Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A parlament elfogadta a holokauszt áldozatainak kárpótlási törvényét

KultúraNa, ez azt jelenti, hogy a zsidó parazitákat az általuk kiirtani vágyott, óhajtott "szláv" népek tárt karókkal várják! Nyugat, antiszemita: pfuj! Kelet, filoszemita: nyekk! A Szerbiai Képviselõház pénteken este elfogadta a holokauszt áldozatainak kárpótlási törvényét. A jogszabály rendezi azon áldozatok árpótlási jogát is, amelyeknek már nincs élõ hozzátartozója. A törvény szerint a köztársasági költségvetésbõl biztosítanak pénzügyi támogatást a zsidó hitközségek, évi szinten 950 ezer eurót 2017. január elsejétõl kezdve 25 éven át.

Izrael belgrádi nagykövetsége üdvözölte a törvény elfogadását, kiemelve, hogy Szerbia az európai országok példaképévé vált, valamint ez a nap az igaságosság és az erkölcsiség napja.

Link

Hozzászólások

165 #1 LM
- 2016-02-13 09:24
Ez most valami más, utólagos kereskedelmi korrekció mert rájöttek, hogy valamit rosszul áraztak. "rendezi azon áldozatok árpótlási jogát is" . Kóser páleszt a tesconak vagy valahol elszámolták a kamatot. Na jó csak vicc, jah nem ez hanem az egész :D
4 #2 Posta Imre
- 2016-02-13 09:27
LM, nem kapisgálsz "rossz helyen". Arról lehet szó, hogy az "állam" így teremt magának extra katonai költségvetést. Lófaxt sem kapa tetves hazug zsidaja, viszont remek húzás az antiszemétizmus fokozására. Látszólag tehát "minden rendben".
48 #3 ro-zsola
- 2016-02-13 10:06
Holokauszt meg a többi. Na persze
Moszkvában egy igen érdekes " Holokausztemlékmûvet " építnek. Látva a terveket most már megértem miért hozták meg a " Holokauszttagadást tiltó törvényt Oroszföldön "
100 millió áldozat emléke igenis fontos !
267 #4 Perle
- 2016-02-13 10:54
Annyira töri magát Szerbia a Eu-ba és a NAT-ba, hogy úgy látja, ezért nagyobb eséllyel pályázhat a tagságra egy olyan " társulathoz, amelynek a vezetõ szerveinél szinte csak túlélõ hozzátartozók vannak irányító pozícióban.
Szerb vezetõ ölelõ karokban:http://www.b92.ne...v_id=97036

Ha éppen Oroszországba indul a szerb vezetés, arról beszélnek, hogy eszük ágába sincs a Nato-ba belépni:
http://www.b92.ne...v_id=97033
8 #5 miskolcilaci
- 2016-02-13 20:43
Egy katolikus zsidó beperli a pápát:


