Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'Félek, Varsó lehet az új Majdan' - ilyen levelet még nem olvasott Merkel

KülföldVarsó, sóvár-ogva várja a holokosztot, bár jobb lenne, ha judapest beelõzné! Szívesen hirdetnék már "gyõztest"! Jozef Baná¹, a legtöbbet fordított szlovák író, volt politikus és diplomata nyílt levelet írt Angela Merkel német kancellárnak. A ma Európa legbefolyásosabb politikusaként számontartott kancellár volt az, aki még 2011-ben levelet írt Baná¹nak, és köszönetet mondott neki A lelkesedés zónája címû regényéért. Mára nagyon sok minden megváltozott, és most Baná¹ írt levelet Angela Merkelnek.

Olyan gondolatokat, kérdéseket fogalmaz meg a legtöbbet fordított szlovák író,amelyek a szlovákok és az európaiak többségét is foglalkoztatják, és ez indokolja a feltett kérdéseket Angela Merkel számára, írja a nyílt levelet kivonatos formában ismertetõ hirek.sk, amelyet az alábbiakban közlünk.

„Kedves Angela Merkel szövetségi kancellár asszony, a karácsonyi idõszak a lélek elcsendesülésének és a dolgok átgondolásának az ideje. Jelenleg az unokámmal játszom, és azon gondolkodom, hol lesz a kislány 5-10 év múlva. Milyen Európában fog élni? Ha Európa jövõjérõl gondolkodunk, nem tehetjük meg, hogy ne gondoljunk Önre. Ön a legerõsebb európai személyiség, akinek nagymértékben a kezében van unokám jövõje is. Arra, hogy megszólítsam Önt, a CDU ülésén való fellépése inspirált. Személyesen nem ismerjük egymást, én Jozef Baná¹ vagyok, az a szlovák író, akinek Ön 2011 májusában levélben köszönte meg A lelkesedés zónája (Jubelzone) címû regényét. Az Ön levele õszintén boldoggá tett, és értékes ereklyeként õrzöm. A lelkesedés zónája egy német fiatalember, Thomas és szlovák barátja, Jozef története. Thomas és én ma is barátok vagyunk, bár barátságunk 37 évre megszakadt. Az a vasfüggöny szakította meg barátságunkat, amelyet Csehszlovákia szovjet megszállása után húztak le. Nem kívánt hadseregek szálltak meg bennünket, amelyek a mi és az Önök országában is a polgárok akarata ellenére voltak jelen.

Ma az én országomban nincsenek idegen hadseregek. Az Ön országában még csaknem 60.000 idegen katona tartózkodik. Jelenlétük okát értettem abban az idõben, amikor a volt Német Demokratikus Köztársaságban a szovjet katonák a Varsói Szerzõdés részeként voltak jelen. Ma nem létezik a Varsói Szerzõdés, de az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia katonái továbbra is Németországban tartózkodnak. Miért? Úgy gondolom, Ön ismeri lord Baron Ismaynak, az elsõ NATO-fõtitkárnak a szavait, amelyekkel az idegen katonák németországi jelenlétét indokolta: „To keep Americans in, the Russians out and the Germans down.“ (Az amerikaiakat bent tartani, az oroszokat kint és a németeket lent). Ma az oroszok kint vannak, és így logikusan csak két oka marad az idegen katonák németországi jelenlétének, „az amerikaiakat bent tartani, és a németeket lent“. (…)

Kedves Angela, félni kezdek, hogy Thomast és engem újra elválaszt egymástól az új vasfüggöny, amelynek építésébe Ön vezeti politikájával az európai országokat. A kommunizmus bukása után – ahogy Önnek is – olyan érzésem volt, hogy új, kerítések nélküli Európát kezdünk építeni. Ön viszont kerítések építésére kényszerít bennünket, mert olyan szerencsétleneket akar ránk erõltetni, akik elhagyják otthonukat. Ön kvóták által akarja ránk erõltetni a menekülteket. Meg tudja mondani, hogyan akarja ezt csinálni? Koncentrációs táborokat kellene építenünk, amelyekben ezeket az embereket akaratuk ellenére tartani fogjuk? Ön önként ott maradna-e egy olyan országban, ahol jóval kisebb szociális támogatást kapna, mint Németországban?

