem veszek részt a cég mûködésében. Azóta annak tevékenységébõl bevételem nem származik.

Gréczy Zsolt, a DK szóvivõje szerint nincs kivetnivaló a közös cégben. – Amikor a cég megalakult, jószerivel még egyik párt sem létezett. Elõfordul üzlettársak között, de családi vállalkozáson belül is, hogy az egyes tagok más politikai nézeteket vallanak – vélekedett.

Érdekes módon egy ötödik, Kecskés Balázs nevén lévõ lakás is feltûnt, mégpedig parlament internetes adatbázisában. Nevezetesen az Országgyûlés által a vidéki képviselõknek bérelt lakások sorában, mégpedig ugyancsak egy jobbikos, Egyed Zsolt neve mellett. – Egy ingatlanirodától kértem ajánlatot egy parlamenthez közeli lakásra, egy V. kerületi garzon tetszett legjobban. A címet leadtam az Országgyûlés Hivatalának, õk intézték a szerzõdést. Tény, hogy a kapucsengõn a Kecskés Balázs név szerepel – mondta lapunknak Egyed Zsolt.

cegjegyzek, kummer, kecskés

Kecskés ugyanakkor lapunknak határozottan állította, hogy nincs semmi köze a belvárosi lakáshoz, nem õ a bérbeadó.

G. Z.
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2015-10-04 19:31
https://www.faceb...mp;theater

Állambiztonsági tisztek listája (1956-1989)

2005. április 12., kedd, 12:34 Utolsó frissítés: 2010. július 19., hétfõ, 00:05

Szerzõ: hvg.hu

Címkék: titkosszolgálatok; ügynökmúlt; állambiztonsági múlt; ügynökdosszié; III/III. csoportfõnökség;
Kinyomtatom Elküldöm
Twitter

A hvg.hu korábban közölte a Belügyminisztérium III/III. Csoportfõnöksége 1989-es központi állományában dolgozó tisztek és fõtisztek névsorát, valamint a megyei rendõrfõkapitányok helyetteseként szolgáló III/III. Osztályok vezetõinek nevét és rendfokozatát. A mostani névsor 1000 nevet sorol fel, rendfokozattal és a tevékenység rövid leírásával, õk 1956 és 1989 között szolgáltak a szerveknél. Nevük már korábban megjelent történészi publikációkban.
© Az ügynök élete c. dokumentumfilm

A hvg.hu egy hónapja közölte a Belügyminisztérium III/III. Csoportfõnöksége központi állományában dolgozó tisztek és fõtisztek névsorát, valamint a megyei rendõrfõkapitányok helyetteseként szolgáló III/III. Osztályok vezetõinek nevét és rendfokozatát. Az akkori publikáció az 1989-es állapotot tükrözte, és összesen 225 nevet tartalmazott. A mostani névsor 1000 nevet sorol fel, rendfokozattal és a tevékenység rövid leírásával. A nevek már szerepeltek korábbi történeti publikációkban, azok feltárása a témával foglalkozó történészek érdeme.


Az alább közölt lista olyan személyek nevét tartalmazza, akik a Belügyminisztérium III. Fõcsoportfõnökségen, illetve jogelõdjeinél szolgáltak, s 1956 és 1989 között belsõ elhárítással kapcsolatos állambiztonsági ügyekben jártak el. A nevek túlnyomó többségét a III/III. (belsõ elhárítás) Csoportfõnökségen szolgáló személyek adják. Kisebb mértékben ugyan, de a másik két csoportfõnökség, a III/I (hírszerzés) és a III/II (kémelhárítás) is érintett volt a „belsõ reakció elleni ügyekben”. Elõbbi a magyar emigráció és a katolikus, valamint a református egyházak megfigyelését is koordinálta, utóbbi pedig a Magyarországra beutazó és ellenségesnek tekintett személyeket figyelte meg. Csak olyan adatokat vettünk fel a listára, amelyek a Kádár-rendszer állambiztonsági elnyomó tevékenységére vonatkoznak. Tényleges kémelhárító vagy hírszerzõ tevékenységre vonatkozó adatokat az összeállítás nem tartalmaz.

Egyelõre a belügyi állomány életrajzi adatai nem publikusak, levéltárban sem kutathatók, annak ellenére sem, hogy az egykori rendõrök közfeladatot láttak el. A listán szereplõ nevek csak egy részét teszik ki az összes állambiztonsági tisztnek. Minden bizonnyal a tízezret is meghaladhatja azok száma, akik 1956 ás 1990 között az állambiztonság hivatásos tiszti állományában megfordultak. A számokra csak következtethetünk. A Kenedi János által közölt kimutatás szerint 1971. január 1-én a Belügyminisztérium (BM) III. Fõcsoport-fõnökség központi szerveinél 3975-en voltak állományban, közülük 242-en szolgáltak a III/III. Csoportfõnökség központjában. Nagyjából hasonló létszámmal mûködtek a szervek közvetlenül a rendszerváltást megelõzõen is. Ha 5 százalékos fluktuációval számolunk, akkor ez majd 11 ezer állambiztonsági tisztet jelent, ha pedig 10 százalékossal, akkor meghaladhatja a 17 ezret is. A megyei állománnyal kiegészülve a korszakban szolgálók létszáma akár 20 ezret is meghaladhatja.

