Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Egy szájsebész megfejtette Zrínyi Miklós halálának rejtélyét

BelföldMert mindenkinek a "szájába kell rágni", hogyan "mûködtették" a "világot". Összeesküvés-elmélet? Konteó? Gondolkozz logikusan! Medvegyev kijelenti, hogy ma már nem hivatkozhat senki arra, hogy nem jut információhoz! Ja, hogy nem néz utána? Az más kérdés. A történészek régi vitáját elevenítette föl egy szombathelyi történelembarát orvos, aki pontos okát adta annak, hogy miért nem ölhette meg Zrínyi Miklós költõt és hadvezért egy vadkan, miként az a császári leiratokban szerepelt. Dr. Nemes István újragondolta az 1664. november 18-án, a kursaneci erdõben történt eseményeket.

Dr. Nemes István, a Markusovszky Kórház arc-állcsont és szájsebészetének osztályvezetõ fõorvosa – akinek szakmailag besegített Tolvaj Balázs patológus orvosszakértõ is – több helyen publikálta kétségeit Zrínyi Miklós költõ, hadvezér és államférfira vonatkozó, évszázadok óta magát tartó vadkantámadás elmélettel kapcsolatban – írja a Nyugat.hu. Nemes doktor nemcsak a történelem megszállott kutatójaként, de éppen az ominózus vadkantámadáshoz kapcsolódó szakterület orvosaként is újragondolta az 1664. november 18-án, a Csáktornya közeli kursaneci erdõben történt vadászatbalesetet.

– Eredetileg történelemtanár szerettem volna lenni – nyilatkozta az orvos –, bár igazából inkább a történelemkutatás állt közel a szívemhez. Végül mégis az orvosi pálya mellett döntöttem, de a történelem szeretete mindmáig megmaradt bennem. Az utóbbi három évben olyan érdekes könyvek kerültek a kezembe, amelyekben megdöbbentõ tényeket fedeztem fel. Egyebek mellett Zrínyi Miklós halálával kapcsolatban is. Perjés Géza könyvtárban fellelt egyik 1965-ös mûvében olvastam Bethlen Miklós késõbbi erdélyi kancellár szemtanúként tett vallomását Zrínyi haláláról. Bethlen leírta a sebeket, amelyeket a halott férfin látott a hintóban, ahol az ölében tartotta kora nagy egyéniségét. Bethlen pulzust tapintott a hadvezérnél, amikor befutott az erdõbe hozzá, ami még csak a klinikai halál állapotára utalt. A csuklóján pedig körömnyomokat fedezett fel, olyanokat, amilyeneket vaddisznó nem ejthet. Ez a tény arra utal, hogy Zrínyit lefogták, és minden valószínûség szerint meggyilkolták.

Nemes doktor szerint "egy politikai állásfoglalással zárták le annak idején a Zrínyi-tragédiát, amelybe a vadkantámadás elmélete igen jól beleillett." Könnyû és következmények nélküli ez a magyarázat. A történészek azóta sem merték ezt cáfolni (annyit jegyeznénk meg meg, hogy a dörzsöltebb töritanárok azért mindig hozzátették: egy vadkannak álcázott császári ügynök is végezhetett Zrínyivel – A szerk.) Az orvos úgy véli, a tanúk elmondásai részlegesek, ellentmondásosak, és nem lehet kizárni a befolyásoltságot sem. A „vaddisznópárti" történészekrõl a szájsebésznek nincs jó véleménye, "szívós, összetartó és ellentmondást nem tûrõ társaság", mondta róluk, "akiket szinte lehetetlen meggyõzni." Hivatkoznak például Eszterházy Pál nádor véleményére, aki ott sem volt a vadászaton.

– Boncolás nélkül nagyon nehéz szakszerû álláspontot kialakítani, de a testen lévõ külsérelmi nyomok sokat elárulnak, s ezek engem arról gyõztek meg, hogy nem vaddisznó okozta a költõ-hadvezér halálát – mondta Nemes. – Minden sebet értékeltem, külön-külön azt vizsgálva, hogy ejthette-e vadkan vagy sem. A körmös sérülések például egyértelmûen cáfolják a vadkanelméletet, de más sebek is kétségessé teszik ezt. Bethlen akkori tanúvallomását már régen ki kellett volna szúrnia akár orvosnak, akár történésznek.