Ön attól a szlovák nyugdíjastól, aki télen arról dönt, háromszáz euróért fát vegyen-e, vagy menjen el fájós fogai miatt a fogorvoshoz, azt akarja, hogy olyan menekültekrõl gondoskodjék, akik márkás ruhákban és hitelkártyákkal érkeznek hozzánk? Szerintem ez óriási hazugság. Ön ilyen óriási hazugságra kényszerít bennünket! És mi azt kérdezzük, miért kellene a szlovákoknak, cseheknek, lengyeleknek, magyaroknak, románoknak vagy a bolgároknak szolidárisaknak lenniük az angolokkal, franciákkal, portugálokkal, spanyolokkal, olaszokkal, belgákkal, amerikaiakkal, hollandokkal vagy akár a németekkel, akik kirabolták és nagy mértékben még ma is rabolják a gyarmatokat (ha ma már nem is így nevezik azokat), és a szerencsétlen afrikaiak vagy az ázsiaiak jönnek visszakérni a tõlük ellopott dolgokat? Miért kellene nekünk, akik nem raboltunk, szolidárisaknak lennünk azokkal szemben, akiket az Önök háborúi kergetnek ki az otthonaikból? Brüsszel arroganciája kezd az idegeinkre menni, ahogy valamikor régen Moszkva arroganciája ment az idegeinkre. (…)

Arra is szeretném emlékeztetni, hogy Németország sokáig tétovázott, míg megengedte a szlovák állampolgároknak, hogy szabadon éljenek és dolgozzanak Németországban. Ezzel szemben a szíriai és az iraki fiatalokat meg is hívták magukhoz. Most, amikor a menekültek az Önök fejére nõnek, Önök szolidaritást kérnek tõlünk. A nemrég megtartott CDU-ülésen Ön ünnepélyesen kijelentette: „Meg tudjuk csinálni!“ Érdekelne, vajon tudja-e Ön egyáltalán, MIT akar megcsinálni, ha azt sem tudja, mennyi menekült van Európában és Németországban, és még hányan készülnek ide? (…)

(…) Hogyan akarja Ön azt , hogy mi, akiket Önök sértegetnek, támogassuk Önöket, és a német külügyminiszter szerint büntetni akarnak bennünket. Sõt Önöknek nem tetszenek azok a kormányok, amelyeket az emberek szabad választások során választottak. Rossz érzésem van, hogy Kijev után Varsóban készül az új Majdan. Ha esetleg Ön valamit tud errõl, mondja meg azoknak, akik a lengyel Majdant készítik elõ, hogy vigyázzanak, és ne árulják el magukat ugyanazokkal a kis piros kártyákkal, amilyenek azoknak a tüntetõknek is voltak, akik tavaly Prágában Zeman köztársasági elnök ellen tüntettek…

(…) Próbálja meg legközelebbi találkozásukkor megkérdezni barátját, Barack Obamát és leginkább az õ elõdjeit, hogy nem tudnak-e valamit azokról, akik célzatosan keltenek gyûlöletet és káoszt. És félelmet, amelynek köszönhetõen újra alaposabban ellenõrizhetnek és manipulálhatnak bennünket. (…) Nagy nemzet az Önöké, akik Gutenberget, Luthert, Bachot, Kantot, Goethét, Schillert, Beethovent, Schopenhauert, Wagnert, Siemenst, Marxot, Nietzschet, Planckot, Mannt, Einsteint és több tucat és több száz további nagyszerû embert adtak az emberiségnek. Önök adták a világnak Hitlert is, akiket Önöknek, németeknek egyfolytában a szemükre vetnek. Bûntudatot keltenek Önökben, „Schuldgefühl“, ezzel zsarolják Önöket. Mindenekelõtt azok zsarolják Önöket, akik a már említett háborúkat és több más háborút is kirobbantottak, amelyekben több ember meghalt, mint ahányat Hitler katonái megöltek. Félek, hogy valahol itt, ebben az elátkozott bûntudatban kell keresni az Önök szolgai magatartását. A zsarolás nekem megmagyarázza, miért fogadja tárt karokkal a német kancellár a fiatal és erõs szíriaiakat, akik ahelyett, hogy saját országukban ragadnának fegyvert a rossz ellen, Önökhöz menekülnek, és Önök a szírek helyett németeket küldenek Szíriába a rossz elleni harcba. (…)

