Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Önkormányzatok helyett jön a KÜSZ? Kiszivárgott a titkos elemzés

BelföldTeljes központosítás, ahogy megígértem. Az egész "közigazgatás" egy bûzlõ mocskos zsidó-fészek, pénznyelõ. Helyi hivatalok megszüntetése, önkormányzati testületek, polgármesterek önállóságának csorbítása, az önkormányzatok szoros kormányzati kontroll alatt tartása – sok más mellett ez áll egy, a döntéshozók számára készült, nem nyilvános, de kiszivárgott stratégiai jelentésben, mely az önkormányzati rendszer jövõjét vázolja föl 2020-ig.

„A rendszerváltást követõen az önkormányzati önrendelkezés következtében a települési hivatalok sokféle megoldást alakítottak ki, melyeket nagyon nehéz egységesen vezérelni, hatékonyan mûködtetni. Ennek eredménye óriási eladósodottság, korrupció, átláthatatlan, nem hatékony mûködés lett”– áll a „Hatékony helyi közigazgatás” címet viselõ elemzésben, mely elkezdett körözni az elmúlt napokban az önkormányzati emaileken.

A cikk a hirdetés után folytatódik


Lapunkhoz a Jobbik siófoki szervezetétõl jutott el a tanulmány, melynek minden oldalán ott virít felkiáltó jelekkel: „Nem publikus, nem jóváhagyott!”
Cél a szabványosítás, a kontroll, a centralizálás – határozza meg az elemzés. „A központi ASP biztosítja, hogy az önkormányzatok szoros kontroll alatt mûködjenek”. Az ASP egy olyan az elektronikus ügyintézési rendszer, amit 2015-ben kezdtek el kísérleti módszerekkel bevezetni több önkormányzatnál is, és amit idén országossá bõvítene a Belügyminisztérium. Azt írja az önkormányzati szférában máris nagy visszhangot keltõ titkos anyag, hogy „létrehozhatók olyan központok, ahol nagy hatékonysággal elvégezhetõ azok a feladatok, amelyeket most a helyi hivatalok végeznek”. És ezt is: „Nem az önkormányzat, mint politikai rendszer megszûnésérõl van szó. A polgármester, a képviselõ-testület változatlanul megmarad, csak a hozzá kapcsolódó jelenlegi helyi hivatali tevékenység centralizálásáról (kis és közepes hivatal esetén a megszûnésérõl) van szó”.

A tanulmány szerint „az önkormányzati korrupció és eladósodási hajlam nem csökkent”, ezért is fontos „a döntéshozó és végrehajtó teljes szétválasztása. Jelenleg a vezetõ korrupciójához a saját beosztottjai asszisztálnak, amennyiben azonban a polgármester, a képviselõ-testület elveszíti a hátországát, nem lesz képes a korrupcióra, mert a távoli ügyintézõ, pénzügyi ellenjegyzõ teljesen független”. A nem publikus, ismeretlen helyen készült anyag nem titkolja: jelentõs ellenállással kell számolni, hiszen a hivatali vezetõk elveszítik hatalmukat, a dolgozók pedig az állásukat. De „az önkormányzati vezetõknek le kell gyûrniük az ügyintézõk ellenállását”. Az ütemterv szerint egyes hivatali feladatok átkerültek/átkerülnek a kormányablakokhoz, 2016 végére az ASP-rendszer bevezetésével megvalósul a hivatali tevékenység szûkítése, 2017 feladata a hivatalok erõteljes összevonása, a központi kontroll és ellenjegyzés kialakítása.

A 2018-ast és a 2019-est csak mint választási évet titulálja a stratégiai elemzés, majd 2020-ban „a létrehozott központi ügyintézési szolgálat (KÜSZ) átveszi a helyi hivatalok feladatait”. Megjegyzi: „a központi program EU-finanszírozású, öt évig biztosan használni kell, ha tetszik, ha nem”.

„Öt-tízezer alkalmazott munkabére takarítható meg”

A stratégiai elemzés az ASP teljes körû bevezetését javasolja, így a számítások szerint „öt-tízezer alkalmazott (jegyzõ, középvezetõ, ügyintézõ, stb.) munkabére és közterhei megtakaríthatók”. S „a hivatali tevékenység kiszervezése a hivatali épület értékesítését, vagy egyéb hasznosítását is lehetõvé teszi”. Fontos érve a javaslatcsomagnak, hogy „amennyiben a közbeszerzések és szerzõdések ellenjegyzése központilag történik (KÜSZ), gyakorlatilag lehetetlenné válik a helyi korrupció”. Az elemzés úgy véli, szinte már csak ez az eredmény is indokolhatja a bevezetését, mert a helyi választópolgár felé „jól eladható”.