Elhitették vele, hogy üdvösségéhez szükséges, hogy a katolikus egyház tagja legyen, és most, hosszú évek után kiderül, hogy faji felsõbbrendûségénél fogva erre nincs szüksége. Rengeteg pénzt és idõt elpocsékolt, míg 2016 januárjában ráébresztették: teljesen fölöslegesen. Már a II. Vatikáni Zsinat nyomán is furcsa dolgok kerültek a Katolikus Egyház katekizmusába. 841: Az Egyház kapcsolatai a muzulmánokkal. "Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtõt, köztük elsõsorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket." Ezt a nyilatkozatot a muszlimok joggal értelmezhetik úgy, hogy az üdvösséghez nekik nincs szükségük sem egyházra, sem Jézusra. Ferenc pápa most a zsidóknak is megígérte az üdvösséget Jézus Krisztus nélkül, egyedül Ábrahámtól való származásukból és zsidó génjeikbõl kifolyólag. Jóllehet, Jézus azt mondta, hogy senki sem jöhet az Atyához, csak általa, és a benne nem hívõ farizeusokat a Sátán gyermekeinek nevezte, amikor azok Ábrahámtól eredõ származásukra hivatkoztak. Az alábbi levél egy finom szatíra a pápai címet bitorló Bergoglióról, aki inkább az egységes világvallás fõpapja, mintsem Krisztus helytartója. Õszentsége Ferenc Pápa Vatikánváros 2016 január Kedves Szentatya! Zsidó vagyok. Ugyanúgy bizonyítékaim vannak arra, hogy Dávid királytól származom atyai ágon, mint Menachem Mendel Schneerson rabbinak*. Anyai ágon, ahogyan a családi följegyzések tanúsítják, Hillél** rabbitól származom. Hetvennégy éves vagyok. 17 éves koromban, XII. Piusz pontifikátusának utolsó évében tértem át a katolikus hitre. Mindezt azért, mert hinni akartam, hogy Jézus az egyedüli üdvözítõ, és én ezt el is hittem. És elhittem, és elfogadtam, hogyha azt akarom, hogy esélyem legyen az üdvözülésre, akkor az õ egyházának megkeresztelt tagja kell hogy legyek. Konvertáltam tehát, megkeresztelkedtem, majd bérmálkoztam. Az évek során dollártízezreket adományoztam, úgy a Vatikánnak a Péter-filléreken keresztül, mint egyházközségemnek és püspökségemnek. Ezen évek alatt több ezer misén, több száz szentórán vettem részt, kilencedeket tartottam, több ezerszer imádkoztam a rózsafûzért, több százszor fölkerestem a gyóntatószéket. És mindezek után, most, 2015-ben és 2016-ban szembesülnöm kell az Ön és az Ön Pápai Bizottságának szavaival. Önök most azt mondják, hogy mivel én egy fajzsidó vagyok, Isten velem kötött szövetsége soha nem szûnik meg, és nem is bontható fel. Ön nem sorolja fel, mit kell tennem, azért, hogy ezt a szövetséget ne rúgjam fel. Ön azt mondja, Isten szövetségben van velem, mert zsidó vagyok. Ön azt tanítja, hogy ez a szövetség felbonthatatlan. Ön még csak annyit sem mond, hogy rajtam múlik, hogy jó ember vagyok-e. Ha ezt végiggondoljuk, egy fajzsidó, mint én, tehet bármit, amit akar, úgyis a mennybe jut, mert Isten örök, felbonthatatlan szövetséget kötött vele. Az Ön pápai bizottsága azt írta 2015. decemberében: a Katolikus Egyház nem folytat intézményesített missziót a zsidók között. Kijelenti továbbá: Ha egy zsidó nem hisz Krisztusban, akkor az nem jelenti azt, hogy ki van zárva az üdvösségbõl. Sokkal inkább igaz, hogy a zsidóknak „részük van Isten üdvösségében”. Hogy ez azonban hogyan lehetséges „a Krisztusban való explicit hitvallás nélkül, az most és a jövõben is Isten mérhetetlenül mély titka marad”. Ön a pápa. Én elhiszem, amit az Ön bizottsága az Ön nevében tanít, valamint azt, amit Ön mondott a zsinagógában tett látogatásakor 2015. decemberében ("az egyház pedig, bár a Krisztusba vetett hiten keresztüli üdvösséget vallja, elismeri az ószövetség visszavonhatatlanságát és Isten állandó, hûséges szeretetét Izrael iránt";). Ennek eredményeképp semmi okot nem látok többé arra, hogy vasárnap reggelenként fölkeljek, hogy misére menjek, hogy a rózsafûzért imádkozzam, vagy bármi más katolikus ájtatosságon részt vegyek. Mindezek immár fölösleges aktusok számomra. Hála az Ön tanításának, most már tudom, hogy különleges faji felsõbbrendûségemnél fogva Isten színe elõtt mindezekre nincs szükségem. Nem látom okát annak sem, miért kellett 1958-ban megkeresztelkednem. Azt sem tudom az Ön tanításának fényében, miért jött Jézus a világba, miért prédikált Ábrahám zsidó gyermekeinek. Ahogyan Ön megállapítja, õk már származásuknál fogva szövetségében voltak Istennel. Ugyan mi szükségük lett volna Jézusra? Annak fényében, amit Ön, és az Ön pápai bizottsága tanít, azt kell hogy mondjam, hogy az Újszövetség egy csalás, hamisítás, legalábbis, ami a zsidókra vonatkozó részeket illeti. Bármiféle prédikáció a zsidók számára és velük való diskurzus teljesen fölösleges volt. Jézusnak ezt tudnia kellett volna, ehelyett õ egy csomó problémát okozott nekik, ilyenekkel, hogy újjá kell születniük, hogy hinniük kell benne, mint Messiásban, hogy el kell hagyniuk egy csomó fölösleges hagyományt, és hogy nem juthatnak a mennybe, ha nem hisznek benne, mint Messiásban. Szentatyám, Ön és az Ön bizottsága rávezettek engem a helyes útra üdvösségemet illetõen. Semmi másra nincs szükségem, és soha nem is volt. Isten szövetségben van génjeimmel. Génjeim azok, amelyek megmentenek. Kinyílt a szemem. A továbbiakban ügyvédemen keresztül fognak rólam hallani. Pert indítok a pápaság és a Római Katolikus Egyház ellen. Kamatostul akarom pénzemet visszakapni, és kárpótlást akarok a pszichés károkért, amelyeket az Ön egyháza okozott nekem, amikor azt sugallta, felsõbbrendû faji identitásomon kívül másra is szükségem van ahhoz, hogy a mennybe jussak halálom után. Kárpótlást akarok a sok elvesztegetett idõért is, amelyet az üzletre fordíthattam volna Jézus tisztelete helyett, akirõl az Ön egyháza most 2000 év után azt mondja, nem kell, hogy higgyek benne, ha üdvözülni akarok. Az Önök papjai és prelátusai egészen mást mondtak 1958-ban. Engem Önök megraboltak! Üdvözlettel, Pinchas Feinstein 2617646 Ocean View Ave. Miami Beach, Florida 33239
Forrás: https://kuruc.info/r/6/155071/

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.54 másodperc
3,899,547 egyedi látogató