Mivel Önt rendkívül intelligens hölgynek tartom, az Ön cselekedeteinek más okai kell, hogy legyenek. Azokat sajnos sem Öntõl, természetesen sem az Önök médiájából nem tudjuk meg. Tudom, Ön személy szerint megért bennünket, mivel – hozzám hasonlóan – titokban az NDK több millió polgárával együtt figyelte a nyugati sajtót (1983-1988 között az NDK-ban éltem), és ez nem tetszett a kommunista hatalom képviselõinek. Ma a helyzet kezd megismétlõdni, és mi, szlovákok, azokkal a németekkel együtt, akiknek a többségi sajtó még nem mosta ki az agyukat, újra az igazságot keressük. Sajnos nem a Deutsche Welle, a ZDF, a ARD vagy RTVS adókon keresztül, amelyek a kommunizmus idején a szólásszabadságot jelentették számunkra, hanem az alternatív infomációforrásokban. Egyszerûen nem hiszünk az Önök forrásainak. Az a rossz érzésem támadt, hogy ez Önöknek sem tetszik. (…) Úgy tûnik, hogy Németországban sem igazán sikerül Önöknek hatást gyakorolni az állampolgárokra. A Der Spiegel hetilap nemrég arról tájékoztatott, hogy a németek nagy része „elhatárolódott a demokratikus konszenzustól”, nem tudnak kit választani, a bevezetett politikai pártokat ignorálják, és a többségi sajtó már nem is nézik. Ide jutottak a német, de a szlovák politikusok és újságírók is a képmutatásuk miatt.

Kedves Angela asszony, Ön az én kancellárom is! Ön olyan politikus, akinek megvan az esélye, hogy olyan legyen, mint Charles de Gaulle vagy Konrád Adenauer volt. Õk elszánt és nagy politikusok voltak. A politikus nagyságát egyebeken kívül az is adja, hogy korábban fellép az erõszak ellen, mintsem a vesztõhelyre vinnék. Az Önök országával bukik el vagy ragyog Európa. Amikor 1990-ben Bécsben az Ön nagy elõdjével, Willy Brandttal tárgyaltam a múlttal való megbékélés témájáról, azt mondta: „Mindenkinek aszerint ismerhetõ meg a múltja, ahogyan ma viselkedik.” Nagy igazságot mondott ki. Nem tudom, Önnek milyen a múltja, de el tudom képzelni, hogy milyen nagyszerû jövõje lehet, ha Ön és a németek megszabadulnak a bûntudattól. (…) Menjen el, kérem, Halbe Teupitzbe – ahol több mint 50.000 fiatal orosz és német nyugszik, akik 1945-ben Berlin ostromakor vesztették életüket. Menjen el oda Obamával és Putyinnal, üljenek le a halottak sírjára, és ne beszélgessenek egymással! Csak hallgassanak! Ha a nyomorultak igazságtalansága felett könnyet ejtenek, a mi énekünk, a becsapottak és megalázottak éneke dicsõséggel zeng majd. (…)” – fogalmaz a levele végén Jozef Baná¹. A nyílt levél máris nagy sajtónyilvánosságot kapott, és nagy visszhangot váltott ki. Egyelõre még nem tudni, vajon reagál-e, és ha igen, miképp reagál majd a német kancellár. Jozef Baná¹ azt ígérte, tájékoztatni fogja a közvéleményt, ha választ kap levelére.
Link

Hozzászólások

211 #1 NKG
- 2016-01-11 05:03
Ennyi erõvel mi is írhatnánk orsós vikinek.... s_gitar

Idióta levélíró! s_durr
238 #2 bivaly
- 2016-01-11 07:12
NKG !