Kockázatot lát viszont a nagy településekben, hiszen „õk képesek felismerni, hogy adataik közvetlen központi hozzáférése milyen korlátozásokat, kockázatokat jelent számukra”. Ám „a városok meghatározók gazdasági és politikai értelemben is. Ha a városok kimaradnak az ASP-bõl, akkor az egész koncepció értelmét veszíti”. Végül két dolgot tart különösen fontosnak: 1. Minden eszközzel tagadni kell, hogy a központilag üzemeltetett adatbázis lehetõséget ad a közvetlen kontrollra; 2. Az ASP-szerzõdések megkötésekor a polgármestereknek ne legyen tudomása a következõ fázisról, a hivatal kiszervezésérõl, hiszen ez esetükben „a munkájukat feltétlenül támogató kollégák elvesztését jelenti”.


A belügyi tárca nem tud róla

A Belügyminisztérium csak a híradásokból értesült a dokumentum létezésérõl – ezt válaszolta csütörtökön a szaktárca a 444.hu kérdésére. Kiürülõ hivatali épületek, feleslegessé váló jegyzõk? – kérdeztük egy nagy tapasztalatú somogyi hivatalvezetõtõl, aki a stratégiai jelentést olvasva így reagált: – Egyrészt nem vagyok meggyõzõdve az elemzés hitelességérõl, másrészt vannak benne elõremutató dolgok, és szakmai bukfencek is. Egy tény: nem egyeztették az önkormányzatokkal. Az ASP nem ördögtõl való, már tavaly több somogyi önkormányzat bejelentette csatlakozási szándékát. Az reális igény, hogy legyen egységes ügykezelés az országban, ha az önkormányzatok az állam pénzét használják. Logikai bukfenc viszont: minek alkották meg az új önkormányzati törvényt, ha azzal ellentétesek ezek a törekvések?Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-02-11 19:35
Izsákocsak és a jóbikos zsidó qva zsidó qrafikák

Öt helyrõl összesen csaknem bruttó egymillió forint bevételre tesz szert Ózd jobbikos vezetõje. Janiczak Dávid polgármesterként bruttó 621 500 forintot keres, amihez 89 745 forint költségtérítés is jár, a közbeszerzési bírálóbizottsági tagságáért 96 625 forintot, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelõbizottsági tagságáért 40 ezer forintot, a megyei közgyûlési tagságáért pedig 124 453 forintot kap. A polgármesteri fizetése ráadásul több mint 23 ezer forinttal magasabb is, mint ami a jogszabályi elõírások szerint jár neki.

Érdekes azonban, hogy a költségtérítést a jogszabályok szerint járó 598 302 forintos fizetés alapján kapja.

Janiczak bevétele növekszik, de az ózdi példa egyre kevésbé összeegyeztethetõ a Jobbik központi alapvetései­vel. Novák Elõd, a Jobbik alelnöke, az Országgyûlés népesedéspolitikai albizottságának elnöke (igaz, az ország­gyûlési képviselõkre vonatkozóan) már évekkel ezelõtt arról beszélt, hogy az álláshalmozás a politikusbûnözés törvényesített fajtája. Hozzátette akkor, hogy a párt alapszabályban tiltja a képviselõinek a többes politikai tisztségviselést. Ugyancsak Novák Elõd még 2010-ben meghirdette a Superman-díjat is, amelyre olyan országgyûlési képviselõk „pályázhattak”, akik a legnagyobb politikai álláshalmozók. Végül Novák Elõd Kósa Lajosnak, Debrecen akkori polgármesterének kívánta átadni a Superman-jelmezt, pedig a politikus csupán két helyrõl tett szert jövedelemre: a hajdú-bihari megyeszékhely elsõ embere és az Országgyûlés tagja volt. Janiczak Dávidnak most egyszerre öt csatornán érkeznek a tíz- és százezrek.

