Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Közös nyilatkozatot írt alá Ferenc pápa és Kirill pátriárka

Kultúra„Legyen béke, szabadság, egyetértés”...ha már a tetves zsidó-kersztény istenbaxta majmoknak azok mondják meg eztán is, akik eddig a xart kavarták nekik, hogy "szeressük a mocskos nemembert" eztán még jobban, mert ...mert Allah így akarja! Hogy nem sül le a pofátokról a bõr! Teflon? Azbeszt? A fontos dokumentum aláírásával zárult találkozóra a két egyház közti, 936 éven át tartó fagyos viszonyt követõen tegnap került sor.

Az egyházfõk többek közt a katolikus és ortodox egyházak közti párbeszéd további erõsítésérõl, a kereszténység és az egész emberiség jövõjérõl, valamint a társadalom iránti felelõsségrõl beszélgettek.

Kiderült, hogy mindkét egyház felelõsséget érez a társadalom, a civilizáció és a kereszténység jövõje iránt, így elítélték a Föld tartalékait felemésztõ végtelen fogyasztást, valamint felszólították Európát, hogy maradjon hû keresztény gyökereihez, noha belátták, hogy más vallások is hozzájárultak az emberi civilizáció fejlõdéséhez.

A kubai fõváros, Havanna repülõterén tartott két órás megbeszélést követõen Ferenc pápa és Kirill pátriárka a tévéképernyõk elõtt írta alá közös nyilatkozatát, és számolt be beszélgetésükrrõl.
Alejandro Ernesto/AFP
Alejandro Ernesto/AFP

“Haladunk az egység felé” – fogalmazott a pápa, akinek szavaival a pátriárka is egyetértett, így biztossá vált, hogy a két egyház képes lesz együttmûködni a jövõben, a most megvitatott kezdeményezéseket pedig idõvel akár meg is valósíthatják.

Óva intettek az olyan európai integrációtól, amely nem tartja tiszteletben a vallási identitást, és sürgették a békét Szíriában, Irakban és Ukrajnában, ahol véleményük szerint sürgõsen lépéseket kell tenni a közel-keleti keresztények védelme érdekében.

A Közel-Kelet és Észak-Afrika sok országában egész családokat irtanak ki keresztény testvéreink soraiból, egész falvakat és városokat semmisítenek meg, ahol õk élnek. Templomaikat barbár módon lerombolják, szent helyeiket kifosztják, megszentségtelenítik. Szíriában, Irakban és a Közel-Kelet más országaiban keresztények tömeges, fájdalmas kivándorlása tapasztalható arról a földrõl, ahonnan hitünk elkezdett terjedni, és ahol az apostoli idõk óta éltek.

Felszólították az Ukrajnában mûködõ egyházaikat, hogy a vallási ellentéteken való felülemelkedésel ne támogassák a már eddig is rengeteg halálos áldozattal járó konfliktus további elmélyülését.

Különleges hangsúlyt helyeztek arra, hogy miközben a szegények tömegei a legalapvetõbb szükségleteiket sem tudják kielégíteni, az emberiség egyre nagyobb mértékû gazdagságot halmoz fel.

“A féktelen fogyasztás felemészti a Föld tartalékait.” – mondták.
“Nem lehetünk közömbösek a gazdag országok ajtaján kopogtató migránsok és menekültek millióinak a sorsa iránt” – hangsúlyozta a két egyházfõ a dokumentumban.

Kiemelték, hogy nagy szükség van az egyházak közötti párbeszédre, és az egyházi vezetõknek különleges felelõssége van “ezekben a nyugtalanító idõkben”. Ugyancsak fontosnak tartották megemlíteni a dokumentumban “a vallásszabadság nagy értékét”.

A pápa és a pátriárka külön kitért arra, hogy

“sok országban válságban van a család intézménye, amely egy férfi és egy nõ házasságán alapszik”.

Ferenc pápa a találkozó után folytatta útját Mexikóba.
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-02-13 10:18
Kirill innen átveszi! Ja, a vagyont is! Szegény az eklézsida!

