Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az orbánista naivitás, nem vitás! 2010 09 20

GondolatokTanulságos "emlék"! Néha olvassatok "visszafelé" is. Nem csak szórakoztató, de "döbbenetes" is.
Imrém!
Az alábbi válasz érkezett Orbán Viktorhoz írt nyílt levelemre:

"Tisztelt Uram!

Engedje meg, hogy Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnökének nevében, az õ személyes megbízására válaszoljak az Ön levelére, és egyúttal elnézését kérjem a megkésett válaszért.

Köszönjük, hogy megosztotta velünk gondolatait, észrevételeit. Reméljük, politikánkat figyelemmel kísérve érzékelni fogja, hogy az emberek javaslatait örömmel hallgatjuk meg, és ennek fényében igyekszünk megfontoltabban, hatékonyabban dolgozni közös céljaink eléréséért, valamint politikai intézkedéseinket nyomon követve megváltozik majd a véleménye.

Nagy feladatok várnak ránk, de mi derûlátóak vagyunk, képesek leszünk megbirkózni minden nehézséggel. Szilárd meggyõzõdésünk, hogy a Nemzeti Együttmûködés Rendszerében megtestesülõ összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövõjét, erõssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erõket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemû, vallású, politikai nézetû, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetõséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következõ éveit.

Ezúton kívánok Önnek és családjának Orbán Viktor és a magam nevében is jó egészséget és töretlen hitet egy jobb Magyarországban!Tisztelettel:

X.Y.

munkatárs

Miniszterelnökség"


Imrém!

Íme itt az újabb kapcsolódó levelem:

Az Önök erõsen megkésett, de teljesen korrekt, a várakozásomnak megfelelõ válaszlevele némi reménnyel tölt el. Ennek nem levelük megalapozatlan optimista hangvétele, sugallata az oka, hanem az, hogy remélhetõleg, ha nem is Orbán Viktor úrhoz, de mindenképpen hatáskörrel rendelkezõ személynek - aki rendelkezett azzal a joggal, hogy levelemet várakoztassa-, asztalára kerültek felvetéseim, melyek sokkal inkább megalapozottak, tárgyilagosabbak, mint az Önök derûlátása!
Tekintettel alaplevelem nyílt voltára, melyet Posta Imre Internetes honlapja közölt, több hozzászóló azon véleményének adott hangot, hogy felvetéseim nem találnak meghallgatásra, így szükségesnek tartom válaszlevelük a honlapon történõ megjelentetését, még akkor is, ha látom azokat a korlátokat, melyek figyelembevételével írhatták meg válaszukat…! Egyébként is szíves figyelmükbe ajánlom Posta Imre honlapját, ahol is, leszámítva a jogosan jelentkezõ indulatot, meg az esetleg sikeresen beépült, akár hangadói szerepkört is felvállaló ügynöki tevékenységet, igen figyelemre méltó elemzésekkel, értékelésekkel találkozhatnak! A helytálló objektív értékelést nagymértékben az teszi lehetõvé, hogy nincs vezetõi elvárás, és annak motivált megfelelése! Ajánlásomat erõsíti, hogy annak ellenére teszem meg. hogy személyem a honlapról egyébként kitiltásra került!
Derûlátásuknak, reményeiknek meghatározó tények mondanak ellent, melynek létrejöttéhez az elmúlt húsz /65/ év tudatos vezetõi akna-munkája révén Magyarország olyan mélységbe süllyedt, amely felfoghatatlan, érthetetlen az emberek döntõ többségének, s csak keveseknek adatott meg, hogy sejtéseik legyenek a megközelítõ igazságról!
A végtelen sorból megemlíthetem, fontossági sorrend nélkül, a honvédség felszámolását, a tisztképzés alapjainak lerombolását! Míg a „Ludovikát” még csak átalakították részben iskolai célra, múzeumnak, sétakertnek, stb., addig a „Bolyait” már simán letakarították!
Megemlíthetem a „cigánykérdést”! A gondok bõvített újratermelése történik vonatkozásukban, az állam szociális szûk lehetõségeit tovább csökkentve. Az ellehetetlenített felelõsségteljes magyar lakosság gyermekszülésre azért nem vállalkozhat, hogy eltartsa a gátlástalanul, felelõtlenül szült cigány-gyermekeket, kiknek integrációja már az iskolában, óvodában kudarcra ítéltetett! Mellékhatás a magyar gyermekek jóvátehetetlen züllése! Alapvetõen segítene a kérdés megoldásában, ha az integráció elkötelezett felelõs híveit haladéktalanul családostul segítségül küldenék az elcigányosodott falvakba, községekbe, hogy elsõ-vonalbeli tevékenységükkel támogassák a haladást! Meglehetõs ellenszenvet kelt, hogy olyanok mernek nyilatkozni a kérdésben, kiknek gyermekei az elitnél is elitebb iskolákban tanulnak!
Kétségtelen nagy eredmény a cigánykérdésben, hogy sikerült a cigányságot „polgárháború éretté” fejleszteni!
Alkalmassá váltak a Magyarország elleni zsidó agresszió elfedésére! A kérdést vitathatatlanná teszi az „Allience Israelitée” 1910 évben született hírhedt felhívása!
Száz évvel késõbb immár a végjátéknál tartunk! Vonalasan levezethetõ a kimenetel! A jelenlegi folyamatos állami politikai szûklátókörûség következménye és felelõssége lesz, vagy a magyarság némileg lassított kihalása, vagy a zsidóság máról- holnapra történõ elõlegben sokszorosan kifizetett megrendelt, kikövetelt, valósággá váló „holokausztja”!
Önök, valamint Európa felelõs vezetõi valóban felmérték, kiszámították, hogy mit jelent a térségnek, Európának, az egész Világnak, ha Európa kellõs közepén egyszer-csak megjelenik egy agresszív, offenzív, végtelenül rasszista zsidó szuper-atomnagyhatalom?! Kétlem, hogy osztatlan örömet okozna!
Végezetül az elfogadhatatlan, visszautasítandó zsidó vallásnak, ideológiának az alapját jelentõ, túlértékelhetetlen szent könyvének, a Talmudnak egy idézete okulásként: „… a nem zsidók közt egy sincs, ki embernek neveztetnék.”!

