Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Kapituláció

GondolatokOlyan érzésem van a "hírek" elemzésekor, hogy az "eddigi normálisok" megõrültek, az eddigi "õrültek" pedig egyre normálisabbak, pedig csak a látszatot igazítják a valósághoz. Egyre normálisabbnak érzem magam.

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-03-06 13:36
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gVEHBYHj8Sk[/movie]


Orbán is részt vesz a politikai ostobaság fesztiválján

Egy neves lengyel származású professzor szerint a politikai ostobaság fesztiválját jelenti, amikor európai témákról tartanak nemzeti népszavazásokat, mert azok csak a kisebbségek diktatúrájához vezetnek. Lásd a brexitet, vagy a kvótákról tervezett magyar referendumot.
http://www.168ora...43583.html

TGM: Orbán és én nem tartjuk egymást hülyének
Tamás Gáspár Miklós az ügynökkérdés értelmetlenségérõl, morális válságunkról és arról, miért nem kávézott Orbán Viktorral

Amióta marxista alapon vitatja a kapitalista rendszert, nemzedéktársai nagy része elfordult tõle. Markáns véleménye van a honi közállapotokról, de gondolkodóként mintha légüres térben mozogna. Hogy érzi magát a kilencvenes évek ünnepelt liberális értelmiségije ma Magyarországon?

– Múlt héten mutatták be a Katona József Színházban a Bihari címû darabot, amelyet Tar Sándor író ügynökügye ihletett. Ön szerint mit kellene kezdenünk az egész ügynökkérdéssel?
– Az égvilágon semmit. A Magyarországon uralkodó elképesztõ szellemi lustaság következménye, hogy ezt még ma is ennyire fontosnak vélik.

– Meglepõdtünk. Kifejtené, miért gondolja így?
– Ügynökök, spiclik nemcsak a szovjet rendszerekben voltak, hanem nyugaton is. Ez a modern társadalmak velejárója. A hidegháború alatt Angliában majdnem annyi spicli volt, mint itt, és az MI5 pontosan úgy beleszólt az egyetemi kinevezésekbe, mint itt az ÁVO. Ha az 1989 elõtti rendszer külsõ vonásait nézzük, az ügynökkérdés nem sajátlagosan jellemzõ a sztálini rendszerekre. Fontos aspektus, de nem egyedülálló. A modern tõkés társadalmakban – ahol nem a személyi uralom, a vallás és a testi erõszak a kontroll eszköze – a piac szükségessé teszi az egyének szabad tájékozódását, hogy a munkás munkaadót találjon, a fogyasztó pedig termelõt. Ezekben a társadalmakban akkor is van közvélemény, ha nincs szabad nyilvánosság. Ezeket a társadalmakat az alattvalók magatartására vonatkozó információk nélkül nem lehet irányítani. Éppen a növekvõ mozgásszabadság miatt van szükség titkosszolgálatokra, s ezek a fölvilágosodás óta mindenütt léteznek. Részei az államigazgatásnak. Jusson eszükbe a Wikileaks-botrány meg az NSA lehallgatásainak ügye. A rendszerváltáskor azt mondtam, az ügynökaktákat be kéne vágni a Dunába. Ebben nem volt igazam, de az ügynökügy az 1989 elõtti rezsim megértésének egyik fõ akadálya. A szokásos romantikus nonszensz, amelynek középpontjában „a titok” mágiája áll. A tervezõ államkapitalizmusban – amelyet tévesen „szocializmusnak” szoktak nevezni – a lényeges a tervhivatal, a központi bizottság gazdaságpolitikai osztálya, a nemzeti bank, a pénzügy-, az ágazati minisztériumok, az állami nagyvállalatok összjátéka volt. Nem a verés.
Tamás Gáspár Miklós. Az elõzõ rendszer egyik megfigyeltje volt, szerinte mégse kellene semmit se kezdeni az ügynökkérdéssel
Tamás Gáspár Miklós. Az elõzõ rendszer egyik megfigyeltje volt, szerinte mégse kellene semmit se kezdeni az ügynökkérdéssel
Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