Ez eddig erkölcsi kérdés, de az ügy komoly törvényességi aggályokat is felvet. Az önkormányzati törvény vonatkozó szabálya kimondja, hogy az 1500 fõ feletti lakosságszámú település fõállású polgármestere „egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más keresõ foglalkozást nem folytathat”. Ennek ellenére Janiczak Dávid a városi médiaholding, az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelõbizottsági elnökeként tiszteletdíjat kap, ráadásul a megyei közgyûlési tagságért is külön díjazásban részesül. A jövedelem jogszerûsége egyedül arra alapozható, hogy a bizottsági tagság – ebbõl következõen a tiszteletdíj – nem munkavégzésre irányuló jogviszonyból, más keresõ foglalkozásból, vagy személyes közremûködésbõl származik. A bizottsági tagság azonban nem tartozik az önkormányzati törvényben nevesített összeférhetetlenségi kivételek körébe. Fennáll így annak a lehetõsége, hogy a polgármester bizottsági tiszteletdíj címén jogszabálysértéssel jutott jövedelmekhez. Szintén kérdéses, hogy az ózdi médiaholding pártpolitikai függetlensége biztosított lehet-e úgy, hogy a médiatartalom-szolgáltató ellenõrzésére jogosult szervet maga a jobbikos polgármester vezeti.

Janiczak a helyi 3600.hu oldalon közzétett írásában azzal védekezett, hogy a polgármesterséget „nem munkának, hanem hivatásnak tekinti”, valamint „minden megkeresett forint jogszerû, tisztességes jövedelem”. A jobbikos politikus emellett saját védelmében azt is érvként hozta fel, hogy ezért a felelõsségteljes nyilvánosság elõtt végzett hivatásért kevesebb járandóságot kap, mint egy Németországban dolgozó hegesztõ. Sõt azt is mondta, hogy Ózd városában a fizetése becslések szerint nincs a legjobban keresõk listáján az elsõ ötvenben. – Nincsenek jutalmaim, csúszópénzeim, visszaosztásaim, százalékaim, ez visszaköszön a költségvetés csaknem egymilliárd forintos tartalékán is – tette hozzá. Írásában Janiczak a havi közel 90 ezer forintos költségtérítést egyszerûen „ruhapénznek” titulálja.

Az egymilliós bevétel tükrében érdemes azt is megnézni, hogy Janiczak Dávid miként áll választási ígéreteivel. A Jobbik választási programja sötét képet festett a város elmúlt néhány évérõl. Többmilliárd forintos károkozást emlegettek, ehhez képest az Index szerint három vizsgálat indult, abból kettõ „nem lett eredményes”, egy még tart. A választási kampányban forró termálvizet emlegettek, fel akarták írni Ózdot az idegenforgalom térképére, még egy fürdõkomplexum tervérõl is szót ejtettek, amibõl semmi sem lett. Legfõképpen azért, mert egy mérnökiroda kutatásai szerint a kinyerhetõ hévíz mennyisége bizonytalan. Nincs még Ózdon helyi cigány–magyar egyezmény, sem „szabadalmi bizottság” és „ötletelõ kör”. Bár a Jobbik-programban azt ígérték, jobban koncentrálnak a megújuló energiákra, nincsenek a környezõ dombok tetején szélkerekek, sem napelemek a házak tetején, oldalán.

Kerestük telefonon Janiczak Dávidot, de csak Bézsenyi Bernadett politikai tanácsadót tudtuk elérni. A hölgy azt mondta, hogy fölösleges annál többet mondani e témában, mint amit a polgármester eddig közölt. – Ha a polgármesternek lesz még mondanivalója, akkor vissza fogjuk hívni – tette hozzá. Lapzártánkig nem jelentkeztek Ózdról.

Tisztújítás a frakcióban

Két helyszínen is ülésezik a Jobbik parlamenti képviselõcsoportja, tegnap Ózdon, majd ma délutántól Salgótarjánban folytatja háromnapos tanácskozását. Információink szerint újraválasztották a frakcióelnökséget, Farkas Gergely lett az általános frakcióvezetõ-helyettes, a testület tagja maradt Dúró Dóra, Staudt Gábor, Lukács László és Bana Tibor is. Úgy tudjuk, a kihelyezett ülésen Vona Gábor összegezte az elmúlt évet és az új feladatokról beszélt, középpontban a Jobbik valódinak nevezett nemzeti konzultációjának lépései voltak. Szót kapott Mirkóczki Ádám is, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos tagja, aki a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos alaptörvény-módosítást bírálta, álláspontja szerint három nap elegendõ lenne arra, hogy összehívják az Országgyûlést, és akkor négyötödös felhatalmazással bevezethetné a kormány a rendkívüli intézkedéseket. A beszámolóban szóba került a határõrség létrehozása is, a párt szerint ez lenne a megoldás a migrációs hullám megállítására.
http://magyaridok...as-370579/
4 #2 Posta Imre
- 2016-02-11 19:42
Die Presse: Hogyan szegényítsük el Magyarországot 37 milliárd euróból

Míg a baloldali kormányok kitalicskázták az adófizetõk pénzét, addig a 2010 óta hatalmon lévõ Orbán-kormány markolóval teszi ugyanezt. A magyar kormányok a 2004-es uniós csatlakozásunk óta 37 milliárd eurót herdáltak el, írja a Die Presse.