Kérem Önöket levelem csatlakoztatását az elõzõhöz.
Kelt. 2010, 09. 19.

Gyöngyösi Zoltán

Ez volt az a levél, amire a válasz megérkezett!

NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR ÚR RÉSZÉRE!
Rendkívüli módon szeretném, ha asztalára kerülne levelem! Szeretném, ha az Önt körülvevõ csapat hamis emberei kudarcot vallanának, s ne tudnák megakadályozni, hogy levelem célhoz érjen!
Mint a címzésbõl láthatja, nem vagyok az Ön elkötelezett híve, elkötelezettségem Magyarországé!


Önnek feltételezem, nem kell magyarázni, hogy miért is hiányzik a megszólításból a kötelezõ protokolláris „miniszterelnök” szó… Ön elõzõ ciklusában tevékenységével, követett politikájával, végzetes mulasztásaival méltatlan volt tisztségére! Viszont méltó volt a Károlyi, Kun Béla, Rákosi, Hegedûs, Nagy Imre, Kádár, Grosz, Német, Antall, Horn, negatívan jegyzett elõdeihez, tovább-vive a gyurcsányi ámokfutásig vezetõ, Magyarországot minden téren felemésztõ politikát! Az Ön kellõ módon el nem ítélhetõ akkori hibái, mulasztásai meghatározóan hozzájárultak a mai, már-már megoldhatatlannak látszó helyzethez! Tevékenységével egyáltalán nem szolgált rá a kétharmados bizalomra, amint ezzel Ön is tisztában van! Nyilván azzal is, hogy a háttér-paktumok alapján, a média hathatós, sötét-szándékú támogatásával, valamint a választási törvény visszásságainak következtében, a választók kényszerhelyzet elé állításával jött létre a kétharmad! A lényeg: létrejött!
Ön olyan DÖNTÉSI POZICIÓBA, valamint olyan nagymértékû FELELÕSSÉGTELJES HELYZETBE került, hogy az elmúlt ezer esztendõben hasonlóra igen kevésszer volt példa!
Felszólítom, éljen vele! Éljen vele, mert olyan kegyelmi állapotba, helyzetbe került, hogy UTAT VÁLASZTHAT!
Önnek tudatában kell lennie, hogy az út-választás lehetõségét alátámasztja a közelmúlt, valamint napjaink eseményei…! A politika világtrendje azok ellen fordult, akik ez-ideig Önt marionett-figuraként mozgatták, irányultságát, hangoztatott véleményét meghatározták!
Magyarország és Ön elõtt megnyílt az „IZLANDI-ÚT” lehetõsége! Mint Ön elõtt is ismert Izlandon az állami hatalom azonosult a népi követelésekkel, s megtagadták azt a kisajtoló, országokat tönkretevõ, nyomorba döntõ pénzügyi zsarolást, amelynek gerjesztõje egy emberiségellenes, a sötét erõket megszemélyesítõ, mondjuk ki: gonosztevõ csoport, társaság!
Ezzel a ténnyel Európa sajtója nem foglalkozik, oh, micsoda véletlen, mert ezen nagyfontosságú, példamutató magatartást elfedi az idõközben szinte megrendelésre érkezett jótékony vulkáni hamu!
Megjegyzem, nem idetartozóan, az örült világ örült technikai elõrehaladása elképesztõ…
Ismerjük a másik lehetséges utat is, Görögország útját, a maga rémképeivel, rémes, véres eseményeivel, sehová sem vezetõ vergõdésével! A válság-dominó elindult…, kötelezõen, az eddig járt úton, utol fog érni, mert e válságtengernek az epicentruma, célja Magyarország, a Kárpát-medence gyarmatosítása, kisajátítása!
Simon Perez dicsekvõ, magabiztos, a valóságnak megfelelõ kijelentését nem idézem Önnek, mert tragikus lenne, ha nem ismerné! Az izraeli harci repülõgépek rutin repülése kötelezõ helyzetértékelést igényel! Lehetséges-e, kizárható-e, hogy az Irán ellen háborút kirobbantani igyekvõ Izrael, Magyarországot, akár rakéta-bázisként kívánja felhasználni/?!/, s ezzel elsõrendû célponttá süllyeszteni hazánkat!
Lehetséges-e, kizárható-e, hogy a szlovák néppel ezer éven keresztül együttmûködve, együtt élve békében, részükrõl a jelenlegi szembenállás nem a magyarság ellen, hanem a magyarság reménytelen helyzetbe taszított sorsa ellen tiltakoznak, amibõl õk szeretnének kimaradni! Magyarul: nem kívánnak zsidó uralom alá kerülni!
Az Ön felelõssége felmérhetetlen, személyre szóló és átháríthatatlan! Útválasztása, a döntés joga Önt illeti, hogy követjük-e, vagy szemben-állunk, ellenállunk, az a döntés a magyarság elvitathatatlan joga! Önnek, a maradéktalan támogatásért szakítania kell, meg kell tagadnia nyilvánosan nyilvánvaló tévedéseit! Szakítania kell az izraeli Likud testvér-párttá fogadásától, az sem ártana személyiségének, ha soha többet nem tenné fejére a zsidó kipát, valamint a napvilágra került dokumentumok alapján reálisan ítélné meg, s ítéltetné a holokauszt jelenségét… Szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy a zsidóság kirekesztõ, soviniszta-rasszista a „Talmudra” alapozott „vallás” gyakorlása alapján részünkre esküképtelenek, mert vallási alapon azonnal annulálhatja esküjét! Ezt az elmúlt évtizedekben messzemenõen igazolták, mikor következetesen Magyarországra hátrányosan döntöttek!
Támogatottságát tovább növelheti Magyarország földjének magyar birtokban tartásával, ez irányban hozott intézkedéseivel! Ennek fontosságát a lejáró földmoratórium, valamint a nem kellõen szabályozott kettõs állampolgárság kérdése indokolja!
Itt viszont megrettenve szinte, átérezve, attól a végtelen, és azonnali intézkedést követelõ feladathalmaztól, felelõsségtõl, ami elõtt Ön áll, arra kérném és egyben követelem, hogy a felvetett, érzékeltetett kérdésekben
MAGYARORSZÁGRA, A MAGYAR NEMZETRE kedvezõ döntést hozzon! Ez az ország MAGYARORSZÁG!