– Aki vagy akinek a hozzátartozója megjárta az állambiztonság pincéit, biztosan mást gondol errõl.
– Engem tizenhat éves korom óta megfigyelnek, tehát önök most az elõzõ rendszer egyik áldozatával ülnek itt szemközt. De nem az én sérelmeimrõl van szó. Az üldözés kellemetlen, de minden társadalomban üldöznek embereket. A szovjet típusú hatalomnak besúgókra volt szüksége ahhoz, hogy tájékozódjék a társadalom állapotáról. Nyugaton erre megfelelt, ha figyelték a közvélemény-kutatásokat, a piac mozgásait, vagy belenéztek az újságba. De az uralkodó osztály és az államhatalom mindenütt és mindig gyakorol társadalmi kontrollt. A kontrollformák persze különbözõk. Akkor a kínzókamra, ma a televízió, a YouTube meg a Facebook – ez nyilván kevesebb megaláztatással jár, de a kontroll létezik. A fejlett kapitalista társadalomban a kényszer nem mindig közvetlen, épp elég, hogy a termelõ el van választva a termelõeszközöktõl. (De még így is a kapitalizmus történetéhez tartoznak a fasizmusok, a véres katonai diktatúrák.) Nincs már föltétlen szükség rá, hogy az ispán vagy a jószágigazgató bottal verje az embereket, mert õk önként mennek dolgozni, ha nem akarnak éhen veszni. Ám az alávetettek ellenállását mindig és mindenütt megtorolják így vagy úgy.

– Ám az ügynökakták zsarolási potenciálként alkalmazhatóak a politikában. Ez csak nem jó…
– Persze hogy nem, de jól jelzi társadalmunk moráljának pöcegödörszintjét. Hogy az ördögbe lehetséges, hogy nem az ávósok ellen folyik ma hajsza? Tar Sándor a hibás, vagy a nyomorult belügy, amely az egészet irányította? Hogy lehet, hogy még mindig a többnyire szerencsétlen sorsú beszervezettek botlásain szörnyülködünk ahelyett, hogy a még ma is közöttünk élõ, többnyire idõsebb urakat vennénk elõ? Hogy lehet, hogy benne van a kormányban ez a Tasnádi nevû pasas, és a kormány még nem bukott meg? Ha õszinte lett volna az a nagy antikommunista hangulat Magyarországon, ez lenne a minimum. Ez erkölcsi fertõ.

– Amikor morálisan ugyanolyan borzasztónak írja le a tervezõ államkapitalizmus korszakát, mint a kapitalizmust, felmerül a kérdés, vajon ugyanezt gondolta-e már a rendszerváltozáskor az SZDSZ politikusaként.
– Naiv voltam. Olcsó dolog utólag bölcsnek lenni, de ebben a tekintetben teljesen átlagos voltam. Tele voltam illúziókkal. Ez talán mégis jobb valamicskével, mint a cinizmus. Elfogult voltam, mondjuk így.

– Mi iránt?
– A liberális demokráciák és az antitotalitárius eszmerendszerek iránt. Persze ha akkori önmagamként hallanám a mai önmagamat errõl, azt mondanám, ez relativizmus. Kétségkívül tévesen hittem, hogy ha a szabad társadalomban követnek el bûnöket, az más, mint ha nem szabad társadalomban követik el õket – nevetséges. Éppoly vak voltam a liberális kapitalizmus vétkeivel szemben, mint a fanatikus bolsevikok Sztálin bûneit tekintve. De ma is szemben állok az 1989 elõtti rendszerrel, sõt még keményebben. Diktatúrára lehet magyarázat, de nincs mentség. Ám ebben nincs újdonság. Amikor átalakultak az agrártársadalmak, Angliából ki kellett dobni a népességfölösleget. Ebbõl lett Amerika. Az angolok akkor úgy tekintettek a gyarmatokra, mint üres területekre, akárcsak késõbb a cionisták Izraelre. Hogy ott mások is laknak? Indiánok, palesztinok? Irreleváns. A bennszülött láthatatlan. Ez azért nem sokban különbözik attól, ahogyan a szovjet típusú rendszerekben a paraszti tömegeket nagyüzemekbe hajtották, csak még több ember halt bele.

