Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Posta Imre: Jelen helyzetünkben antiszemitának lenni hazafias kötelessége minden honvédõnek!

GondolatokCsak 7 éve történt, de egyre aktuálisabb, vagy igen? Nem tudom, ki mint van vele, de a tavasz be fog köszönteni! Van egy ilyen elõítéletem, de nyugodtan cáfoljon meg, aki tud jobbat. Éjjel olvasgattunk a párommal és folyamatosan zörögve estek le a tantuszok. Semmit nem tudunk a történelmünkrõl. Átvertek, átvernek permanensen.

Ami nagyon megnyerõ és megható is volt, ez egy apró zönge, még villanyoltás elõtt. Verám azt mondja nekem, a szemembe nézve, hogy igazából az a megdöbbentõ, hogy már jó ideje én is azt mondom, amit most olvasgatunk csak. Ne kérdezzétek honnan tudom, hogy mi az Igazság rólunk, magyarokról, s honnan veszem a bátorságot ahhoz, hogy ezt szinte semmi háttértudással, de ki merem mondani! Érzem a zsigereimben és kész. Minden, amit most tanulok és tapasztalok, az csak megerõsíti bennem azt, amit már mélyen, belül régtõl fogva érzek. Ennyi a titka, íme a nyitja.

Elhatároztam, hogy beszélek a fiam történelmet tanító nénijével arról, hogy ha lehet, okítsa már a gyerekeket az igazából is megtörtént eseményekre, ne arra a maszlagra, amit most oktatnia kell. Tudom, hogy ez rebellió, de ha kell, akkor a dirihez is bemegyek ebben az ügyben, sõt, feljelentem az oktatási tárcát a históriánk rosszhiszemû torzításért, s vele együtt a MTA-t! A pereknek úgy sincs jelentõsége már. Elmossa õket majd a háború!

Na nem azért mondom ezt, mert borúsan látom a jövõnket, hanem az optimizmusom miatt. Minél elõbb jön az a vérzivatar, annál hamarabb leszünk képesek újra belekezdeni. Már aki túléli. (Bocsánat, itt kicsit megszakadt most a telegráf szalag, mert volt egy terápiás ülésem, de újra itt vagyok.) Igen, egyre többen látják azt, hogy a helyzetbõl a történelmi tapasztalatok és az ember ostobaságát is egybe vegyítve csak fegyveres harcok árán lehet valamilyen eséllyel kikeveredni. Ezek nem egyszerû, hanem tényszerû gondolatok, melyeknek azért is nagy a súlyuk, mert magam is tudom, hogy nem jó a Sátánt a tûzfalra vetíteni, mert megjelenik Izrael látképe.

Nincs mitõl félni emberek! Ha jön az a háború (k), akkor nem azért lesz itt, mert én azt állítom, hanem azért mert a Sátán népe a vérünkre és az otthonainkra, de mindenek elõtt a földünkre áhítozik. És nem „megjelennek”, hanem már itt vannak. Miközben báránybõreik alól már kilóg a patájuk, a helyzet is egyre ziláltabbá válik.

Magyarország gazdaságilag összeomlott, ám a látszat még tartja magát. Még mindig mûködik a hipnózis. A transzban lévõ emberekre jellemzõ, hogy a szuggesztió hatására olyasmit érzékeljenek ami nincs ott, és olyasmirõl ne vegyenek tudomást ami ott van. Ez még poszthipnotikus állapotban is mûködik. Tehát, ha felébresztettek „álmodból”, még nem vagy teljesen birtokában teljes, józan ítélõképességednek, és hajlamos vagy irracionális cselekedetekre, fõleg ha erre utasítást is kaptál!

Miért is írok most errõl a témáról? Ma reggel eszembe jutott, hogy itt van ez az antiszemitizmus dajkamese, ami halálos fegyverként is elsülhet, és erre sajnos van már precedens. De akkor mit is jelent a szemitizmus, mint fogalom? Zsidó-barátságot, ajnározást, szeretetet, istenítést? Miért nem beszélünk antikrisztianizmusról, antimohamedianizmusról, de közelítsük meg másképpen is a kérdést.