Nem vaddisznó okozta Zrínyi halálát Nemes István szerint

A Nyugat közli a tanulmányával szép, de visszhangtalan sikereket elérõ orvosi csapat következtetéseinek lényegét is. Ez valóban figyelemre méltó. „...A Zrínyi Miklós halálát okozó jobb oldali, mély nyaki sebet elvileg okozhatta vaddisznó, de ez a fajta sérülés csak extrém ritka testhelyzetben fordulhat elõ. Valószínûbbnek látszik az idegenkezûség: bozótvágó késhez, machetéhez, jágerkéshez hasonlító vágóeszközzel, hátulról végrehajtott erõs csapással lehet a szemtanú beszámolójának megfelelõ hosszúságú, egyenes vonalú, nyaki képleteket, izmokat „kettészakasztó", a nyaki gerinc felé dorzális irányban (hátrafelé) mélyülõ sebet okozni. A merénylõ Zrínyi háta mögött állhatott, ezért maradhatott észrevétlen, de a rossz pozíció miatt csapása elakadt a nyaki gerincnél, és nem tudta a célba vett gégét és a nyaki fõverõeret átvágni, ami az áldozat gyors fulladásához, illetve elvérzéséhez vezetett volna. Sérülhetett ugyanakkor a zsákszerûen tágult fõ nyaki gyûjtõér, vénás jellegû, elhúzódó elvérzést okozva. A bal oldali arcsebek a halál után is keletkezhettek, azokat a sérült védekezés nélkül nem tudta volna elviselni, kivéve, ha védekezésre képtelen, eszméletlen állapotba került vagy lefogták. Erre utaló sérülést Bethlen Miklós észlelt is: Volt a kezén valami kis körmöcslés, de az semmi sem volt. A jelentéktelennek tûnõ hámsérülések, körömnyomok könnyen keletkezhettek akkor, amikor a bánt lefogták és kicsavarták a kezébõl a puskát, esetleg a tõrt is. Ezt annál is könnyebben tehették, mert az éles nyaki trauma miatt lehetséges részleges karfonat- (felsõ végtag érzõ- és mozgatóidegei) sérülés esetén is Zrínyi a jobb karját védekezésre, vagy fegyverhasználatra nem tudta használni. Az idegi sérülések következtében érzészavar keletkezhetett a vállon, a felkar külsõ oldalán és az alkar orsócsont feletti részén is. Azonnal megszûnt a jobb kar hajlítóereje, a nyak, a váll bõre, illetve a felkar és alkar külsõ része is érzéketlenné vált. Ezért nem tudott Zrínyi lõni: mivel a könyöke kiegyenesedett és a karja befelé fordult, erõtlenül lógott, így a puskát emelni és célra tartani nem tudta, bár a csukló és kéz ereje megmaradt, tehát a fegyver nem esett ki a kezébõl.

A merénylõk ekkor kicsavarhatták a kezébõl a puskát, majd valószínûleg leteperték az áldozatot, hason fekve a földre szorították és várták, hogy elvérezzen, továbbá összevagdoshatták a lefogott, erõsen vérzõ Zrínyi arcát is. A kínzásszerû késvágásokkal magyarázható, hogy egyesek Zrínyit hallották jajgatni, nem pedig Pókát, ahogyan az Magliani nyilatkozatában szerepel. Az érkezõ szemtanúk azonban megzavarták a merénylõket, akik otthagyták a sérült, hason fekvõ Zrínyit, akiben még volt annyi erõ, hogy felálljon és néhány mondatot szóljon, de utána a vérveszteség következtében kialakuló vérnyomáscsökkenés, szédülés, izomgyengeség miatt le kellett ülnie és feküdnie, majd elvesztette az eszméletét és meghalt." Link