– Szokott még beszélgetni a tizenöt-húsz évvel ezelõtti barátaival, politikus- és értelmiségi társaival?
– Hosszú évek óta nem. Tûrhetetlennek tartják az álláspontomat. Annak nincs értelme, hogy udvariaskodjunk, és annak sem, hogy veszekedjünk.

– Orbán Viktor évértékelõjében a migránskérdést jelölte meg legnagyobb veszélyként. Ha, tegyük fel, beleszólása lenne külpolitikánk irányításába, hová pozicionálná Magyarországot a mai világpolitikai helyzetben?
– Ma a tõkés centrum nem képes fölszívni a periféria lakosságát akár itt helyben, a periférián, akár a gazdag centrum kis repedéseiben. Mi ma valójában versenyzünk Afrikával és a Közel-Kelettel, hogy melyikünk vándorolhat be a leggazdagabbak közé. Migrációs verseny folyik a szemünk láttára. De ki nyer majd? A kelet-európai országok el akarják kerülni, hogy a vetélytársaik közelebb jussanak a centrumhoz, Nyugat-Európa pedig szelektál. Mi is ki akarunk vándorolni, és nem akarjuk, hogy mások megelõzzenek vagy elvegyék a helyünket.
TGM: A kései kapitalizmus dögrováson van a nívótlan, buta és népellenes politikájával együtt
TGM: A kései kapitalizmus dögrováson van a nívótlan, buta és népellenes politikájával együtt
Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

– De mi lehetne a határlezárások alternatívája?
– Nem ez a kérdés. Hanem az, hogy akik hatalmon vannak, képesek-e alternatívát felmutatni vagy az alternatíva útjából eltakarodni. Nem képesek rá, ezt az európai elitet békés úton nem lehet elmozdítani. Az EU nem tehetõ demokratikusabbá, ezt bizonyította Görögország példája: a görög kormány kompromisszummal próbált javítani a görög nép helyzetén. Eltiporták. A tekintélyelvû államrendszere miatt amúgy is megvetett Magyarországot – egyébként nagyon helyesen – elítélték a kerítésépítés miatt, majd fölépítették a saját kerítésüket, amely majd kiválóan használható lesz a magyar, bolgár, román migránsokkal szemben is. Máris tervezik a kelet-európaiak beáramlásának korlátozását. Abban egyetértek honfitársaim nagy részével, hogy hazánk rettenetes szociális, politikai, intellektuális, lelki és esztétikai hanyatlása miatt el kellene menni innen, de a helyzet az, hogy nincs hova menni. Megette a fene.

– A sok százezer magyar fiatal nem azért megy el, mert nyugaton több pénzt kereshet?
– Mindez összefügg. A testi és a lelki szegénység meg a belõle fakadó kétségbeesés nemcsak azért általános Magyarországon, mert Orbán Viktor reggel fölkel, és kitalálja, aznap hogy rontsa el a kedvünket. Ahogy õ mondaná, ez nem életszerû. A rendszer válságának következményei borzalmasak. És ez nem csak Magyarországra igaz. Aki elmegy a jobb élet reményében, hamar rájöhet, hogy máshol sem jobb. A kései kapitalizmus dögrováson van a nívótlan, buta és népellenes politikájával együtt: nem szép látvány.

– Említette Orbán Viktort. Az utóbbi években többször is váltottak „levelet” a sajtón keresztül, s mintha létezne önök közt valamilyen kölcsönös, máig meglévõ szimpátia. Sõt, ha jól tudjuk, a miniszterelnök korábbi kávémeghívása is él még…
– Utóbbira inkább udvariasan nem reagáltam: ha nemet mondok, az rossz modorra vall, ha megyek, annak semmi értelme. Nem tartjuk egymást hülyének – ez azért nem nagy dolog, mindenki tudja, hogy a miniszterelnök okos és tehetséges ember a maga nemében, de hogy mit csinál, azt nagyon jól látom, és kíméletlenül megírom, ahhoz nem kell beszélgetnünk. Arról meg nem fogok neki panaszkodni, hogy rezsimje jóvoltából milyen körülmények között vagyok kénytelen élni – elvégre nem én vagyok az egyetlen. Tömören: a kudarcos rendszerváltás egyik tarthatatlan liberális értelmezésébõl – „nálunk nincs polgárság!” – Orbán azt a szintén tarthatatlan következtetést vonta le, hogy erõnek erejével, sok-sok közpénzzel és sok-sok sovén dumával kell összeragasztani a „nemzeti középosztályt”, ami a durva erkölcstelenség és a magyar állam szétrohasztása mellett is Don Quijote-i, fantaszta vállalkozás.