Elveszett a beírásom !? Csak röviden újra. Ez az ember azt tette, amit megtehetett, lelõni nem tudja Merkelt. És a levél egyáltalán nem csak neki szólt !
Te meg én nem írhatunk ilyet senkinek, mert a TEK azonnal agyonlõ, kreálnak egy mesét, vagy ha valami csoda folytán megjelenik, az egy periférikus weboldalon, olvassák vagy százan ! A mi levelünket sem írnák alá többszázezren ! Az író levelét sem írták alá tudtommal tömegesen "nagy nevek", hogy egyetértünk ! És ez a legnagyobb baj ! A takonygerincû, korcs lelkû, kollaboráns "értelmiség"!
238 #3 bivaly
- 2016-01-11 07:15
Amúgy meg teljesen igaza van, nagyon lényeges dolgokat ír, amit ki kell, kellene mondani sokaknak. A leglényegesebb, a németek örök bûntudatban tartása ! Ez meg rettenetesen messzire vezet, ezen keresztül az egész egyenlet megoldható lenne. Mondom, lenne !
211 #4 NKG
- 2016-01-11 08:44
Bivaly, én nem vitatom, hogy igaz, amit ír!
Nagyon is az!
Csak az a probléma, hogy egy ilyen levél megírása, kb annyit ér, mint bemenni a templomba imádkozni, hogy az hátha meghallgattatik. De tudjuk 100%-ig, hogy ennek az esélye a nullához közelít.
Szerinted a Merkel-féle marionett bábokat érdekli ez, meghatja ez?
Ugyan, ezt senki nem gondolhatja komolyan!
Ébresztõnek persze nem rossz, de vallom, hogy aki most kezd ébredezni, hát ku*vára késésben van.
A levélíró, és a hozzá, hozzánk hasonló -pozitív értelemben európai- õslakos, le van váltva, nem kell már.
És ezen nem segít sem egy, sem száz- ezer, vagy százezer levél megírása...
Minden õs-európai néppel az egyik fõ cél annak bûnben tartása. Ez itthon sincs másképp.
Nem kellesz...
Ez a lényeg, minden más csak körítés...
5 #5 kincses
- 2016-01-11 09:40
Beszélgetés Londonban:
-Rohanó férfi a taxisnak: A Waterloohoz, gyorsan!
-Taxis: A pályaudvarra, uram?
-Gondolom, igen, mert a csatából már k-vára el lennék késve...
12 #6 spartakusz
- 2016-01-11 09:59
szevasztok!
Belõlem is kiváltotta a kisördögöt a fenti írás - cikk és ami írásra késztetett:
HASZNOS IDIÓTÁK c. írás tetõzte be:
itt:
https://internetf...idiotak-2/
Tulok Laci oldalára is be akartam tenni de nem tudtam, mert mindig kiírta idõtúllépés miatt megszakadt - nem tudom ide sikerül-e?
Szóval már régen leírtam - még meg mukkanni se mert volna Horn pufajkás ha Gorbacsov nem utasítja, úgy mint ma a kollaboráns nemzet népek vezetõit, sunyítanak és élvezik annak nem kis hasznát - jólétet - kivétel az 1-2-3- kivételével!
és az írásom álláspontom MERÉSZEN LEÍRVA:

"...László Kiss
2016/01/11 - 05:58

szevasztok!
Elektronikus kiber-bunkó 2016.01.08 – 15:58:27 Gyula
Na figyelj Te id. Kiss! Lehet, hogy én a 70-el idõsebb vagyok, így hát engedd meg, hogy figyelmeztesselek valamire. Nem tudom honnan, de nagyon sok ;.
Innen idézve:
http://www.hungar...?page_id=1
HASZNOS IDIÓTÁK
Nem rossz jellem meghatározás ; mert valóban azok! Kik? Azok! Az ok! Mi az ok? Az ok, saját magát tartja rabszolga sorsba! Hogyan? Már leírtam régen ; tenni kel és nem dumálni, aki dumál az kifogja a szelet a vitorlából. Magyarul elhiteti azt, hogy az ügye intézõdik, és vár, arra, hogy majd megoldódjon az ÜGYE!