Ha az ember a fõváros tõszomszédságában elterülõ Budaörsön sétál, egy pillanatra úgy érezheti magát, mintha a szomszédos Ausztriában tenné ugyanezt. Tiszta, rendezett utcák, az orvosi ellátás zökkenõmentesen üzemel, modern uszoda, ápolt, karban tartott játszóterek, és még a nyilvános vécében is van papír. Ekképp mutatja be lakóhelyét Mihály Andor szociológusprofesszor az osztrák napilapnak.
Tarthatnánk mi is ott, ahol a sógorok

Ha valamit nem lehet Budaörsön megtalálni, az nagy valószínûséggel az egész országban sem fellelhetõ. A munkanélküliségi ráta egyharmada a magyar átlagnak, és a településen még a szociális ellátórendszer sem omladozik. Ilyen állapotoknak kellene uralkodniuk az egész országban,

ha a magyar politikai elit zöme nem lopta volna szét Magyarországot. http://www.origo....robol.html
236 #3 Vazul
- 2016-02-11 20:25
Imre, milyen igaz! Még a 2000-és évek elején mondta nekem egy jóérzésû magyar, aki bennfentesnek számított, hogy míg az MSZP-SZDSZ mocskos módon az ország ellopható vagyonának 80%-át tette "csak" zsebre, addig a Fidesz a 98%-át. És valamit tudhatott, mert mondta akkor, hogy hamarosan Gyurcsányt teszik meg miniszterelnöknek, miközben akkor még senki hallott Gyurcsányról -én sem nagyon hittem el neki, mert azelõtt én sem halottam Gyurcsányról (és összeesküvés elméletnek tûnt, habár azelõtt nem hallottam összeesküvés elméletekrõl), aki aztán pár elteltével a 2000es évek közepén Medgyessyt váltotta. De Gyurcsány sokkal tisztességesebb, mint a zsidesz vagy a jóbik, mert õ soha egy szóval nem tagadta, hogy nem a zsidók f@szát szopja és nem õértük cselekszik mindent.

Errõl jut eszembe Orbán sokatmondó megjegyzése: mondhat és tehet bármit, "a farkas soha nem lesz vegetáriánus" .
165 #4 LM
- 2016-02-11 20:40
Mostanában minden sajtó teli van "titkos" jelentésekkel :D feltûnt másnak is?

Az meg, hogy az ország hol tart és hol tarthatna eddig sem itt dõlt el, a farkas nem vegetáriánus a nem ember meg simán csak nemember és elõszeretettel vágja tönkre azt a földrajzi élõhelyet minden társadalmi és kulturális örökségével ahol még mindig kimutatható nyomokban az emberi jelenlét.
159 #5 vanyusha
- 2016-02-12 08:09
Önkormányzatok helyett
Önkormányzatok funciót vesztettek ,nincs intézmény fentartó jogköre(nincs külön kiskaszák kezelése,)csak munkahelyek.
Kormányzati végrehajtó jogkör megszünt,
Csak sima magyar számára ügymenet indítás megszüntsok,sok esetben nem tudjabetölteni fentartó gazda tulajdonos szerepét.helyi infrasrtuktura utak stb.
Ha nincs ,Önkormányzat nem tud kissebségi Önkormányzat létrejönni sem!!!
4 #6 Posta Imre
- 2016-02-12 19:43
Lenyúlásnak tartják a járások esélyteremtõ programját

Újabb pénzlenyúlásnak tartja a járások 13 millió forintos kötelezõ esélyteremtõ programját az LMP.

Hadházy Ákos szerint a pályázati pénzeket több esetben is egymáshoz köthetõ cégcsoportok nyerték el, vagy olyanok, amelyek fõ profilja többek között a gasztronómia, a wellness és az esküvõszervezés. Az ellenzéki politikus bemutatott olyan programterveket is, amelyek járástól függetlenül megegyeztek egymással. Az LMP a visszaélésgyanús esetekben feljelentést tesz.http://hirtv.hu/a...at-1328491

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.57 másodperc
3,405,501 egyedi látogató