– Még sosem fordult meg a fejében, hogy elmenjen az országból?
– De, mint mindenki másnak. Ráadásul az elméleti mûveimet már másfél évtizede nem magyarul írom. Ám én magyar értelmiségi vagyok. Bár még ma is inkább erdélyi magyar, vagy még inkább: kolozsvári, az „integráció” esetemben nem sikerült.

– Hogyan nem vált „magyarországivá”?
– Nekem egyfelõl megszokhatatlan Magyarország monokulturális jellege, amelyhez fogható talán az egész világon nincs, és ami Trianon következménye. Ráadásul szellemileg provinciálisabb, mint a Csonka-Magyarországon ok nélkül lenézett „Balkán”. A tájékozatlan és mûveletlen, kulturálisan huszadrangú Pest pedig vidék, míg például Szarajevó nem az. Nekem bizony hiányzik a román nyelv is. Másrészt ez katolikus ország. Persze tudom, hogy alapvetõen vallástalan, de kulturálisan ez számít. A magyar Erdély kvintesszenciálisan protestáns. Aztán meg ifjúkorom Kolozsvárja jóval magyarabb hely volt, mint Pest, Pozsony, Sopron vagy Pécs: ezek mind német városok. Mi a régi magyar kultúrában nõttünk föl, nem kis részben a román uralom miatt. Kemény Zsigmond hozzám jóval közelebb áll, mint itteni nemzedéktársaimhoz, az én magától értetõdõ asszociációim között ott van Wesselényi, Szemere, Kossuth, Eötvös, Szalay, Csengery, Trefort. A pestieknek ezek utcanevek. Régimódi környezetbõl érkezem. Én még abban nõttem föl, hogy népét szolgáló tanítónak, írónak, orvosnak, tisztviselõnek lenni a legnemesebb hivatás. De ki olvas ma már Szalayt? Én a Statusférfiak és szónokok könyvét (1847) lapoztam (ott vannak Fox, Pitt, Mirabeau, Chatham legszebb beszédei), mielõtt bementem volna a parlamentbe annak idején, vesztemre. Ma is ott áll a polcomon. Jó, a hanyatlás mértéke nemcsak nálunk döbbenetes, hanem egész Európában. Meg Amerikában: Jeffersontól Donald Trumpig… De ez azért nem vigasztal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés idõpontja: 2016. 03. 05.
http://mno.hu/nag...l_20160305
4 #2 Posta Imre
- 2016-03-06 14:33
Trump azt kérte a híveitõl, emeljék fel a kezüket. Ijesztõ lett a kép
-

A náci karlendítéshez nagyon hasonló mozdulattal ajánlották fel a szavazataikat a floridaiak Donald Trumpnak.
http://vs.hu/koze...paign=main
139 #3 jozsef toth
- 2016-03-06 15:36
Imre !
Ne piszkalj!!!!:@
Mert lendittek neked egy masik karlendittest!s_box
4 #4 Posta Imre
- 2016-03-06 18:54
Híveim, emeljétek a félkarotokat! A bátrat ne! Ha kettõt emeltek, az a kapituláció jele!
116 #5 livia
- 2016-03-06 19:16
No, hiába tanultam nyolc évet oroszul.
4 #6 Posta Imre
- 2016-03-06 20:30
Neocons Panic That Trump Presidency Would Mark End to Their New World Order

In a recent op-ed for The Washington Post, Applebaum, an American-Polish journalist known for her hawkish, stridently anti-Russian attitudes, laid out a worst-case scenario for the Euro-Atlanticist empire, warning that "right now, we are two or three bad elections away from the end of NATO, the end of the European Union and maybe the end of the liberal world order as we know it."

"In the United States, we are faced with the real possibility of Republican Party presidential nominee Donald Trump, which means we have to take seriously the possibility of a President Trump. Hillary Clinton's campaign might implode for any number of reasons, too obvious to rehash here; elections are funny things, and electorates are fickle."