Szeszák úr is leírta idézem:

;Most az a tét, hogy az európai fehéreknek végük, ha nem “reszocializálják; õket à la Hitler. Vagyis dumával nem megy, kesztyûs kézzel sem;
2015.12.08

Sz. Gy; innen idéztem:
http://www.szesza...ambala.htm
A titokzatos Shambala;
A fajok háborúja

GYULA A FENTI KEZDÕ IDÉZETTEL KEZDETT EZEN ÍRÁSOM BEVEZETÕJÉNEK VALÓSÁGA VAN ; MOND ÉS ÍR!
ANNAK ELLENÉRE LEÍROM TALÁN UTOLJÁRA ÉS VÉGLEGESEN:
ÜZENETEK:
;HA NEM ÖLÖD MEG HALÁLOS ELLENSÉGED ; AKKOR AZ GYILKOL LE TÉGED;
KI A HALÁLOS ELLENSÉGED? A HALÁLOS ELLENSÉGED A ZSIDÓ AZON MENTALITÁSA MELLYEL NEM ISMERVE SE ISTENT SE MÁRIÁT GYILKOL ; TALÁLÓAN ELSÖTÉTÍTETT ; TUDATI FELFOGÁSÁBAN – MINT A MONDÁS IS MONDJA ; HA ÉRDEKE AZT KÍVÁNJA ; MEGÖLI APJÁT ANYJÁT, HOGY RÉSZT VEHESSEN AZ ÁRVÁK VACSORÁJÁN – DE KAPZSISÁGÁBAN TESTVÉREIT IS HOGY EGYEDÜL LEGYEN, HOGY TÖBB MARADJON NEKI!;
Ez a felépítmény nagyon régen kezdõdött, elõre leírt terv alapján és betartva van mai is folyamatban!

Mit kell megértenünk nekünk fehér embereknek? Azt, hogy ma már nem a szegény és gazdag közötti kibékíthetetlen ellentéte a motivációja, hanem az egyedüli faj fenn maradása ; csak az övé! Mert a pénzhatalmát végleg megnyerte és annyit nyomat amennyit nem szégyell! És ezt eszközként használta aljas mocskos tervéhez!

Hogyan?
Szerintem, saját magunkat tartjuk e sorosba, mert saját magunkat adóztassuk és az adót neki beszolgáltatva éltessük õket! Például kaptál te megbízást ; írtam régen le, hogy adóbehajtó légy és azért az elvégzett munkáért téged megfizetnek? NEM! De ennek ellenére beszedet az áfát akkor amikor a boltokban árulod a cikkeket ; és más területen is! És még Sok ; sok trükk!
Miután anyagi bázisát megteremtette ; már könnyû volt neki felvásárolni mindent és mindenkit akik döntõ tényezõk az adott társadalom rendszerén belül!
Védelmét is, hisz a törvénynek elnevezett játékszabályait úgy formálta és formáltatta, hogy azt maximálisan kiszolgálja és erõsítse!
Fegyveres védelme alatt ; mert az már automatikus volt a törvényõrének, hogy azokat védje a múltban és a jelenben is ez van!
Kristály tisztán látni azon a videón, ahol a rend õre nem véd és oltalmaz ; azaz szolgál engem a népet, ha nem betörõ lett ; rám töri lakásom ajtaját, amit meg kellene neki védenie a bûnözõk ellen!

A videó:
https://www.youtu...ffxW8MXfTw
És még ennél is nagyobb a baj ; amit a ;megmondó emberek; végkövetkeztetésként kimondanak és leírnak ;
;Nílusi krokodil tulajdonában van a hidrogén atom&;
itt:
http://www.echotv...agpanorama
kérdés merül fel benne:
;Létezik-e megoldás, van-e kiút ebbõl a végzetesnek látszó csapádból? ; See more at: http://www.echotv.hu/video/109913/20160108_Vilagpanorama#sthash.pZnw0wy1.dpuf
SZESZÁK ÚR BORÚ LÁTÓAN ÍRJA:

;A lényeg, hogy a láncreakciót Izrael, hát persze hogy Izrael, indítja be azzal, hogy végsõ szorongattatásában, elkeseredésében elsõnek (!) atomfegyvert vet be;
Mit jelent ez számunkra -? Már leírtam ; újból ;Ádámtól és Évától kezdhetjük a föld történetét ; VÁLASSZATOK MÁR SOKSZOR ÍRTAM NEKTEK!
Harcolsz ; küzdesz lehetõségeid maximális igénybevételével ; vagy továbbra is hallgatod a ;megmondó embert;, kifogva a tenni akarás akarását belõled, hogy milyen rossz a helyzet!
Hogyan? EZT A KÜZDELMET CSAK SZELLEMI KÜZDELEM EREDMÉNYESSÉGÉVEL GYÕZHETJÜK LE ; ITT FEGYVEREK SZÓBA SE JÖHETNEK, MERT AZOK CSAK GENERÁLJÁK ÉS KONZERVÁLJÁK AZ ÖRÖKÖS HÁBORÚS FOLYAMATOT!
A KÉPZELET ÉS A GONDOLAT EREJÉVEL FOGUNK GYÕZNI ; CSAK ÍRD LE ÕSZINTÉN ÉS KÜRTÖLD VILÁGÉ – HOGY SZÉL SEBESEN JUSSON EL MINDEN MEGÉRTÕ EMBERHEZ!