A kereszténység hozadéka: Félelemháló 1. rész

Sokféleképpen értelmezhetõ a kereszténység, most éppen az emberi félelmek keretrendszereként, vagy legalább is errõl az oldaláról szeretném bemutatni egy kissé.
Az kereszténység, legfõbb dogmái az eredendõ bûn dogmája, a megváltástan, a feltámadás, az Isteni ítélet, és az örökkévalóságban betöltött szerepe az embernek.

A teremtéstörténet, mint az egész ószövetség, a zsidóság eredet mítoszának része, nem igazabb, vagy hamisabb, mint a Kalevala, vagy a Fokos szövetsége, vagy akár a Ghilgames eposz, vagy más teremtésmítoszok. Minden mellett rendkívüli jelentõségûek, hiszen szimbolikájukkal, logikájukkal, történéseikkel és szereplõik egymáshoz való viszonyával, tökéletesen mutatják be a mai emberi kapcsolatok mûködésének, alapjait és misztikumba veszõ világunkkal való kapcsolatunkat .

Amiben mégis alapvetõen különbözik a zsidó mítosz a többitõl, hogy ezt a teremtéstörténetet, adományozzák a kereszténység számára is, miközben a kereszténység eredetmítosza valahogyan kimaradt a bibliából.

Mivel világos és egyértelmû, hogy az úgynevezett ó és újszövetségnek az égvilágon egymáshoz köze nincsen.

Nem találjuk sehol az újszövetségi teremtés mítoszt. Fényt kapott, felszívódott, feloszlatta a rendõrség 2006-ban, vagy csak szõrén-szálán eltûnt, nem tudjuk.

A zsidó eredetmítosz legfontosabb történése, a teremtést követõen, a bûnbeesés aktusa, amikor is megnyílnak az elsõ emberpár szemei, és elkezdenek öntudatra ébredni, jónak és rossznak megismerõi lenni, ahogyan azt a kígyó meg is mondta nekik, miközben az Isten szerepében tetszelgõ, a még teljesen ártatlan, sõt öntudatlan elsõ ember párt halállal fenyegette meg, hogy ha esztek a fáról, azon a napon meghalnak.

Gondolom,hogy az elsõ emberpárt nem nagyon hatotta meg ez a fenyegetés, hiszen a leghalványabb fogalmuk sem volt arról, hogy mi az a halál, és, hogy mi az amit ma halálfélelemnek nevezünk.
Érdekes dolog történt abban az Édeni kertben, melybe azért ültetett egy ilyen fát az Isten, hogy Murphi törvényét alkalmazhassa, hogy ahol egy tiltás van azt biztosan megszegik az arra járók, fõleg ha van abban a kertben egy igazmondó kígyó is, aki ki tudja miért lett oda teremtve, mintha elõre sejtetné, hogy bizony a terv része, hogy ezeket az öntudatlan, tulajdonképpen csecsemõ szellemi szintjén álló párt olyan dologgal fenyegesse meg, amirõl azt sem tudják, hogy eszik-e vagy isszák? Mert a tiltás betartásában semmi érdekes nincsen, az tulajdonképpen dög unalmas. És lássuk be, hogy nem volt valami változatos életük, abban az öntudatlanságban, amelyben a szeretõ Istenük tartotta õket, de már egy halálos fenyegetést magukkal cipelve, a látszólag tiszta örök létbe.

Istenként tetszelgõ valakinek a viselkedése teljesen érthetetlen.

Erre jön a kígyó, aki ravaszabb vala minden más állatnál, és elcsábítgatja Évát, hogy egyen a fáról.
És látá Éva, hogy JÓ az a fa eledelre. Látá Éva, hogy JÓ. Hogy JÓ. JÓ.
Az öntudatlan, dolgok megkülönböztetésére teljesen képtelen Éva értékítélõképessége teljes birtokában brrrr.. megállapítja, hogy az a fa JÓ, eledelre.
Na de honnan is tudhatná, mi a jó, és ha ismeri a jót, azt csak a rossz fényében ismerheti, tehát ismernie kell a rossz fogalmát is. Egy csecsemõ szellemiségével rendelkezõ, ártatlan érintetlen értékítélõ képességgel rendelkezik. Homályba veszõ kérdés dereng bennünk, hogy vajon honnan szerezte ezt a képességét?