Hozzászólások

254 #1 mujko
- 2016-02-16 13:44
Ez a sok vaddisznós vadász baleset, na meg ez a Csele patakos történet ?
99 #2 MORMOTA1968
- 2016-02-16 17:51
Az egész történelmünket végig meghamisították. Na vajon kik? Zsidók már Jézus születése elõtti idõkben is éltek a Római Birodalom területén és akár hányszor csak zsidó rabszolgákat vittek haza gyõztes csatáikból a hadvezérek, ezek a zsidók azonnal felvásárolták a fajtestvéreket, aztán felszabadították õket és így római állampolgárokká váltak. Aztán szépen elhelyezkedtek a Római Birodalmat irányító vezetõ családoknál, mint házi tanítók, orvosok, színészek, ugye ismerõs a felállás? Volt
amikor egymillió zsidó rabszolgát vittek be a Római Birodalomba, akik fajtestvéreiknek köszönhetõen szabad polgárokká váltak. Kétszer is megpróbálták átvenni a hatalmat a birodalomban, mind kétszer elbuktak, aztán ugye jött egy vallás, meg egy egyház,
ami a judaizmusból alakult ki. Az, hogy a Fugger bankár dinasztia hatalomra emelte a Habsburgokat, csak egy dolog, de még is mennyire német is az az osztrák? Vagy mennyire zsidó? Mert ugye pár száz éve elérték, hogy minden európai országban az õ bankáraik, majd az õ fajuk kerüljön vezetõ pozícióba. Hogy mire akarok ezzel az egésszel kilyukadni? Hogy az osztrák jó ideje nem német! Annyira keveredhettek már a zsidókkal, a felsõ réteg mindenféleképp, hogy nyugodtan elmondhatnánk róluk, hogy õk a Római Birodalom óta igen csak judeizálódhatak, ahogy a nyugat más népei is. Elég sok régebbi westernfilmet nézek mostanában, amelyek némelyikében eléggé érzékletesen bemutatják, hogyan bántak az új honfoglalók az õshonos indián törzsekkel és hogyan gondolkoztak róluk és ezekrõl nekem mindig Jahve tanításai ugranak be, a felsõbbrendû faj, amit a nyugat tökéletesen elsajátított a zsidó judaizmusból, illetve az abból kinõtt judeo-kereszténységbõl. Egy dekával se voltak különbek a zsidóknál, a zsidó szellemiség teljesen átjárta õket is, beléjük ivódott, mint szivacsba a víz, kifacsarhatatlanul. A Biblia megtanította õket gyûlölni más népeket, kultúrákat, hisz csurig van zsidókkal az egész, az õ állítólagos történelmükkel, történeteikkel, elég csak elolvasni az Ószövetséget. Az meg egyértelmû, hogy a magyar nem tartozott soha a kedvenc népeik közé, nem lehetett õket csak úgy ugráltatni, manipulálni, bár voltak próbálkozások (Vajk) Egyértelmû hát, hogy amint alkalmuk adódott rá igyekeztek megszabadulni így vagy úgy a magyar uralkodóktól, nemesektõl, aki keresztbe tehetett és tett nekik. Én legalábbis így gondolom.
154 #3 kakas
- 2016-02-17 10:36
31.media.tumblr.com/5181b42ec2833afd468beb18cdb7a2eb/tumblr_nwcqrePgP61qzhjh2o1_500.gif
116 #4 livia
- 2016-02-17 21:21
Zrínyinek nagy hibája, hogy hû maradt esküjéhez, és szolgálta hitszegõ királyát a császárt, akit roppant nem érdekelt a magyar nép, de még a sajátja se, csak önmaga. A vasvári béke becikkelyezése? Ez tette a pontot Zrínyi életére, vagy halálára?
75 #5 talpi
- 2016-02-23 20:13
Szt Imre herceg is, Új Solt határában, vaddisznó, igaz, Pál olasz bérgyilkos is vele volt, Csele patak? na érdekes, mert II,Lajos valamiféle Cseh tõr általi fulladást szenvedett, márványba van vésve el lehet olvasni. sok-sok érdekes vadász "baleset" fûszerezi a Magyar történelem nagyjainak sorsát. Sajnos, a baj, hogy ezt tanítják is.
"sokat kell ismételni és akkor elhiszik", "lopd el történelmét, nyelvét s akkor megszûnik létezni". No, van még kérdés, amúgy "nyelvvizsgailag", mert ugye, hiába van eszed, hiába értesz-tudsz valamit, ha nem tudsz nyalni, nyelvelni, akkor senki vagy, fõleg, ha MAGyar.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.69 másodperc
3,410,487 egyedi látogató