A kutatások elõsegítése érdekében a továbbiakban a már publikált szakirodalmi adatokat az egyes tisztek személyéhez rendelve ismertetjük. A táblázat elsõ sorában megadott rendfokozat a személy legutolsó ismert rendfokozatára utal, a második sorban ismertetett adatok pedig mindig a megadott évre.

Annak érdekében, hogy az egyes személyek szerepét és felelõsségét megítélhessük, megadjuk az ismertté vált beosztást, funkciót, és azokat az ügyeket, amelyekben az érintett tiszt eljárt. A jobb beazonosíthatóság érdekében megadjuk azon ügynökök fedõnevét is, amelyeket az adott tiszt „tartott”, és ha ismert, a valódi nevet is közöljük. Még élõ személyek esetében, ha az illetõ ügynökmúltját nem ismerte el, csak monogramot közlünk.
A III. Fõcsoportfõnökség szervezeti felépítése (Oldaltörés)

Az egyes alosztályok feladatkörének meghatározásához az alábbiakban mellékeljük a III. Fõcsoportfõnökség 1963 utáni felépítését. A könnyebb megértés érdekében a III. Fõcsoportfõnökség osztályait aláhúzással jelöltük.

A BM III/III fõcsoportfõnökség sematikus vázlata 1963 után
(az alosztályokat illetõen 1972-1989)

III/I. Hírszerzõ Csoportfõnökség

III/I-1. osztály: hírszerzés az USA és nemzetközi szervezetek ellen
III/I-2. osztály: külföldi elhárítás
III/I-3. osztály: hírszerzés az NSZK ellen
III/I-4. osztály: hírszerzés a Vatikán, Izrael, az egyházi emigráció ellen
III/I-5. osztály: tudományos-mûszaki hírszerzés
III/I-6. osztály: tájékoztatás, értékelés, elemzés
III/I-7. osztály: hírszerzés és bomlasztás az emigráns szervezetekben
III/I-8. osztály: illegális rezidentúrák és hírszerzõk foglalkoztatása
III/I-9. osztály: dokumentációk és okmányok készítése
III/I-10. osztály: személyi ügyek, kiképzés, módszertan
III/I-11. osztály: hírszerzés harmadik országokban és hazai bázison
III/I-12. osztály: összeköttetési, nyilvántartási, pénzügyi, stb. feladatok
III/I-13. osztály: rejtjelfejtés, rejtjelezés, Országos Rejtjelközpont

III/I-X önálló Osztály: operatív összeköttetés szervezése
III/I-Y önálló Osztály: külképviseletek, hírszerzõ rezidentúrák biztonságtechnikai védelme


III/II. Kémelhárító Csoportfõnökség

III/II-1. osztály: elhárítás az USA és egyes latin-amerikai országok hírszerzésével szemben
III/II-2. osztály: elhárítás az NSZK és Ausztria hírszerzésével szemben
III/II-3. osztály: elhárítás a többi európai NATO-ország és semleges államok hírszerzésével szemben
III/II-4. osztály: elhárítás a közel- és távol-keleti országok hírszerzésével szemben, magyarországi ösztöndíjasok között
III/II-5. osztály: határon túli operatív intézkedések
III/II-6. osztály: hadiipar, közlekedés, hírközlés, hatóságok és minisztériumok preventív védelme
III/II-7. osztály: elhárítás a nemzetközi együttmûködés területeken
III/II-8. osztály: elhárítás az idegenforgalom területén és az amnesztiával hazatértek között
III/II-9. osztály: elemzés, értékelés, tájékoztatás
III/II-10. osztály: nemzetközi együttmûködés, elhárítás harmadik országban
III/II-11. osztály: hírösszeköttetés, operatív nyilvántartás, ellátmány


III/III. Belsõ Reakció (és Szabotázselhárító) Csoportfõnökség

III/III-1. osztály: elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetesek között, emigráns szervezetekben (a III/I. Csoportfõnökséggel együtt)
III/III-1-a elhárítás a római katolikus egyházzal szemben
III/III-1-b elhárítás a római katolikus egyház vezetésével és intézményeivel szemben
III/III-1-c elhárítás a protestáns és egyéb vallási mozgalmakkal szemben

III/III-2. osztály: elhárítás az ifjúság körében (egyetemek, fõiskolák, ifjúsági klubok, galerik, stb.)
III/III-2-a elhárítás felsõfokú intézményekben
III/III-2-b ifjúságellenes reakciós erõk elhárítása

III/III-3. osztály: a társadalomra veszélyesnek tekintett személyek tevékenységét ellenõrzõ Osztály
III/III-3-a „F” (Figyelõ) dossziés személyek, volt politikai foglyok ellenõrzése
III/III-3-b írásos elkövetõk, röpcédulázók, falfirkálók, stb. ellenõrzése