Erre odahívja a férjét Ádámot, akit bele manipulál, az öntudatlan nõ, hogy egyen õ is. Egyszer csak megnyílnak a szemeik, és felébrednek, önmagukra ébrednek, és meglátják, hogy mezítelenek, és gyorsan körül kötik magukat fügefa levelekkel.

Egyszer csak hajnalban, jön az Istennek álcázott valaki, és keresi õket, hogy vajon merre vagytok? Isten aki ekkor még nem nyilvánul meg fizikai síkon, sétálgat a kertben és hangos szóval hívja õket.
Hol vagytok? (Az a bizonyos édenkert a folyók torkolatánál megtalálható, ma kb 20-30 méter víz borítja)
És akkor mondják: Megláttuk, hogy meztelenek vagyunk, és megfélemlénk, ezért elbujtunk. Úgy látszik, hogy az öntudatra ébredés,egybõl félelem megjelenésével is együtt jár automatikusan, hiszen okuk nem volt vagy legalább is nem derül ki, hogy mi lehet a félelem oka?

Ekkor Isten kérdõre vonja õket, hogy ki mondta, hogy meztelenek vagytok? Vagy ettetek a fáról? Mintha nem tudná, hogy eleve azért rakta a kertbe a fát is meg a kígyót is, hogy kizavarhassa õket a kertbõl.

És akkor szórja az átkot két kézzel: Mert ettetek a fáról, átkozottak legyetek, verejtékkel egyed a te kenyeredet, bogács kórót teremjen a föld, neked pedig megsokasítom vajúdásod fájdalmait, (mintha tudná mi az a vajúdás) A kígyó meg a föld porát egye, átkozott legyen a föld átkozott minden.

Ez a szeretõ Isten tehát megátkozza mind azt amire nem rég azt mondta, hogy és igen jó az amit teremtett. Minden amit teremtett igen jó.

Az igen jó, amit teremtett, most átok alá került. Ezek szerint mégsem volt igen jó: Kicsit ingoványos az Isten ítéletalkotási képessége, mintha kié szeszélyes lenne.

Megtörtént tehát a bûnbe esés, az õsi, elsõ emberpárnál!http://onmegvalos...ment/17166
4 #2 Posta Imre
- 2016-02-13 15:25
"Testvérem!" köszöntötte Ferenc pápa Kirill pátriárkáthttp://magyaridok...at-378610/
243 #3 Magus
- 2016-02-13 23:46
"Haladunk az egység felé"s_vigyori
-egy kormány egy vallás egy cseppet sem hiányzik:P

"Kiemelték, hogy nagy szükség van az egyházak közötti párbeszédre, és az egyházi vezetõknek különleges felelõssége van ezekben a nyugtalanító idõkben Ugyancsak fontosnak tartották megemlíteni a dokumentumban a vallásszabadság nagy értékét"
-annak tudatában hogy a szent mesekönyvükkel bámikor tudják igazolni a másként gondolkodók(vallásuak) lemészárlását....:D

"A féktelen fogyasztás felemészti a Föld tartalékait. mondták."
-szóval Te meg Én meg az a maradék 6 milliárd csóró...felzabálunk mndent...s_franc , nem is a végtelen haszon halmozása korlátok nélkül.... s_hihi


"sok országban válságban van a család intézménye, amely egy férfi és egy nõ házasságán alapszik."
-és a generációk egymás mellet élésén ami persze sokkal fontosabb talán ezért nem is említiks_ezt-ni
254 #4 mujko
- 2016-02-14 05:19
Ezek az Ószövetségen és a Újszövetségen kaptak össze mert nem tudták melyik a hihetõbb .