Az arabok is szemita törzsek, de ha nem kedveli õket valaki, nem mondhatja magát antiszemitának. Tényleg, van arra szó, ha valamely más népcsoporttal szemben fejezi ki az ember a nemtetszését? A magyarban én nem ismerek ilyen kifejezést, de ez azért lehet, mert tudatlan vagyok, vagy pedig a magyar nyelv nem befogadó a gyûlölet ilyen szintû megjelenítésére.

Miért van az, hogy csak ez a nép vívta ki az egész világban ezt a jeles státuszt, hogy magukra tekintve elítélõ kifejezést használó személyeket antiszemitának titulálhat? Magyarországon dívik a magyargyûlölet. Cigányok részérõl, zsidók szájából egyaránt jelentõs szómennyiség és tett irányul ebbe az irányba. Ezek tények. Ha Magyarországon antiszemitának lenni bûn, viszont szemitának lenni erény, az az én olvasatomban a következõket jelenti. Tudjuk, hogy a zsidók gyarmatosítanak bennünket és elég nyílt genocidumot hajtanak végre a nemzetünkön. Háborús terület vagyunk. Ha nyílt konfliktus törne ki, akkor egyértelmûvé válna az, mit még sokan nem akarnak megérteni. Hadi állapotban azok, akik az ellenséget segítik szóban, tettben és gondolatban, hazaárulóknak minõsülnek! A mai teória holnapi kénszerû ténnyé változna.

Gyurcsány és csapata háborús bûnsegédlettel, hazaárulással történõ vádolhatósága megkerülhetetlen kérdés lenne. Aki ma szemita, az már most felkészülhet a hazaárulás vádjával való szembenézésre. A zsidó nem baráti nép, hanem erõszakos behatoló, agresszor, aki az õsi magyar föld létét, nemzetünket, hazánkat veszélyezteti. Azok a zsidók, akikkel eddig együtt békében és humánus viszonyban éltünk Magyarországon, ne kövessék el azt a hibát, hogy segítik az ellenséget!

Már mondtam máskor is, de most újra megerõsítem: antiszemitának lenni nem lehetõsége, hanem kötelessége a magyarnak, ha hazafinak tartja magát, ha nem. A szemitizmus pedig ebben a hadiállapotban az ellenség támogatását jelenti! Félreértés ne történjen, itt nem arról van szó, hogy a zsidó jó ember-e, vagy nem, hanem egy erõszakos területszerzõ agresszióhoz való kényszerû hadászati hozzáállást értek ezalatt. Aki az ellenséggel barátkozik, az áruló és haditörvényszék elõtt kell felelnie tetteiért!
(postaimre.com)

Hozzászólások

12 #20 spartakusz
- 2016-02-29 07:42
Csak kiegészíteném - én 2009-óta tudom, hogy csak hisszük - hittem, hogy rejtve vagyok nick néven és kép nélkül - de miután bizonyosságot nyertem ellenkezõjérõl, már csak mosolyogni tudok azon akik azt hiszik hogy rejtve fedve vannak - nem ismerik õket - hát tudd mindent mindenkirõl tudnak! Mi nap Skype is bizonyította ezt ismételten nekem!
id. Kiss László
ui: úgy hogy szerintem ez is azt szolgálja nekik, hogy még véletlenül se ismerjük egymást összefonódva - ismert csapatot alkotva...
238 #21 bivaly
- 2016-02-29 20:11
Imre !

A fülem jó, a szemem is, megtudom különböztetni, hogy honnan szólnak hozzám, fentrõl, vagy lentrõl. Ami meg a Laár gyereket illeti, nem elõször szerepel a honlapon betéve a Youtube-ról. Nem azért Besenyõ Pista bácsi, mert honszeretõ magyar. Nem azért beszél folyamatosan erõltetett modoros kuplé tájszólásban . Ez nem humor, hanem maró gúny, ráadásul biztonságos, nincs aki pofán vágja érte ! Innen indultunk, és én továbbra is innen indulok. A többi lényegtelen mellébeszélés.
238 #22 bivaly
- 2016-02-29 20:35
Kezd zajlani az élet a Macedón határon. Kezd kapkodni Viktor irodája is, meg fullajtárjai. Valami nagyon nincs rendben, amirõl még nem tudunk, de már megtörtént !? Ezt csak következtetem a híradóból, mert szaporodnak a "menekült tábor" építési szándékok !