"That means," Applebaum warns, "that next January we could have, in the White House, a man who is totally uninterested in what presidents Obama, Bush, Clinton, Reagan – as well as Johnson, Nixon and Truman – would all have called 'our shared values.'"

Read more: http://sputniknew...z429mqUZ7P
12 #7 spartakusz
- 2016-03-07 06:53
Tiszteletem!
Magyar fiatalok hozzátok szólók - azt se higgyétek el nekik amit kérdeznek - írtam nektek - helyezzétek át az írásomban levõ - fogalmakat - mára, kérlek bennetek:
itt belsõ és külsõ Magyarországon és legyetek bár hol a világban szétszórtan - kérem az ismeretlent is, hogy juttassa el hozzájuk!

és íme:

"...IRREDENTA

Magyarul mert latin szó az irredentizmus híve, ez is magyarul az irredentizmus = területi igényeket nemzetiségi összetartozás vagy történeti jog címén érvényesíteni törekvõ soviniszta= mert francia szó ; magyarul: sovinizmus híve ; a sovinizmus alapján álló, rá jellemzõ mozgalom: az imperializmus idején az erõszakos terjeszkedés eszköze
Tehát a sovinizmus = más népek elleni gyûlöletet SZÍTÓ, a nemzeti felsõbbrendûséget hirdetõ szélsõséges nacionalizmus /Chauvin/ e: soven / Napóleon-imádó francia színpadi alak nevérõl ; a szûk, helyi érdekek elfogult , szélsõséges képviselete a magasabbak rovására;
Folytatva mert van még két idegen szó:
Nacionalizmus latin szó = törekvés a saját nemzet, a valóságban a saját tõkésosztály hatalmának más népek rovására való kiterjesztésére: a saját nemzet rosszul értelmezett szeretete, a munkásosztály megosztásának eszköze / az igazi hazaszeretet a patriotizmus/

A kapitalizmus kialakulása idején a kialakuló burzsoáziának gazdaságilag és területileg egységes nemzeti állam kialakítására, ugyanakkor azonban az ország területén élõ más népek elnyomására irányuló törekvés, amely kezdeti szakaszában szorosan összefonódik az általános emberi szabadságjogokért vívott küzdelemmel - napjainkban a gyarmati és függõ népeknek az imperialista elnyomás alól való felszabadulásért harcoló, ezért és ennyiben haladó polgári irányzat;
Tele van ez is tûzdelve idegen szavakkal:
Kapitalizmus =
Burzsoázia=
Imperialista=
Keresd meg õket ; a patriotizmust azért még leírom gör.lat szó= magyarul: hazaszeretet, hazafiság a szülõföld és a nép igaz , önzetlen, áldozatokat is vállaló szeretete;

AKKOR TELJESEN ELÕSZÖR IDEGENÜL:

Az irredenta az irredentizmus híve, aki soviniszta, sovinizmus híveként az imperializmust ; kapitalizmust - építi nacionalizmus igénybe vételével, és gyûlöletet szító magatartással!

Az én olvasatomban a szító= zsidó ; olvasd el a sárgafolt titka c. írást
Én még emlékszem a szabadeurópa rádióban- nyomta a rizsát:
Szóval miért is írtam le mind ezt? Azért mert Ezt drábik úr vallomásának tekintem, annak ellenére, hogy a Kubínyi úr élõ mûsorában letagadta, hogy zsidó ; itt viszont beismerte és kimondja, hogy õ IRREDENTA! Bonyolultnak látszik ; de kifejtve az idegen szavak értelmezésével, egyértelmû számomra! ZSIDÓ és a Trianoni társaság elnöke ; aki ma már tudom, halandzsás , hogy így ; úgy ; valójában õk sürögnek forognak itt a változások elõtt már megint!
Kubínyi úr rájöhetett, mert már óvatosan kezeli õket:
https://www.youtu...Fo_8kf_X7o
vagy ebben vagy egy másikban mondja el!
IMRE TE HOGY GONDOLOD?
Itt vannak a kérdéses videók:
1-2-3-4- azt hiszem a 3.-ban mondja drábik
https://www.youtu...TLF172ulYg
154 #8 kakas
- 2016-03-07 11:57
d'rabbik+tri a non-i társalgás+33.media.tumblr.com/1fd48594b926012a61ed22a06cd94d84/tumblr_nsal1eSFMA1qzzsoqo1_400.gif s_hihi kérek inka'bb 149.media.tumblr.com/8172822a107bd1aa0efef2989c6a68ef/tumblr_mgmzytgXr31qb22sko1_500.gif
154 #9 kakas
- 2016-03-07 15:28
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fD48X117PYA[/movie]
139 #10 jozsef toth
- 2016-03-07 15:40
csaba!
En nemtudom,hogy ki ez a koma . De azt tudom ,hogy idiota!Mind azok akik tobb nyelven beszelnk es gondolkodnak ,sokkal nehezebb atverni .Nagyobb a hehetosege ossze hasonlitani a hireknek nevezett politikai hazugsagokat.