Olyan mint a mai napig imádkozni járnak az emberek a templomba,segíts meg uram régen fohászkodni jártak . Adj erõt uram .
4 #5 Posta Imre
- 2016-02-14 14:54
A kijevi nagyérsek üdvözölte az orosz pátriárka és a római pápa nyilatkozatát
MTI
Ferenc pápa és Kirill orosz pátriárka Havannában aláírt közös nyilatkozatában elismerték a görögkatolikusok jogát arra, hogy bárhol gondoskodhassanak híveikrõl, ahol azoknak szükségük van rá – emelte ki a két egyházfõ kubai találkozóját értékelve Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek, az ukrán görögkatolikus egyház vezetõje. http://magyaridok.hu/kulfold/a-kije...at-379486/
238 #6 bivaly
- 2016-02-14 20:11
A Kontraktus verse !

Szarházi vagy te is, én is,
Ebbõl lesz az új Genezis !
4 #7 Posta Imre
- 2016-02-14 20:28
PutyinSzíriaVatikánFerenc PápavallásKereszténység
Ferenc Pápa Putyint látja az "egyetlen embernek", aki megvédheti a Keresztényeket az egész világon

Ferenc Pápa és az orosz Kirill Pátriárka közelgõ találkozója nem csupán történelmi vallási esemény...
Aranyháromszög: Irán, Kína és Oroszország vezetésével a világ egyre távolodik a dollártól
Hajók, fegyverek és tea: Irán videót hozott nyilvánosságra az õrizetbe vett amerikai tengerészekrõl
A kazár pénzügyi rendszer és maffiózók szisztematikus támadás alatt állnak, ahogy a világforradalom kibontakozik
Ferenc Pápa és az orosz Kirill Pátriárka közelgõ találkozója nem csupán történelmi vallási esemény, de jelentõs elõnyökkel járhat a Keresztények számára szerte a világon, jelentette a Le Journal du Dimanche francia hírportál.

Kísérletet téve arra, hogy megvédje a Keresztényeket a Közel-Keleten és a világ más részein ahol üldözik õket, Ferenc Pápa Vlagyimir Putyin orosz elnök segítségét akarja kérni.

Ferenc Pápa szerint Putyin az "egyetlen, akivel a Katolikus Egyház képes egységre lépni, hogy megvédje a Keresztényeket keleten."

"Fontos egyesíteni az erõfeszítéseket (Oroszországgal), hogy megmentsük a Keresztényeket minden régióban (a világon), ahol el vannak nyomva," - mondta Ferenc Pápa, idézi a Le Journal du Dimanche. (1)

Putyin segítségével Ferenc Pápa reméli, hogy eléri a szíriai elnököt Bassár el-Aszadot, az iráni vezetõt Hasszán Rohanit, sõt a kínai kormányt, hogy kidolgozzanak egy tervet a Keresztények megsegítésére ezekben a régiókban.

Kínát figyelembe véve Ferenc Pápa azt mondta, hogy reméli sikerül kiépíteni egy politikai kapcsolatot Peking és a Vatikán között, mivel a két félnek soha nem volt hivatalos diplomáciai kapcsolata, a francia híroldal szerint.

Február 12-én Ferenc Pápa az orosz Kirill Pátriárkával találkozik. A magas szintû találkozó a Katolikus és az Ortodox egyházak közötti közeledés kezdetét jelzi az 1054-es egyházszakadást követõen elsõ alkalommal.

A két egyház 1054-ben vált szét - amit gyakran a "nagy egyházszakadásank" neveznek -, amit elhúzódó viták követtek Róma uralmával kapcsolatban az egész Keresztény közösség felett, amihez hozzájárultak a komolyabb teológiai nézetkülönbségek.

A találkozóra Kubában a havannai repülõtéren kerül sor, ahol Ferenc és Kirill tárgyalni fognak, végül aláírnak egy közös nyilatkozatot.
<a href='http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/02/ferenc-papa-putyint-latja-az-egyetlen.html' target='_blank'>Link</a>

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.79 másodperc
3,891,084 egyedi látogató