Ami meg az elõadásaid hozamát illeti, sikerült-e gondolatokat ültetni, az meg megtermett-e, nem tudom, de ma egy mondatváltás kapcsán "megtudtam", hogy a politikának semmi köze a gazdasághoz !!! És ez még a nem a hülye !!! Természetesen ráhagytam, mert felismertem, hogy egy büdös szót sem érdemes rá pazarolni. Hány ilyen van, lehet ? Ezek a kedves, aranyos, szolgálatkész emberek azt sem tudják, hogy hol és miben élnek. Ezeknek elõadni mazochizmus. És az életbõl feleslegesen elpazarolt idõ, hozadék nélkül. Nagyon megdöbbentem, és el is keseredtem újfent. Itt olyan "takarításnak" kell lennie, pontosabban kellene lennie, ami ezeket a szernencsétleneket is helyre teszi. Eszméletlen rossz kedvet okozott. Sokkal megdöbbentõbb élõben az emberi hülyeség, mint áttételesen, bár úgy is tud ütni. Az elején két mondattal próbáltam helyre tenni, az érve az volt, hogy " ..., nem a kormány állapítja meg az árakat." Ennyit és így fogott fel a gazdaság és a politika összefüggéseibõl, és ilyen végtelenül egyszerûen is. Ezek mit fognak fel ettõl csak kicsivel bonyolultabb dolgokból ?
Leélnek egy életet teljes sötétben !
236 #23 Vazul
- 2016-02-29 20:53
Bivaly találtam neked egy játszótársat, akivel elmélyedhetsz az emberi sötétség mélységeibe, és hasonlóan a kedvenc szava a fos:
http://soundandvi...ogspot.hu/
4 #24 Posta Imre
- 2016-02-29 21:01
Bivaly, az elbizakodottság még neked sem áll jól, nem csak nekem, pedig nekem még okom is lehetne rá. Sok mindent nem értesz, de nem hibád, attól még bírlak. Olyasmikkel jössz most, amiken nagyjából 5-6 éve túlesett a "csapat". Laár is közte van. Kaméleont - ellentétben veled- még személyesen is ismerem. Na, menek aludni, holnap munka.
99 #25 MORMOTA1968
- 2016-02-29 21:23
Elõre is elnézést kérek mindenkitõl, akinek bántja a szemét, ha nem csak saját kútfõbõl, hanem másoktól is idézek, de amit ez alatt a pár év alatt tanultam, azt mind másoktól tudom. Vagy majdnem mindent, mert valamire magamtól jöttem rá. Elolvasva a fenti gondolatokat, csak egyetérteni tudok velük. És most bûnt fogok elkövetni.
Serényi Miklós írásából szeretnék idézni. "Hogyan próbálta a zsidóság megdönteni a Római Birodalmat és megszerezni a világuralmat?" Zsidók éltek már Rómában Kr.e 139-ben is, (akkor még igaziak, olyan cigány-arab félék, nem kaukázusi zsidók) Trastevereben
a Tiberis mellett. A szenátus kénytelen volt a zsidósággal foglalkozni, mert idegen erkölcseik, törvényeik rombolólag hatottak a római népre. Ki is tiltották õket a városból, de a végrehajtás úgy látszik elmaradt, mert nevükkel minduntalan találkozunk a történelem folyamán". SOHA NE FOGADJ BE ROSSZ HÍRÛ NÉPEKET!
Elsõ és legfontosabb törvény (kellene, hogy legyen!) De ugye a Magyar és nem csak a magyar, de fõleg a magyar, elnézõ, be és elfogadó nemzet volt és az ma is, sajnos. Jóhiszemû, átverhetõ, lelkiismeretes, (általában)
a zsidó meg mindennek az ellenkezõje. Õk Jahve, Mózes, a többi zsidó nagyvezér és a nagyon-nagyon kirafinált õsi és mai rabbijaik törvényei, tanácsai szerint élnek, mint "PARAZITÁK" és nagyon jól élnek, mert MINDIG MEGSZERETTETIK MAGUKAT AZOKKAL, akiket áldozatul kiszemeltek. Lásd, színészek, énekesek, együttesek, mûvészek, még politikusok is, tanítók, papok, stb...Szóval, mindig elérik, hogy épp elég védelmezõjük legyen a gójok között. Némelyiket busásan meg is fizetik érte. Õk ugye a sábeszgójok, csahosok. Errõl a jelenségrõl több tiltott könyv, írás szerzõje is írt. Van egy kutyánk. Idõnként találok benne kullancsokat, többnyire már csak akkor, mikor már szép kövérre híztak. Öt nem zavarja, észre sem veszi, hogy valami élõsködõ van rajta. És de sok ember van ezzel így! "Gazdag csak kétféle módon lehetsz".
Vagy a fogadhoz vered a garast és a beled is kidolgozod és spórolsz, nélkülözöl, éhezel, de egy idõ után biztos meglesz az eredménye. Mondjuk bele pusztulsz a nélkülözésbe, de legalább gazdagon döglesz meg! Vagy. Minden erõddel elnyomod, próbálod elnyomni a lelkiismereted szavát, (már ha volt egyáltalán olyanod) és mindenkin, mindenen átgázolva, csak az elérendõ céllal a szemed elõtt próbálsz másokat kihasználva, mások kárára meggazdagodni. Ez a zsidó és a zsidó szellemiségûek jellemzõje. Emlékszem a nagymamánk egyik macskájára. Napról napra csak egyre fogyott, aztán kiderült, hogy tele van kullancsokkal. A mamám soha nem nyúlt se kutyához, se macskához, irtózott hozzájuk érni is. Így jó ideig nem derült ki mi a baja szerencsétlennek. A ma Magyarországa pontosan ez a macska. Túl sok kullancs szívja a vérét, de a kullanccsal ellentétben ezek közül a legveszettebbek bármennyire is hizlalták fel magukat áldozataik vérébõl, egyszerûen nem tudnak betelni vele és csak isznak, isznak. Megtehetik, mert biztonságban vannak (még!) és senki nem mer hozzájuk nyúlni, eltávolítani õket végleg, (széttaposva) hogy esélyük se legyen még egyszer másokra rátelepedve élõsködni, vért szívni pukkadásig.