Befejezésül ; például most én is azt csinálom ; kérlek terjeszd ; soha egynek mindig kettõnek!

Tisztelettel :
Id. Kiss László
Bázakerettye, 2016, január, 11-én 06:50 órakör

Kedvel
Hozzászólás
126 #7 Serious
- 2016-01-11 10:23
kincs! :D s_Laptop
136 #8 vancsod
- 2016-01-11 11:04
Spari! én a tipekre céloztam amiket megfogalmazol
és ezzel summázod, illetve újjabb ötletet kinálsz a sok tetû féregnek, talán értelmezd amit be írtam. Gyula:|
5 #9 kincses
- 2016-01-11 11:14
Serious, nem igazam van? Az ember, fontos, hogy pontosan fogalmazzon!B)
12 #10 spartakusz
- 2016-01-11 11:42
vancsod! Akkor töröljem, különben jó a nick neved . kérdezed vagy tudod: VAN CSÕD? Válasz rá csak az van!

spari...
48 #11 ro-zsola
- 2016-01-11 11:53
NKG a liberális ökörségeidet megtarthatod magadnak.
Remek a levél , minden benne van amirõl korábban " prófétáltam néktek ".
A V4+ egyre jobban erõsödik. Már nem xarják össze magukat a " németektõl ". Korábban az üzenõfalon betettem Dugin egyik véleményét. Elolvastad ?
Sorra ugatnak a " hamis próféták ". Kinek lehet hinni manapság ?
211 #12 NKG
- 2016-01-11 14:20
ro-zsola!
Tudod mit?
TE VAGY A LIBERÁLIS, TE BAROM!s_ezt-ni

Bocs, de elõjött a kisördög, ez van!
A fentiért természetesen nem kérek elnézést
Tudod az a baj, hogy neked mindenki liberális, aki nem a te véleményeden van...
Ajánlom figyelmedbe az archívumból azt a bejegyzést, ahol valaki orbánnak írt levelet, és az alatta lévõ hozzászólásokat!
48 #13 ro-zsola
- 2016-01-11 16:52
Mert valaki Orsósnak írt valamikor valamit NBH megrendelésre.
Nocsak kisfiam , már te is " ficánkolsz " ?
Netán sérült az amúgyis érzékeny " lelkivilágod " ?
Talán ha befognád a pofád és nem hõbörögnél " okosabbnak " adhatnád magad elõ.
Mellesleg igen , " liberális " vagy. Miért ? Azért mert úgy tûnik a seggedbe nyomott fax végén " féreg " volt. Talán ezért " zsizsegsz ". Jössz itt az okoskodó ökörségeiddel. " Mert neked van véleményed ". Hmm. Talán jobb lenne " emelgetni a kék cédulákat a Mazsihisz szavazgatásain " minthogy itt éld ki holmi önkényesen kitaláld igazságérzeted magömléseit.
Az agyadban lévõ 300 vagy inkább 40 ( valójában 12 ) neuron nem tesz téged alkalmassá a " gondolkodásra ".
Ez a " levél " már egy korábban lejátszott történet egyik végkifejlete. Ha képes volnál emlékezni tudhatnád , a szlovákoknál már kb 1 éve " áll a bál ". A lengyeleknél már nem divat az EU-s zászló.
Lengyelország. A V4 legnagyobb gazdasági és katonai állama. Ezért játszik a " moszkvai (felelõségre)vonós zenekar Varsóban " . A lengyelek és az oroszok közé közrefogott Baltikum elhanyagolható paraméter + a V4 államai közül csak Lengyelországnak van közös határa az oroszokkal.
Amint a lengyelek nagy hirtelen már nem lesznek SzSÁ rajongók , a NATO alatt forró lesz a talaj. A csehek más tészta. Csehország az FSZB elõretolt helyörsége. Szlovákia pedig nem más mint Csehország egyik " tartománya " . Mindhárom államban nagy hirtelenséggel feléledt a vágy a Nagy Szláv Testvér után. Ebben a " családias közegben " Magyarország a kakukktojás. Mi legyen a magyarok sorsa ?
Erre jön a magadfajta liberális " szabadonugató " kretén és pofázik. Mit is ?
Sajnálom " barátom " de manapság már nincs közötök a valósághoz. Mindaz amit tudni véltek már jóideje vakvágány. Orsós ? Kit érdekel az hogy mi volt tegnap ? Ma és holnap Orsós az " überfaxagyerek aljrópában ". Ennyi. Nem tetszik ? Há baxátok már meg ! 2/3-ja van immáron másodízben. Vagy te se szavaztál ? Esetleg szavazásellenes vagy mi ?
Ez van , ez lesz. Jól " megmondta " a fajtátokbeli Gyúrtcsány Fletó : " ha nem tetszik , el lehet takarodni ".
128 #14 bogyo
- 2016-01-11 17:47
Jó a mûsor gyerekek! Csak így tovább! Ennyit rég nem nevettem! s_vigyori
238 #15 bivaly
- 2016-01-11 18:57
NKG !