Budapest, 2010. június 03. Egy nappal „Trianon” tragikus évfordulója elõtt!

Gyöngyösi Zoltán
MFNK
Link
· postaimre - 2010 09 20 ¦ 10:50:49 · 12 hozzászólás · 5195 megnyitás · Nyomtatás
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-02-12 18:58
Osztrák pálfordulás: Faymann még Nobel-díjra ajánlja Orbánt?http://magyaridok...nt-376441/
33 #2 vizilo
- 2016-02-12 19:21
Szorul a húrok az " osztrák " szocionistak körül rengeteg dolog történt nagyon sok nemi eröszak az új honfoglalok által ,jön fel az FPÖ ismerve az osztrák bunkokat nagyon hamar változnak a dolgok!
238 #3 bivaly
- 2016-02-13 05:44
Ha már Orbán !

Olvassátok el a Hungarian Real News "Dróton rángatott diktátor ... " cikkét ! Fõleg azok számára ajánlom, akik csak a répa reszeléssel vannak tisztában, és hülyébbnél hülyébb dolgokkal "okosítják" magukat, de azoknak is jó összefoglaló, akik jól értik ezt a körülöttünk hömpölygõ szartengert ! Minden benne van eszenciálisan. Elégedetten látom, hogy nálam vannak jobban látók is, még is elkeserít, hogy ennek ellenére annyi a seggfej, hogy a Dunát át lehetne velük duzzasztani a Gellért hegyen át .
4 #4 Posta Imre
- 2016-02-13 08:56
Bivaly, tán tudod, tán nem, de Tulok mester "ide tartozik". Örülök neki, hogy még van benne is cufla.
Itt egy 6 éves példa! 6 éves? Azt a mindenit. http://serverdoma...extend.620

FIDESZ HÍVÕKNEK!

Mivel itt nem "sok" FIDESZ "hívõ" található, kérem eljuttatni hozzájuk!
http://serverdoma....news.1252

Bogarássz csak az archivumban! Lehet, közelebb visz ahhoz a megértéshez, amit itt is kevésbé tapasztalsz. Oka van. Ennyi év nem múlik el nyomtalanul.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.57 másodperc
4,606,368 egyedi látogató