Folytatva a Római Birodalom történetét.

A legnagyobb hiba amit csak ember, fõleg egy hadvezér elkövethet, (Hitler is itt hibázott) Pompeius Magnus
követte el, mikor is....

Kr.e. (1100-48) sikeres afrikai hadjáratai után több zsidó "minit" rabszolga került Rómába, akiket azután az õsrégi faji összetartás alapján az ott élõ zsidók nyomban összevásároltak és egyenrangú római polgárokká tettek.

Julius Ceasart már uralomra jutásuk elõtt a zsidók (jó szimatjuk folytán) pénzzel és egyebekkel támogatták, aki ezután, uralomra jutása után KIVÁLTSÁGOK NYÚJTÁSÁVAL MEGHÁLÁLTA A ZSIDÓSÁG TÁMOGATÁSÁT.

Még nála is hatalmasabb hibát követett el Titus.

Titus, az elsõ zsidó világforradalom után diadalmasan vonult be Rómába. Nagy hibát követett el azonban azzal, hogy TÖBB MINT EGYMILLIÓ ZSIDÓ RABSZOLGÁT HOZOTT MAGÁVAL a római hadsereg Palesztinából Rómába. Ezeket az ottani rabszolga kereskedõk, kivétel nélkül mind zsidók, összevásárolták és egyenrangú római polgárokká tették.

Újabb egymillió zsidó bomlasztotta, züllesztette Rómát.

