Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (kazettás bomba és az ENSZ)

TanácsadásIzraelnek nevezett terrorista-fészek persze ezt is negligálta. a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõjének nyilatkozatát követõen az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépésérõl és az EU szerepérõl

Sabine Lösing, Willy Meyer, Jim Higgins, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Ilda Figueiredo a GUE/NGL képviselõcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépésérõl és az EU szerepérõl
B7‑0432/2010

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2008. május 19–30-i dublini diplomáciai konferencián 107 ország által elfogadott, a kazettás bombákról szóló egyezményre,

– tekintettel az ENSZ fõtitkárának 2008. május 30-i üzenetére, amelyben ösztönzi „a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül írják alá és ratifikálják ezt a fontos egyezményt” és kijelenti, hogy várja „annak gyors életbelépését”,

– tekintettel a kazettás bombákról szóló egyezményre vonatkozó, 2008. november 20-i állásfoglalására (P6_TA(2008)0565),

– tekintettel az európai biztonsági stratégia és a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló, 2010. március 10-i állásfoglalására (P7_TA(2010)0061),

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény Oslóban, majd New Yorkban az ENSZ-nél 2008. december 3-tól áll nyitva aláírásra, és a harmincadik ratifikációt követõ hatodik hónap elsõ napján, azaz 2010. augusztus 1-jén lép hatályba,

B. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény tiltani fogja a kazettás bombák mint külön fegyverkategória használatát, gyártását, felhalmozását és szállítását, és mivel az afganisztáni és iraki háborúban a szövetséges erõk, illetve Libanonban az izraeli erõk tetemes mennyiségû kazettás bombát használtak fel,

C. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény a részt vevõ államokat az ilyen bombakészletek megsemmisítésére fogja kötelezni,

D. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény új humanitárius szabványokat fog meghatározni az áldozatoknak nyújtott segítség tekintetében, és arra fogja kötelezni az államokat, hogy eltakarítsák a konfliktusokból visszamaradt, fel nem robbant kazettás bombákat,

E. mivel eddig húsz EU-tagállam írta alá, 11 ratifikálta, 7 pedig nem írta alá és nem is ratifikálta a kazettás bombákról szóló egyezményt,

F. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény 2010. augusztus 1-jei hatálybalépését követõen az egyezményhez való csatlakozáshoz több követelményt kell teljesíteni, mivel ezen idõpont után az államoknak már egy egylépcsõs folyamatban kell csatlakozniuk az egyezményhez,

G. mivel a legtöbb európai uniós tagállam és a civil szervezetek nagymértékû támogatása döntõ jelentõségûnek bizonyult a kazettás bombákról szóló egyezmény oslói folyamatának sikeres lezárásában,

H. mivel ha mind a 27 EU-tagállam aláírja és ratifikálja a kazettás bombákról szóló egyezményt annak 2010. augusztus elsejei hatálybalépését megelõzõen, az határozott politikai jelzést adna a kazettás bombáktól mentes világ megteremtésére és a válogatás nélkül pusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemre vonatkozó európai uniós célkitûzések támogatására,

1. sürgeti valamennyi uniós tagállamot, hogy sürgõsen, még 2010. augusztus 1. elõtt írja alá és ratifikálja a kazettás bombákról szóló egyezményt (CCM), ideértve azokat az államokat – Észtországot, Finnországot, Görögországot, Lengyelországot, Lettországot, Romániát és Szlovákiát –, amelyek még nem írták alá, valamint azokat – Bulgáriát, Ciprust, Csehországot, Hollandiát, Magyarországot, Olaszországot, Litvániát, Portugáliát és Svédországot –, amelyek már aláírták, ám még nem ratifikálták, figyelemmel arra, hogy a CCM 2010. augusztus 1-jén hatályba lép, és ezen idõpont után az államoknak már egy egylépcsõs folyamatban kell csatlakozniuk az egyezményhez;

2. sürgeti a kazettás bombákról szóló egyezményt aláíró valamennyi uniós tagállamot, hogy mivel az egyezmény 21. cikke erre kötelezi õket, a kétoldalú tárgyalásokat, a hadseregek közötti párbeszédet és a multilaterális fórumokat is beleértve ragadjanak meg minden lehetõséget arra, hogy az egyezmény mielõbbi aláírására és ratifikálására buzdítsák azokat az államokat, amelyek nem aláíró felei a CCM-nek;

3. felhívja valamennyi uniós tagállamot, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megkerülhetik vagy veszélyeztethetik a kazettás bombákról szóló egyezményt és annak rendelkezéseit; különösen kéri az EU valamennyi tagállamát, hogy ne fogadja el, ne támogassa és következésképpen ne ratifikálja a hagyományos fegyverekrõl szóló (CCW) egyezmény – a kazettás bombák használatát engedélyezõ – olyan esetleges jegyzõkönyvét, amely nincs összhangban a kazettás bombákról szóló egyezmény e bombák használatát tiltó 1. és 2. cikkével; felhívja a Tanácsot és az uniós tagállamokat, hogy a CCW soron következõ, 2010. augusztus 30. és szeptember 3. között, Genfben tartandó ülésén ennek megfelelõen járjanak el;

4. sürgeti azokat az uniós tagállamokat, amelyek még nem részes felei az egyezménynek, hogy hozzanak ideiglenes intézkedéseket, többek között vezessenek be moratóriumot a kazettás bombák használatára, gyártására és szállítására vonatkozóan, továbbá sürgõsen kezdjék meg kazettásbomba-készleteik megsemmisítését;

5. sürgeti valamennyi államot, hogy vegyen részt a részes felek 2010. november 8. és 12. között, Vientiánban megrendezendõ elsõ találkozóján (1MSP) Laoszban, amely a világ kazettás bombákkal legjobban fertõzött országa;

6. sürgeti az uniós tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az egyezmény végrehajtására, ideértve a készletek megsemmisítését, a bombamentesítés elvégzését és az áldozatoknak történõ segítségnyújtást, valamint járuljanak hozzá az egyezmény többi állam általi végrehajtásának finanszírozásához vagy a végrehajtáshoz különbözõ formában nyújtott segítséghez;

7. sürgeti az egyezményt aláíró uniós tagállamokat, hogy fogadjanak el annak végrehajtását célzó nemzeti szintû jogszabályokat;

8. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek meg minden tõlük telhetõt annak érdekében, hogy az elsõ felülvizsgálati konferenciára közös álláspontról szóló tanácsi határozat formájában stratégiát dolgozzanak ki;

9. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodásokba a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó egységes záradék mellett egységes záradékként illesszék be a kazettás bombák tilalmát is;

10. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a közösségi segítségnyújtási programokba iktassák be a kazettás bombák elleni küzdelmet annak érdekében, hogy a harmadik országokat támogassák a készletek megsemmisítésében és a humanitárius segítségnyújtásban;

11. sürgeti az uniós tagállamokat, hogy az ezen állásfoglalás keretében vállalt erõfeszítések tekintetében átláthatóan járjanak el, és tevékenységeikrõl nyilvánosan számoljanak be;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ fõtitkárnak, az ENSZ fõtitkárának és a Kazettásbomba-ellenes Koalíciónak.
Link

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.31 másodperc
3,453,683 egyedi látogató