Lehet ,hogy ez csak az en velemenyem,de azok akik csak 1 nyelvet beszelnek es sohase eltek mashol ne
akarjanak engem meggyozni az ellenkezojerol!

Ez viszont nem allittom,hogy mindenki igaz ilyen logikussan latjak a vilagot!
De atobb segre szerintem ez jellemzo.
4 #11 Posta Imre
- 2016-03-07 19:33
A kongói származású német papnak elege lett, lelép a településérõl

Olivier Ndjimbi-Tshiende halálos fenyegetést is kapott, sértegették is, ezért elhagyja az egyházközségét.
http://vs.hu/koze...paign=main


Terrorellenes hadtestet állítanak fel a Száhel-övezetben

N’Djamenában ültek össze a száheli G5-ök (Csád, Burkina Faso, Mauritánia, Mali és Niger) védelmi erõinek a parancsnokai, akik ígéretet tettek arra, hogy egy közös terrorellenes hadtestet állítanak fel a radikális csoportok ellen.
http://www.globop...ovezetben/

Az olasz titkosszolgálat feszülten figyel

A kiszivárgott hírek szerint a hétfõi rendkívüli uniós csúcson arról egyezhetnek majd meg, hogy teljesen lezárják a nyugat-balkáni útvonalakat. Ha errõl valóban megállapodás születik, újra Olaszország felé tarthatnak a menekültek - jelentette az M1 tudósítója.
http://www.hirado...en-figyel/


Egy év alatt 300 ezer embert tartóztattak le korrupció miatt
A Kínát vezetõ Kommunista Párt céljául tûzte ki, hogy leszámol a korrupcióval. A feladatot 2015-ben komoly hatásfokon sikerült teljesíteni: közel 300 ezer hivatalnokot büntettek meg korrupciós ügyletek miatt. A pártprogramot azonban több kritika is érte.http://faktor.hu/...e=hirstart
4 #12 Posta Imre
- 2016-03-07 20:43
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wzMQZOqlLKk[/movie]
267 #13 Perle
- 2016-03-07 21:40
20 milliónyi embert ölt meg az USA 37 országban a II.vh.óta.
Magyarország is szerepel a felsorolásban.
http://www.global...ii/5492051
12 #14 spartakusz
- 2016-03-08 05:39
Perle 3000 áldozatot ír - valótlanul, mert a következménye a leverése után tízezrek estek áldozatul a despota zsarnoki hatalomnak!
bizony
id. Kiss László
236 #15 Vazul
- 2016-03-08 07:58
A piaci ár másfélszereséért, 18 milliárdért vásárolta meg az V. kerületi Eiffel Palace épületet a jegybank.

Az Eiffel Palace eladói, azaz a jegybank elõtti tulajdonosai két offshore cég, a ciprusi Qualmiston Ltd. és a Kis-Antillákon bejegyzett Stringston Ltd.

Így vándorolt a Kis-Antillákra 18 milliárd Ft közpénz, ami Lázár meg a többi mocskos g*ci maffiózó szerint már nem is közpénz, mert a jegybanknál elveszíti a közpénz a közpénz jellegét....s_durr
267 #16 Perle
- 2016-03-08 20:20
A hab a tortán, hogy a palota adásvételi szerzõdést a jelenlegi igazságügyi minisztérium ügyvédi irodája készítette el.:|

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.35 másodperc
4,610,895 egyedi látogató