Ezek azután gyorsan megtanulták a rómaiak nyelvét,
befészkelõdtek a patricius családokba, (az államot irányító csoport) mint nevelõk (tanárok) háziorvosok és színészek és így irányították, bomlasztották, züllesztették a római közvéleményt. (Van új a nap alatt?
A régi jól bevált recept évezredek óta és még mindig beválik) A legnagyobb rombolók a zsidó hittérítõk és filozófusok voltak. Bomlasztottak, züllesztettek, romboltak, erkölcstelenségre tanítottak, nevetségessé tették a római vallást és a hõsök iránti tiszteletet.

A LEGYÕZÖTTEK A GYÕZÕKRE ERÕSZAKOLJÁK TÖRVÉNYEIKET.

Már akkor Krisztus elõtt!!!

"A professzor szerint Róma bukásának igazi oka a kamat volt". Még egy iskolai tananyag a netrõl.

Ja, hogy nincs egyetlen tanár sem, aki venné a bátorságot és ilyesmiket tanítana a zsidó oktatási program helyet. Na ezért nem lesz változás, vagy csak nagyon kis mértékben! A vérfürdõ elkerülhetetlen. Minél tovább várunk, annál többen hullunk el értelmetlenül. Imrének megint igaza van.
238 #26 bivaly
- 2016-03-01 07:38
Imre !

A megítélésemben tévedsz elég nagyot, ha elbizakodottnak tartasz, de nem gond. Nem vagy vele egyedül, és nem is bánt, meg nem is érdekel.
Ami meg a "régen túl vagyunk rajta"-t illeti, nem gondoltam egyetlen pillanatig sem, hogy nem, de ha igen, akkor mi a francot keres Besenyõ Pista bácsi minimum heti rendszerességgel a honlapon ? És ez csak egy az igen sok közül. El ne felejtsem, Rozsola-nak is jólenne már tisztáznia, hogy mi a fasizmus !? Csak, hogy még egyet említsek.
Tartson bárki hülyének, nagyképûnek, stb., legyen, nem vagyok az, és nem hogy nem ismertek, de nem is fogtok ismerni. De mint mondom, mindegy. Nem attól vagyok bármilyen, hogy itt valaki minõsít, vitatkozni meg kevesen tudnak, a mások véleményére még kevesebben kiváncsiak, de nekem írják, hogy megmondom a tutit, kinyilatkoztatok !?
Aki úgy gondolja legyen, attól még sem a világ nem változik, sem a róla alkotott véleményem. Besenyõ Pista bácsi kapcsán meg még annyi, hogy aki a kis dolgokat nem érti, vagy nem jól, az garantáltan nem érti a nagy dolgokat sem, bármennyire is legyen elégedett önmagával.
Legvégül meg az egómról, én olyan sokat tudok, hogy tudom, hogy milyen kevest ! Ezt tartom, és nagyon õszintén, nem szoktam hazudni, önmagamnak meg pláne. Nem tartozom azon hülyék közé, akik félistent, vagy egészet kívánnak játszani, miközben hiányzik hozzá a tudásuk.
4 #27 Posta Imre
- 2016-03-01 12:32
Bivaly, írtam, hogy nem lesz könnyû. Lassan matuzsálem leszek már ebben a mûfajban, ha érted, mire utalok. Hogy te ki vagy, mos teljesen mellékes. Digitális szövegszerkezet, ahogy a többiek zöme is. Lenni akkor leszel, ha nem "csak" annyi leszel, aminek most tûnsz. Nem írsz se rosszul, se hülyeségeket, se sokat, se keveset. Kevesen élték túl a 3 hónapnál aktívabb részvételt a "te kategóriádban". Általában "kinyíratták" magukat, majd megsértõdve távoztak. Valami hibázott belõlük, ami tán benned még csírában ott van. Nem akartak semmi egyebet, mint önmagukat adni. Sikerült, de ez haza is vágta õket. Nos, nincs ellene kifogásom, hogy nyomod az igét és felrósz ezt-azt, jogosan, vagy éppen mert olyanod van. Én is ezt teszem, vagyis ezt is. Mit szóljon majd Gerry, ha dob egy-két Hofi idézetet? Igen, tudjuk!