III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fõ erõit elhárító Osztály
III/III-4-a radikális ellenzékiekkel szembeni eljárások
III/III-4-b szektásnak tekintett párttagok, trockisták és álbaloldaliak megfigyelése és ellenõrzése
III/III-4-c elhárítás a „nemzeti” ellenzékkel szemben

III/III-5. osztály: kulturális terület védelme
III/III-5-a Elhárítás a Magyar Rádió és Televízió, az MTI, a MUOSZ és az Írószövetség területén
III/III-5-b Elhárítás a képzõmûvészet, zene, múzeumok, színházak, cirkuszok, Magyar Tudományos Akadémia, film, egyetemek, fõiskolák, homoszexuálisok, Bõs-Nagymarosi vízlépcsõ ellen tüntetõk ellen.

III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésének elhárítása

III/III-7. osztály: Jelentõszolgálat, belsõ elhárítás, adattár, nyilvántartás vezetése

III/III-A önálló alosztály, a Párt és a Kormány vezetõinek operatív védelme
III/III-B önálló alosztály, elemzés, értékelés, tájékoztatás


III/IV. Katonai Elhárító Csoportfõnökség

III/IV-1. osztály: elhárítás a Magyar Néphadsereg (MN) Vezérkara központi szervei és alárendelt alakulatai, valamint a minisztériumok katonai vonatkozású területein
III/IV-2. osztály: elhárítás a Honvédelmi Minisztérium központi szerveinek, fegyvernemi fõnökségeinek és az ezeknek alárendelt intézmények és csapatok területein
III/IV-3. osztály: elhárítás az 5. hadsereg területén
III/IV-4. osztály: elhárítás a légvédelem területén
III/IV-5. osztály: elhárítás a 3. hadtest területén
III/IV-6. osztály: elhárítás a hátországi parancsnokságok területén
III/IV-7. osztály: elhárítás a Határõrség területén

III/IV. – Önálló koordinációs alosztály, szökött katonák és polgári alkalmazottak körözése, központi ellenõrzések tervezése és végrehajtása
III/IV. – Értékelõ, elemzõ, adatfeldolgozó és propagandaosztály
III/IV. – Önálló hadszíntérelõkészítõ alosztály – hírszerzés a Magyar Néphadsereg várható alkalmazási területein (Olaszország, Ausztria)
III/IV. – Önálló szervezési, mozgósítási és híradó alosztály


III/V. Operatív Technikai Csoportfõnökség

III/V-1. osztály, „K” ellenõrzés
III/V-2. osztály, vegyészet, nyomdatechnika, okmánykészítés
III/V-3. osztály, operatív-technikai eszközök karbantartása és üzemeltetése
III/V. önálló értékelõ, ellenõrzõ, írásszakértõi és gazdasági alosztályok


III/1. Vizsgálati Osztály

III/1-A alosztály: kémelhárítási ügyek
III/1-B alosztály: belsõ reakció elhárítása
III/1-C alosztály: katonai ügyek
III/1-D alosztály: értékelés, elemzés, nyilvántartás
III/1-E alosztály: jogi véleményadás, állásfoglalás
III/1-F alosztály: börtönelhárítás, fogdaügynöki hálózat mûködtetése
III/1-G alosztály: õrszolgálat


III/2. Operatív Figyelõ és Környezettanulmányozó Osztály (10 alosztállyal)
III/3. „K” ellenõrzési osztály (postai küldemények, 6 alosztállyal)
III/4. „X” Tájékoztató, Értékelõ, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály (lehallgatások, 5 alosztállyal)
III/5. Rádió-elhárítási osztály (5 alosztállyal)
III/6. Személyzeti Osztály
(itt mûködött az ún. Kutató Csoport az állambiztonsági állomány utánpótlásának megszervezésére)

Forrás: Cseh Gergõ Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945–1990. Trezor 1. Történeti Hivatal, Bp., 1999. 73–90.http://hvg.hu/itt...rtotisztek

Az egyház ügynökeihttp://mandiner.b...ugynokei_1
4 #2 Posta Imre
- 2015-10-05 12:28
Politikai varázslás, emelkedõ ingerküszöbhttp://mno.hu/bel...ob-1307464

160 ezret fizetett a prostituáltnak egy parlamenti képviselõ

A Direkt36 cikksorozatában hosszú részleteket közölt a birtokába került több ezer oldalas nyomozati anyagból. A portál szerint a rendõrség évekkel ezelõtt feltárt egy luxusprostitúciós hálózatot, a politikusi érintettség nem igazán érdekelte a hatóságokat.

A 444 közölte a Direkt36 oknyomozó cikksorozatának elsõ részét, amelyben megdöbbentõ részletességgel számolnak be közismert személyiségek „kalandjairól”.http://www.atv.hu...-kepviselo

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.47 másodperc
3,408,745 egyedi látogató