A Merkel, Orbán, Gyurcsány, Obama, meg a Szarközik, csak tetves bábok, azok voltak mindenkor, ezért alkalmasak vezetõnek ! Nincs önálló lépésük, de mert vállalták a szerepüket, ( mindegy miért !), most el kell vigyék a balhét is. Nem gondolom, hogy mindegyikük sík idióta lenne, de õk azok az extrovertált figurák, akik jó pénzért békeidõben, eljátsszák a nagy államfõt, bevezetik, véghezviszik a nagy változásokat, értsd, segítenek kifosztani a népet mméhjobban, stb. Most ugyan az a kéz ami ezeket hatalomba tette, más elhatározásra jutott, ezért a "migránsnak" hazudott emberáradat, viszont az eddig okos, nagy államfõt játszó senkik, most pofára lettek ejtve. Innen is látható, mennyit érnek. Most dobta õket a gazda, új színdarab, új szereplõkkel. Most van a színész válogatás, meg tervezik a díszletet, az elõadás helyszínén még vitatkoznak. Ez a kis német és osztrák itt-ott performans, csak reklám volt az elõadáshoz !
Mint írtam, a levél nem Merkelnek szól !! Csak neki lett címezve !! És ki lett mondva benne minden olyan dolog, ami a politikai korrektség tilalma alá esik. Ha egy nyomorult szar, senki által nem látogatott weboldalon én egy ilyet írtam volna, már bekopogott volna hozzám a TEK, vagy valamelyik nem nyilvános "társ szerve"!
211 #16 NKG
- 2016-01-11 19:10
rozsola!
Több neuronod neked sem nagyon lehet, mint amennyit rólam állítasz.
Kösz, hogy lezsidóztál.
Más érved van -e?
És még ki a zsidó?
Tán te is, vagy Imre is?
Mit ugatsz itt mindenkire, akit nem is ismersz?
Mit ítélkezel, ki hatalmazott fel erre?
Mit akarsz elérni?
Nagyon sokat emlegetsz segget meg faszt, tudod, hogy ez a látens homoszexualitás egyik jele?
Titkos vágyaid megvalósításában nem segíthetek, keress mást! Magyarán: Szállj le rólam, és ne baszogass!
Az utolsó mondat meg rád (is) igaz! Elhúzhatsz innen!
Te hõbörögsz itt a legfõképpen!
Te honnan tudod, te aljas nem ember, hogy ezt a levelet, mely alapján ilyen szépen megismerkedtünk (bár nekem eddig bajom nem volt veled, az elmúlt években), VALÓJÁBAN ki írta, kinek a megrendelésére?
Te tévedhetetlen katona....
Nem tudsz normálisan kommunikálni?
Ha meg frusztrált vagy lõj egy sorozatot (nem ólomból) az asszonykádba, hogy csillapodjon a feszkó...
Itt, ezen az oldalon ha van nbh-s és liberális, az te vagy! Mert te vagy az, aki bomlasztasz, ugyanis stílusoddal minden jó érzésû EMBERT távol tartasz innen, meggátolva ezzel az egészséges közösség létrejöttét! Hát engem nem fogsz!
Ritkán írok ide, de ha lesz véleményem, azt továbbra is el fogom mondani, a te legnagyobb bánatodra! :P
Te aljas szaralak! megbaszhatod magad, meg az ócska tudásodat is! Nulla vagy, egy fogatlan oroszlán, aki csak köpköd másokra, észt osztva!
Az igazi liberális "troll" TE vagy, mert alkalmazod a véleményterror eszközét, azaz: Mindenki náci (a te esetedben liberális), aki mást mond, gondol,mint amit te magad jónak látsz.