Nos, ha sikerül kinõnöd a "kinek van nagyobb szarva" -betegséget, nagyot nõsz a szememben, így látatlanul is. Néha az az érzésem, nagyon nincs elképzelésed arról, mi végre is van, aki itt van és milyen "feladatot" sikerült már eddig is végrehajtani, teljesen laikus módon, de profeszi-análisan.

Csak mondom néked, hogy "Besenyõ Pista" nem azért van itt, mert ugye az, ami, hanem azért mert már azelõtt igazam volt, mielõtt idejöttem. Kár ezért prüszkölni, bár örülök, hogy te is tévedhetetlen vagy annak felismerésében, amelynek fel nem ismerése végzetes hiba.

Szóval, maradj ilyennek, de ha megyen, kezdj el néha "csapatban" is gondolkodni. Az empátia öngyilkos eszköz, de a legjobb fegyver a pszichopatákkal szemben. Gyakorolj, kérlek!
118 #28 keepfargo
- 2016-03-03 00:55
gerrynek, meg akit még érdekel:

80% félreértés, 20%megértés - ezek az én arányszámaim, az emberi komunikáció hatásfokáról, így nem veszem különösebben rossz néven, ha félreértenek. Ha félremagyaráznak, mint ez esetben is, az sem okoz gondot. A féremagyarázás nem egyéb, mint a félreértés magyarázata - belemagyarázás vagy kimagyarázkodás.
Személyeskedni idönként lehet, de nem tartom a legjobb módszernek. Hogy kinek mi a baja az életkorommal össze-nem-egyeztethetö óvatos fogalmazással, vagy az ú.n. keleti tapasztalataimmal, tanulmányaimmal, az is mind mellékes. Ami nem mellékes: mielött meg-és elítélünk valakit, csak a szavai alapján, talán nem ártana megtudni egyet-mást az illetö tevöleges, cselekvésre emlékeztetö állásfoglalásáról is.

Lehet hogy vannak itt emberek, akik azt hiszik, hogy egyéb dolgom nincs, mint az óvatos fogalmazás,itt, ezen az egyre elhagyatottabb honlapon, de keveset tudnak rólam, így ne siessenek az ítélkezéssel; se a megítéléssel, se az elítéléssel.

Talán egy-két szót arról is, hogy miért ne.

Én gyurcsótánnyal ellentétben, nem kiviszem a pénzt az országból, hogy külföldön fektessem be (mellesleg nálam nem a nemzet ellopott vagyonáról, hanem a keservesen megszolgált nyugdíjamról van szó), de hazaviszem azt a kicsit, hogy a hazámat szolgáljam vele - ott hajtson valami hasznot. Akkor veszek magyar földet, amikor mindenki eladni akar. Akkor megyek haza dolgozni, öreg fejjel, amikor a fiatalok kimennek dolgozni idegenbe. (nem baj, majd egyszer ök is hazajönnek - remélhetöleg)

Ezt is meg kellett elöbb álmodni, most meg merni kell, vagy vállalni, mindegy, minek hívom.

gerry,
neked személy szerint azt kívánom, hogy merjél álmodni egy látogatásról, a szölömbe, ahol nemcsak egy tál meleg étel, egy ( inkább több ) pohár bor, de mégtöbb jó szó fogadhat. Aztán ha úgy adódik, hogy az egyelöre szerény magyar irodalmi arcképcsarnokomban találsz neked tetszö portrét, akkor kivételesen svájci frankban is fizethetsz, és hazaviheted.
Mivel még nem merek elég nagy lenni, a szobrok sem nagyok, s így az áruk sem nagy, de a növekedést ebben sem szabad kizárni. Na és általában; semmi sem kizárandó, talán csak a kazár bazár, de az véglegesen.

(Erröl már álmodtunk.... folyt.köv.)

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.91 másodperc
4,606,593 egyedi látogató