Tudod cimbi, lehetne a fenti írásodon akár jót nevetni is, de inkább tragikus a hozzáállásod, kedves barátom.
-Mi legyen a magyarokkal?
-Milyen magyarokkal?
Ki nem szarja le ezt a velejéig romlott országot?
Ki/mi a magyar? TE? ÉN? A MÁSIK?
A plázajáró gyroszabáló ájfonos? A VIII. kerületi kancigány strici? Netán az Erzsébet körúti pajeszos?
Vagy a borsodi kisebbség?
Vagy a kommunista rendszerbe és rendszerváltásba mentálisan beleroppant, gyökerét vesztett vidéki lakosság?
Tán te kutyabõrrel vissza tudod vezetni a családfádat?
Ne fárasszál már...
Többször meg lett ez már rágva, hogy magyarnak nem születik senki, azzá kell válni, és a magyarrá válás nem azonos a kiállított okmányokkal
Azt hiszed, neked-nekünk itt, ebben a történetben osztottak, osztanak lapot?
Ha nem tûnt volna fel az elmúlt évtizedekben, a magyar mindig is kakukktojás volt. Egy környezõ ország nyelvére sem hasonlít, hogy csak a legelemibb dolgot írjam.
Meg lett mondva, a világ újraosztása következik.
Ez a te olvasatodban, hacsak nem te magad vagy orsós viki, vagy valami még hatalmasabb, nem jelent mást, minthogy örülj, hogy élsz, dollár meg euró helyett rubel meg jüan lesz.
És, ki nem szarja le?
Te ugyanúgy fogod rabszolgaként húzni az igát!
Azt hiszed vége a menekültválságnak?
Húhú, orsós a faszagyerek, mert kerítést épített délre!
Csak most kezdõdik a tánc! A szilveszteri buli csak a bemelegítés volt! remélem, majd a vérgõzös szemû afrikai hordával is ilyen határozott leszel, mint velem!
Egy jó tanács: a szerbek felé ne akarj majd menekülni!
A NATO lába alatt forró lesz a talaj..
De jó lesz nekünk! Szerinted ki fogja ennek a levét meginni, észkombájn?
"Orsós az " überfaxagyerek aljrópában"
És akkor mi van?
Szavazni, nem szavazni?
Tán azt hiszed, hogy beleszólásod van a dolgok alakulásába?
Emlékszel -e még, hogy a legutóbbi választási értesítõvel, hogyan gyújtott be Imre, meg az azt megelõzõvel, meg annak elõtte?
Ott van az elõzõ oldalakon.... Neki is elõvezeted ezt a dumát?
Nem szavaztam. És akkor mi van? Tán te ott ültél a bigottságban(!)
Jól van Nostredamus, higgadj szépen le, és a továbbiakban ne zavard köreimet!

Bivaly:
Jó, rendben, meggyõztél tiszteljük a "levélíró" bátorságát.
Elfogadom, amit mondasz...
Vagy mégsem. Merkeléknek szól, de mégsem nekik szól...
Szókimondó, persze, de PC szerintem csak a fõsodorban létezik igazán, és nem láttam, hogy a világ nagy hír tv-i adásukat megszakítva olvasták volna ezt be (sajnos), tehát ebbõl a szempontból ez az írás is lehet PC ,hiszen a fõsodor számára nem is létezik.
Nem te írtad, "csak" hoztad.
Ha te írtad volna...
"Hozni" manapság majdnem ugyanaz, mint írni...
Értékelem, hogy neked legalább van vitakultúrád

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.42 másodperc
4,458,012 egyedi látogató